For English version please press here.

Seneste opdatering: 2018-05-21

1. Generelt

Hos Dustin vil vi gerne have, at du skal kunne føle dig tryg, når du afgiver personoplysninger til os. I denne integritetspolitik forklarer vi, hvordan vi indsamler, anvender, udleverer og opbevarer dine personoplysninger, og hvordan vi i øvrigt sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det er vigtigt for os, at du læser og forstår denne integritetspolitik, og at du føler dig tryg ved den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

2. Hvem er dataansvarlig for persondata?

2.1 Dustin AB, med org. nr. 556237-8785 og postadresse Box 1194, 131 27 Nacka Strand, Sverige (i denne politik kaldet ”Dustin”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når Dustin leverer og markedsfører produkter og tjenester samt ved al øvrig kontakter med Dustin, såsom besøg i vores webbutik eller ved serviceanmodninger via e-mail og telefon. Som dataansvarlig for persondata er det Dustins ansvar at sørge for, at dine oplysninger behandles på en korrekt og sikker måde i overensstemmelse med gældende lovgivning.

2.2 Dustin har fælles IT-infrastruktur med visse selskaber i Dustin-koncernen. Forretningstransaktionerne med vores kunder samt tilhørende personoplysninger og databaser, som er omfattet af denne infrastruktur, håndteres og ejes centralt af Dustin. Dustin har altså den bestemmende indflydelse på dine personoplysninger og har gennem aftaler med de øvrige koncernselskaber sikret kontrol med og tryg håndtering af dine personoplysninger.

3. Hvilke personoplysninger om dig behandler vi?

Dustin indsamler og behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig som kunde eller potentiel kunde i forbindelse med, at du gennemfører køb og bruger vores tjenester, og at vi markedsfører og sælger vores produkter og tjenester.

 • Kontaktoplysninger såsom navn, titel og tegningsrettighed, e-mailadresse, leveringsadresse, fakturaadresse og telefonnummer.
 • Alder.
 • Kontooplysninger såsom kundenummer, brugernavn, adgangskode og hvornår kontoen blev registreret.
 • Kundevalg vedrørende indstillinger for markedskommunikation og personlige tilbud.
 • Identifikationsnummer, dvs. personnummer eller organisationsnummer.
 • Ordreinformationer såsom ordrenummer, bestilte produkter eller tjenester, ordredato, pris, rabat og købshistorik.
 • Betalingsoplysninger såsom betalingsmåde, kortnummer, kortindehaver, transaktionstidspunkt, beløb, IP-adresse og betalingshistorik.
 • Økonomiske oplysninger såsom kreditoplysninger.
 • Korrespondance og anden information om supportsager såsom lydindspilninger af samtaler, notater og e-mailmeddelelser ved kontakt med kundeservice.
 • Brugergenererede data om din interaktion med Dustins markedskommunikation og websteder, såsom IP-adresse, enhedsinformation (teknisk information om computer, mobiltelefon og andre enheder, som du bruger f.eks. webbrowser-indstillinger, tidszone, operativsystem), informationer om lokalitet, svar på spørgeskemaer samt klik- og besøgshistorik, som blandt andet viser, hvilke af vores varer eller tilbud, du har været interesseret i, hvordan du interagerer med vores nyhedsbrev, og hvilke af vores events du har tilmeldt dig og deltaget i, samt resultaterne af kundetilfredsheds- eller markedsundersøgelser.
 • Om du har ret til at gøre brug af forskellige tilbud eller rabatter gennem medlemskab af forskellige foreninger eller organisationer, som har forhandlet aftaler med Dustin for sine medlemmer.
 • Oplysninger afgivet ved deltagelse i konkurrencer samt tilmeldelser til og evaluering af events eller andre markedsføringsaktiviteter herunder helbredsoplysninger såsom oplysninger om allergier.
 • Videoindspilninger fra kameraovervågning i vores butikker.

