Cisco Partner logo

Nem, sikker og bæredygtig returnering og genanvendelse

Cisco har forpligtet sig til at gå fra en lineær økonomi, hvor produkter bruges og derefter kasseres, til en cirkulær økonomi, der bedre udnytter vores begrænsede naturressourcer. Den cirkulære økonomi går langt videre end genvinding. Vi vil faktisk genbruge mere af vores udstyr, så vi kommer til at genvinde mindre.

3 initiativer, der driver den cirkulære økonomi

1.

Ciscos program for hjemtagelse og genanvendelse giver udstyrets ejer mulighed for uden omkostninger at returnere hardware, der har nået afslutningen af anvendelsesperioden. Vi genbruger og genvinder 99,6 % af det, der returneres. Det sikrer ansvarlig bortskaffelse af udstyret.

2.

Cisco Refresh-programmet (Certified Remanufactured) er vores forpligtelse til at minimere miljøpåvirkningen og hjælpe kunderne med at gøre det samme. Produkterne tilbyder den velkendte Cisco kvalitet, og priserne er konkurrencedygtige.

3.

Cisco anvender stadigt mere cirkulære designprincipper, herunder omdannelse af vores e-affald til genbrugsplast, der bruges i nogle af vores seneste produkter.

Målbar påvirkning

Cisco har sat ambitiøse mål og afsat de nødvendige ressourcer til at gøre meningsfulde fremskridt i forhold til at reducere vores miljøpåvirkning og sætte fart på vores bidrag til en cirkulær økonomi.

Læs mere om, hvad Cisco har påtaget sig

Ud over Cisco

Cisco har længe taget ansvar for at minimere miljøpåvirkningen fra sin egen virksomhed og forsyningskæde. Cisco engagerer sig nu i en stadigt vigtigere faktor, når digitaliseringen tager fart: CO2-udledning fra datacentrene.

Cisco har brugt milliarder af dollar på at udvikle den miljøvenlige netværkschip Silicon One, som nu introduceres i flere og flere Cisco produkter.

Læs mere om Silicon One's fantastiske specifikationer og hvordan den er førende i verden, når det gælder ydelse og bæredygtighed.