4. Fra hvilke kilder indsamler vi oplysninger om dig som kunde?

4.1 Dustin indsamler dine personoplysninger direkte fra dig, når du foretager en bestilling, besøger Dustins hjemmeside, deltager i vores events, klikker på links i digital markedskommunikation, som vi har sendt til dig, er i kontakt med vores kundeservice, og når du på anden måde er i kontakt med Dustin og afgiver oplysninger om dig selv. Oplysninger om dig indsamles i disse tilfælde, for at du kan indgå aftaler med Dustin, og for at Dustin kan levere sine produkter og tjenester til dig.

4.2 Hvis du er indehaver af en Dustinkonto, indsamler Dustin også personoplysninger om dig ved registrering af kontoen samt i den periode, hvor du er kontoindehaver, f.eks. din købshistorik, din adfærd på Dustins websted, dine kundevalg om at modtage markedskommunikation og hvilke tilbud, du har været interesseret i ved at besøge vores webbutik og læse eller klikke på links i vores digitale markedsføring.

4.3 Udover de oplysninger, som Dustin indsamler hos dig, kan vi også indsamle personoplysninger hos en anden, dvs. hos en tredjepart. Vi henter informationer fra offentlige registre via tredjepartstjenester til adresseopdatering, f.eks. Bisnode, for at kontrollere, at vi har de rigtige kontaktoplysninger på dig. Vi henter oplysninger om kreditværdighed fra kreditvurderingsbureauer, kreditoplysningsbureauer eller banker, f.eks. UC.

4.4 Dustin indsamler også visse personoplysninger via cookies, som logger, hvordan du bruger vores websted, og dermed hvilket indhold du foretrækker. Du finder flere informationer om, hvordan vi anvender cookies i Dustins cookiepolitik.

5. Hvorfor behandler vi oplysninger om dig?

Dustin indsamler og behandler oplysninger om dig til forskellige formål. Disse formål sætter de ydre rammer for, hvad vi må bruge dine personoplysninger til. Nedenfor forklarer vi formålene med vores behandling og giver eksempler på, hvilke behandlingsaktiviteter der foregår under de respektive formål. Vær opmærksom på, at nogle af dine personoplysninger kan behandles til flere formål.

a) Håndtere bestillinger og køb

Behandling af personoplysninger til dette formål omfatter aktiviteter for bl.a. at identificere dig og kontrollere din alder, sende ordrebekræftelse, håndtere betalingen for bestilte produkter og varer samt vurdere, hvilke betalingsmåder vi kan tilbyde dig (baseret på kontaktoplysninger, bestilte varer, betalingshistorik og økonomiske oplysninger), levere bestillinger, advisere om leverancen samt håndtere reklamations- og garantisager vedrørende købte produkter og tjenester. Den indsamling af oplysninger, som vi foretager for at kunne håndtere dine bestillinger og køb, er nødvendig for, at vi kan opfylde vores forpligtelser iht. Dustins almindelige salgsbetingelser. Hvis vi ikke får disse oplysninger fra dig, kan vi ikke opfylde vores forpligtelser, og vi kan i så fald afvise bestillingen eller købet.

b) Tilbyde og håndtere Dustinkonto

Personoplysninger behandler vi til dette formål f.eks. for at give dig tilladelse til at logge ind på kontoen, beskytte din identitet, skabe dine personlige sider, opretholde korrekte kontaktoplysninger, håndtere dine indstillinger for markedskommunikation og personligt tilpassede tilbud, gøre det lettere for dig at handle i vores webbutik via forud udfyldte oplysninger og gemte digitale indkøbskurve, gøre det lettere for dig at håndtere sager og reklamationer samt gøre det muligt for dig at følge din ordre- og betalingshistorik. Læs mere om registrering af Dustinkonto i Vilkår for Dustinkonto. Indsamlingen af oplysninger, som vi foretager for at kunne tilbyde og administrere din Dustinkonto, er nødvendig for, at vi kan opfylde vores forpligtelser iht. Vilkår for Dustinkonto. Hvis vi ikke får disse oplysninger, kan vi ikke opfylde vores forpligtelser, og vi kan i så fald afvise registreringen af kontoen eller lukke kontoen.

c) Afgive tilpassede oplysninger, fordele og tilbud og give dig, som har en Dustinkonto, en personlig oplevelse i vores webbutik

Hos Dustin vil vi gerne have, at du får den bedst mulige oplevelse, når du besøger vores websted, og når vi kommunikerer med dig. Derfor behandler vi personoplysninger til dette formål, så vi kan forbedre din brugeroplevelse med henblik på at skabe, tilbyde og give dig et personligt tilpasset indhold i kommunikation og markedsføring via post, e-mail, sms/mms og telefon med individuelle fordele og tilbud, anbefalinger, indbydelser til events og anden information, som vi tror er relevant for dig, samt minde dig om forladte digitale indkøbskurve. For at muliggøre dette gennemføres der analyser af de oplysninger, som Dustin indsamler, såsom alder, bopæl, ordrehistorik og brugergenererede data. Læs mere om, hvordan vi tilpasser vores tilbud og kommunikation efter dine personlige egenskaber, samt hvordan du afslår personlige tilbud i Vilkår for Dustinkonto. Indsamlingen af oplysninger, som vi foretager med dette formål, er nødvendig for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i iht. disse vilkår. Hvis vi ikke får disse oplysninger, kan vi ikke opfylde vores forpligtelser, og vi må i så fald begrænse visse tilbud og andre fordele, som er koblet til din konto.

d) Afgive informationer om og markedsføre produkter og tjenester

Vi behandler personoplysninger til dette formål for pr. brev, e-mail, sms/mms og telefon at kunne informere dig om og markedsføre de produkter, tjenester og tilbud, som Dustin-koncernen sælger, vise anbefalinger, minde om forladte digitale indkøbskurve og indbyde til events, konkurrencer og markeds- og kundetilfredshedsundersøgelser. Til dig, som er indehaver af en Dustinkonto: Læs mere om vores markedskommunikation i Vilkår for Dustinkonto. Indsamlingen af oplysninger, som vi foretager med dette formål, er nødvendig for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i iht. disse vilkår. Hvis vi ikke får disse oplysninger, kan vi ikke opfylde vores forpligtelser, og vi må i så fald begrænse visse tilbud og andre fordele, som er koblet til din konto.

e) Gennemføre og håndtere deltagelse i events, konkurrencer og andre markedsføringsaktiviteter

Behandling af personoplysninger til dette formål omfatter foranstaltninger for f.eks. at identificere deltagere, kommunikere med deltagere i en konkurrence samt udpege vindere og formidle gevinster, kontrollere deltagernes alder samt kommunikere med deltagerne inden og efter en event (såsom bekræftelser på tilmeldelser, påmindelser og evalueringer). Bemærk, at oplysninger om, at du har deltaget i events, er omfattet af kategorien brugergenerede data, som behandles til andre formål.

f) Håndtere sager, som modtages af Dustins supportfunktioner

Behandling af personoplysninger til dette formål omfatter Dustins aktiviteter for f.eks. at kommunikere, sikre kundens identitet, behandle klager og supportsager, besvare spørgsmål, som modtages af kundeservice eller andre supportfunktioner via e-mail, telefon eller digitale kanaler, rette forkerte oplysninger, give teknisk support og pleje kundeforholdet.

g) Opfylde juridiske forpligtelser, som pålægges Dustin-koncernen

Personoplysninger behandles til dette formål, for at Dustin-koncernen kan opfylde kravene i love, domme eller myndighedsbeslutninger. Eksempler på sådanne krav er produktansvar og produktsikkerhed, såsom udarbejdelse af kommunikation og information om produktadvarsler og produkttilbagekaldelser (f.eks. ved et defekt eller sundhedsskadeligt produkt) og forpligtelser iht. bogføringsloven til at opbevare visse oplysninger, som kan henføres til et enkelt individ. Hvis de oplysninger, som Dustin indsamler inden for rammerne af dette formål, ikke afgives, kan vi ikke opfylde vores juridiske forpligtelser, og vi kan i så fald afvise bestillingen, købet eller den aktivitet, der giver anledning til vores juridiske forpligtelser.

h) Forhindre misbrug samt forhindre, forebygge og undersøge ulovlige handlinger inden for rammerne af vores virksomhed

Behandling af personoplysninger til dette formål sker blandt andet for at forhindre misbrug af Dustinkontoen samt forebygge og undersøge mistanke om tyveri og bedrageri. I vores fysiske butikker har vi derfor videoovervågning, og når du vil betale for varer med faktura, foretager vi derfor en bedragerikontrol, hvor vi analyserer, hvilke produkter du vil købe, leveringsadresse, værdien af produkterne, m.m. Vi markerer handlingsmønstre, som ofte forekommer i forbindelse med bedragerier, og derefter foretages en manuel kontrol for at undersøge risikoen for, at der kan være tale om et forsøg på bedrageri. Mistanke om en ulovlig handling og forsøg på en ulovlig handling vil blive politianmeldt.

i) Vurdere, udvikle og forbedre Dustin-koncernens tjenester, produkter og systemer til vores kunder generelt

Behandling af personoplysninger til dette formål omfatter aktiviteter for blandt andet at gøre vores webbutik og andre tjenester mere brugervenlige, udvikle eller fremhæve digitale funktioner, forbedre vores kundetilbud (f.eks. udvikling af tjenester og produkter), udarbejde dokumentation med det formål at forbedre vare- og logistikflowet (f.eks. for at kunne udarbejde prognoser for indkøb, lager og leverancer), udvikle og forbedre virksomhedens sortiment og ressourceeffektivitet samt forbedre vores IT-system for at højne sikkerheden, udarbejde statistik for markeds- og kundeanalyser samt forretningsopfølgning og forretnings- og metodeudvikling relateret til bestillinger og køb, automatisk arkivere sager, som det af sikkerhedsmæssige grunde senere kan være nødvendigt at gennemgå nøje, og give kunderne mulighed for at påvirke det sortiment, som Dustin tilbyder. For at kunne opfylde dette formål foretager Dustin generelle analyser i aggregeret form, dvs. ikke på individniveau, af blandt andet klik- og besøgsadfærd, enhedsinformation, ordrehistorik, betalingshistorik, geografisk placering og individuelle kunders feedback.

6. Hvad er lovgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger?

For at Dustin har ret til at indsamle og behandle dine personoplysninger, skal der foreligge en lovlig grund til hvert formål, som oplysningerne behandles til. Lovgrundlaget, som vi baserer vores behandling på, er beskrevet i dette afsnit. Bemærk, at flere lovlige grunde kan være gældende for samme behandling.

a) Juridisk forpligtelse

Denne grund indebærer, at vores behandling er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som pålægges Dustin, eksempelvis at dokumentere betalingsoplysninger for at overholde kravene i bogføringsloven.

b) Aftaleforpligtelser

Denne grund indebærer, at behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale med dig som kunde eller for at kunne indgå aftaler på et senere tidspunkt. For dig, som er indehaver af en Dustinkonto, gælder det, at du ved at acceptere Vilkår for Dustinkonto, har indgået en aftale med Dustin, som sætter rammerne for, hvilken behandling af dine personoplysninger, der kan ske for at tilbyde, håndtere og administrere vores tjenester, som er koblet til kontoen, f.eks. analyse af dine personlige egenskaber for at give dig personligt tilpassede fordele og tilbud. Ved bestilling eller køb behandler vi dine oplysninger for at opfylde forpligtelserne iht. Dustins almindelige salgsbetingelser. Da kan det f.eks. være nødvendigt, at Dustin registrerer dine kontaktoplysninger, så vi kan opfylde vores forpligtelse til at levere produktet eller tjenesten, samt at vi indhenter kreditoplysninger, hvis du vælger faktura som betalingsmåde, så vi kan kontrollere din betalingsevne.

c) Berettiget interesse

Denne grund indebærer, at vores behandling baseres på en såkaldt interesseafvejning af berettiget interesse. Med dette menes, at behandlingen sker, fordi Dustin vurderer, at vi har berettigede interesser i at behandle dine personoplysninger, som vejer tungere end din interesse i ikke at få personoplysningerne behandlet. På denne baggrund behandler vi blandt andet dine personoplysninger for at forhindre misbrug af Dustinkontoen samt forhindre, forebygge og undersøge ulovlige handlinger inden for rammerne af vores virksomhed. Hvis vi vurderer, at der er begået en ulovlig handling eller forsøg på en ulovlig handling, og vi indgiver en politianmeldelse, så vil Dustin også fortsætte med at behandle dine personoplysninger, for at vi skal kunne fastslå, forsvare eller gøre retskrav gældende.

7. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

7.1 Dustin opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, til hvilket oplysningerne behandles. Hvor lang tid personoplysningerne opbevares, afhænger altså af, til hvilket formål oplysningerne behandles. Derudover kan Dustin opbevare oplysningerne længere, hvis det er nødvendigt for at fastslå, forsvare eller gøre retskrav gældende, f.eks. hvis der er en igangværende tvist, eller hvis der er indgivet en anmeldelse af en ulovlig handling til politimyndighederne. Vi gennemgår regelmæssigt vores oplysninger og fjerner personoplysninger, som ikke længere er nødvendige.

7.2 Dustin gemmer personoplysninger, der er koblet til din Dustinkonto, så længe du aktivt interagerer med Dustin på forskellige måder. Hvis du har været inaktiv i en vis periode, vil kontoen automatisk blive lukket, og de personoplysninger, som vi har indsamlet og behandlet for at føre Dustinkontoen og tjenesterne koblet til kontoforholdet, vil blive slettet. Læs mere om dette, og hvordan vi definerer inaktive kunder i Vilkår for Dustinkonto.

8. Oversigt over vores behandling af personoplysninger

Nedenfor har vi lavet en samlet oversigt over vores behandling af personoplysninger for at tydeliggøre for dig, hvilke kategorier af personoplysninger vi behandler til vores forskellige formål, hvilket retsgrundlag, der danner grundlaget for vores behandling, og hvor længe vi opbevarer oplysningerne. På denne måde kan du nemt se, hvilke behandlingsaktiviteter vi foretager, og hvorfor vi gør det.

.
Formål Lovgrundlag Kategorier af personoplysninger Opbevaringstid
For at håndtere dine bestillinger og køb Aftaleforpligtelser iht. Dustins almindelige salgsbetingelser
 • Kontaktoplysninger f.eks. navn, postadresse, e mailadresse
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Ordreinformation
 • Betalingsoplysninger f.eks. kortnummer og kortindehaver
 • Økonomiske oplysninger
Fem år efter at din bestilling er betalt og leveret eller, hvis garantiperioden for et købt produkt eller en tjeneste er længere, efter at denne periode er udløbet.
For at tilbyde og håndtere din Dustinkonto Aftaleforpligtelser iht. Vilkår for Dustinkonto
 • Kontaktoplysninger f.eks. e-mailadresse
 • Kontooplysninger f.eks. brugernavn og adgangskode
 • Identifikationsnummer
 • Ordreinformation såsom ordrehistorik
 • Betalingsoplysninger
 • Brugergenererede data
 • Kundevalg
Så længe du har en Dustinkonto.
For at afgive personligt tilpassede oplysninger, fordele og tilbud og give en personligt tilpasset oplevelse af vores webbutik til dig, som har en Dustinkonto Aftaleforpligtelser iht. Vilkår for Dustinkonto
 • Kontaktoplysninger
 • Alder
 • Kontoinformation
 • Ordreinformation såsom ordrehistorik
 • Betalingsoplysninger
 • Brugergenererede data såsom klik- og besøgshistorik samt informationer om lokalitet
 • Kundevalg
 • Ansættelse eller medlemskab, som berettiger til fordele
Så længe du har en Dustinkonto.
For at afgive informationer om og markedsføre produkter og tjenester Aftaleforpligtelser iht. Vilkår for Dustinkonto for dig, som er kontoindehaver

Berettiget interesse for dig, som ikke er indehaver af en Dustinkonto
 • Kontaktoplysninger såsom bopæl
 • Kontoinformation
 • Alder
 • Ordreinformation såsom ordrehistorik
 • Brugergenererede data såsom klik- og besøgshistorik
 • Kundevalg såsom indstillinger for modtagelse af markedsføring
Så længe du har en Dustinkonto for dig, som er kontoindehaver.

To år efter, at du senest har klikket på et link i vores kommunikation til dig, hvis du ikke er indehaver af en Dustinkonto.
For at gennemføre og håndtere deltagelse i events, konkurrencer og andre markedsføringsaktiviteter Berettiget interesse
 • Kontaktoplysninger
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Oplysninger afgivet ved deltagelse i konkurrencer, anmeldelser og evalueringer
Et år efter at eventen eller konkurrencen er afsluttet.
For at håndtere sager, som modtages af kundeservice og andre supportfunktioner Berettiget interesse
 • Kontaktoplysninger f.eks. telefonnummer og e-mailadresse
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Ordreinformationer såsom ordrenummer, købte produkter og leveringstidspunkt
 • Betalingsoplysninger såsom betalingsmåde
 • Brugergenererede data
 • Ansættelse eller medlemskab, som berettiger til fordele
 • Korrespondance og anden information om supportsager såsom teknisk information om kundens udstyr
Fem år efter den seneste kontakt i sagen eller, hvis garantiperioden for det produkt eller den tjeneste, som sagen vedrører, er længere, efter at denne periode er udløbet.
For at opfylde juridiske forpligtelser såsom krav i bogføringsloven, produktansvar samt beskyttelse af dine personoplysninger i vores systemer Juridisk forpligtelse
 • Kontaktoplysninger, f.eks. navn og adresse
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Ordreinformation såsom dato for køb
 • Betalingsoplysninger
 • Korrespondance og anden information om supportsagen
Så længe vi er forpligtede til at gemme oplysningerne iht. gældende lov eller myndighedsbeslutning
For at forhindre misbrug samt forhindre, forebygge og undersøge ulovlige handlinger inden for rammerne af vores virksomhed Berettiget interesse
 • Kontaktoplysninger, f.eks. navn og telefonnummer
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnummer
 • Ordreinformation f.eks. bestilte varer
 • Betalingsoplysninger såsom betalingsmåde
 • Brugergenererede data f.eks. klik- og besøgshistorik
 • Videoindspilninger fra vores butikker.
Samtidig med at der gennemføres nødvendige kontroller. Hvis behandlingen fører til politianmeldelse, vil oplysningerne blive gemt, så længe det kræves for at fuldføre anmeldelsen og fastslå, forsvare eller gøre retskrav gældende.
For at vurdere, udvikle og forbedre Dustin-koncernens tjenester, produkter og systemer til vores kunder generelt Berettiget interesse
 • Kontaktoplysninger f.eks. bopæl
 • Kontoinformation
 • Alder
 • Ordreinformation
 • Betalingsinformation
 • Brugergenererede data såsom klik- og besøgshistorik samt enhedsinformation
 • Kundevalg
 • Korrespondance og anden information om supportsagen, f.eks. feedback på produkter og tjenester og svartide
Så længe du har en Dustinkonto for dig, som er kontoindehaver.

Fem år efter at du senest har interageret med Dustin, hvis du ikke er indehaver af en Dustinkonto, f.eks. besøgt vores hjemmeside, logget ind på en tidligere Dustinkonto eller klikket på et link i vores kommunikation til dig.

9. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

9.1 Dustin kan udlevere din oplysninger til andre virksomheder, for at du kan benytte dig af vores tilbud, produkter og tjenester. Modtagerne af dine personoplysninger kan enten være databehandlere for Dustin, dvs. virksomheder som behandler dine oplysninger for vores regning og i henhold til vores instrukser, eller selvstændige dataansvarlige for persondata, dvs. virksomheder som er selvstændigt ansvarlige for behandlingen af dine oplysninger, fordi de har en direkte relation til dig som kunde, såsom Klarna.

9.2 Dustin kan også udlevere din oplysninger til myndigheder, hvis det er nødvendigt for at følge loven, forskrifter eller myndighedsbeslutninger, eller for at Dustin kan fastslå, forsvare eller gøre retskrav gældende.

9.3 Afhængigt af, hvilke kontakter du har haft med Dustin, f.eks. om du er indehaver af en Dustinkonto eller modtager markedskommunikation, kan Dustin udlevere dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Andre selskaber inden for Dustin-koncernen, som fungerer som databehandler for Dustin, for at vi kan opfylde de forskellige formål, som angives i denne politik. Lovgrundlaget for udlevering af personoplysninger til vores koncernselskaber er det samme som for vores egen behandling.
 • Virksomheder, som leverer oplysninger fra folkeregisteret eller andre offentlige registre, for at sikre, at vi har de rigtige kontaktoplysninger på dig, så vi kan håndtere dine betalinger og køb samt din Dustinkonto og de tjenester, der er koblet til dit kontoforhold. De oplysninger, som udleveres, er identifikationsnummer og kontaktoplysninger baseret på vores aftaleforpligtelser over for dig som lovgrundlag.
 • Analyse- og markedsføringsvirksomheder, som leverer tjenester såsom automatiserede markedsføringsværktøjer, analyser, kommunikation, print og distribution. Disse modtagere hjælper Dustin med at analysere dine oplysninger samt at informere om og markedsføre de produkter og tjenester, som Dustin sælger. De oplysninger, som udleveres, er kontaktoplysninger, kontoinformation, kundevalg, ordreoplysninger og brugergenererede data baseret på berettiget interesse samt vores aftaleforpligtelser over for dig som indehaver af en Dustinkonto som lovgrundlag.
 • Statslige myndigheder, såsom politimyndigheder eller skattevæsnet, som vi er forpligtede til at udlevere dine personoplysninger til iht. loven eller myndighedsbeslutninger, eller som vi udleverer personoplysninger til pga. mistanke om en ulovlig handling eller forsøg på en ulovlig handling. De kategorier af oplysninger, som udleveres, er kontaktoplysninger, identifikationsnummer, kontoinformationer, ordreinformationer, betalingsoplysninger, brugergenererede data og videoindspilninger baseret på juridiske forpligtelser, som påhviler Dustin, eller for at vi kan fastslå, forsvare eller gøre retskrav gældende.

9.4 Hvis du afgiver en bestilling eller gennemfører et køb hos Dustin, kan vi desuden udlevere dine personoplysninger til følgende modtagere inden for rammerne for håndtering af dine bestillinger og køb baseret på vores aftaleforpligtelser over for dig som lovgrundlag:

 • Leverandører, producenter, distributører og underleverandører af produkter og tjenester, som Dustin sælger, som blandt andet leverer produkterne og tjenesterne og hjælper os med supporttjenester såsom vedligeholdelse, reparation og bortskaffelse af returnerede produkter. De oplysninger, som udleveres, er kontaktoplysninger og ordreinformation.
 • Logistikvirksomheder og speditører, som hjælper os med varetransporter, så vi kan levere vores produkter og tjenester til dig. Vi udleverer kontaktoplysninger og ordreinformation til disse modtagere.
 • Forsikringsgivere, som leverer forsikringer til visse af vores produkter og tjenester. De oplysninger, som udleveres, når du har valgt at tegne en forsikring, er kontaktoplysninger og ordreinformation.
 • Samarbejdspartnere og leverandører af betalingsløsninger, f.eks. kortindløsende virksomheder, banker, kreditinstitutter og andre finansielle aktører, som sørger for, at du kan gennemføre betalinger, og tilbyder dig forskellige finansieringsløsninger. De oplysninger, som udleveres, er kontaktoplysninger, identifikationsnummer og betalingsoplysninger.
 • Kreditvurderingsbureauer, kreditoplysningsbureauer eller banker, som forsyner os med dokumentation, for at vi kan kontrollere din betalingsevne, f.eks. kreditoplysninger, når du ansøger om kredit inden for rammerne for håndtering af dine bestillinger og køb. Den oplysning, som udleveres, er identifikationsnummer.
 • Virksomheder, som leverer finansielle tjenester, såsom regnskabs- og inkassovirksomheder, som sikrer, at Dustin får sin betaling for leverede produkter og tjenester inden for rammerne for håndtering af dine bestillinger og køb. De oplysninger, som udleveres, er kontaktoplysninger, identifikationsnummer. ordreinformation og betalingsoplysninger.

9.5 Dustin vil ikke sælge dine personoplysninger til tredjepart, hvis vi ikke har indhentet din tilladelse til det.

10. Hvor opbevarer vi dine personoplysninger?

Dustin vil primært håndtere dine personoplysninger inden for EU/EØS. Men vi kan også overføre dine personoplysninger til et land uden for EU/EØS, hvis vi har brug for at dele dine oplysninger med Dustins leverandører eller samarbejdspartnere, som befinder sig uden for eller opbevarer personoplysninger i et land uden for EU/EØS. Hvis dine personoplysninger overføres til et land uden for EU/EØS, vil Dustin træffe de nødvendige foranstaltninger for på lovlig vis at overføre personoplysningerne ved at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, som er sammenligneligt med den beskyttelse, som tilbydes inden for EU/EØS, for eksempel ved at indgå en aftale med modtageren, hvori indgår EU-kommissionens standardaftaleklausuler eller, hvis overførslen sker til USA, ved at modtageren har bekræftet, at man følger principperne i Privacy Shield.

11. Hvilke rettigheder har du som registreret kunde?

11.1 Dustin er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i henhold til gældende lovgivning. I dette afsnit beskrives dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Vi vil på din anmodning eller på eget initiativ rette, anonymisere, slette eller supplere oplysninger, som konstateres at være forkerte, ufuldstændige eller misvisende. Hvis du har spørgsmål vedrørende dette eller ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os. Se kontaktoplysningerne nederst i denne politik.

a) Ret til adgang til dine personoplysninger

Hos Dustin er vi åbne omkring, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Hvis du ønsker at få indblik i vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at kræve at få informationer om behandlingen, inklusive en kopi af dine personoplysninger, som behandles, et såkaldt registerudskrift. Dette omfatter information om formål, kategorier af personoplysninger, kategorier af modtagere af personoplysninger, opbevaringsperiode eller kriterierne for, hvordan opbevaringsperioden fastlægges, information om hvorfra oplysningerne er indsamlet og forekomsten af automatiserede beslutninger inklusive information om logikken bag og betydningen af behandlingen. Bemærk, at vi ved en anmodning af adgang kan bede om yderligere oplysninger om dig for at sikre, at vi udleverer oplysningerne til den rette person, og hvilke oplysninger du ønsker at få udleveret. Registerudskriftet er gratis, men ved gentagne forespørgsler er Dustin berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på 100 kr.

b) Ret til korrektion af dine personoplysninger

Dustin er opsatte på at have korrekte og opdaterede personoplysninger. Hvis de oplysninger, vi har om dig, er forkerte, har du ret til at kræve, at de rettes. Du har også ret til at supplere eventuelt ufuldstændige personoplysninger, f.eks. hvis vi har den rigtige vejadresse, men mangler husnummer. Vi vil på din anmodning så hurtigt som muligt rette forkerte eller ufuldstændige oplysninger om dig.

c) Ret til sletning af dine personoplysninger

Vi respekterer, at de personoplysninger, som vi behandler om dig, er oplysninger, vi har lånt af dig. Du har derfor ret til at kræve, at Dustin fjerner dine personoplysninger, hvis oplysningerne er blevet behandlet på ulovlig vis, skal slettes for at opfylde en juridisk forpligtelse, som Dustin er omfattet af, ikke længere er nødvendige til de mål, som de er behandlet til, eller hvis du gør indsigelse mod en interesseafvejning af berettiget interesse, som Dustin har foretaget, og der mangler berettiget interesse for Dustin eller tredjepart, som vejer tungere (se afsnit f) nedenfor for information om retten til at gøre indsigelse). Vi kan dog ikke altid imødekomme din anmodning, da der kan findes tilfælde, som giver os ret til at fortsætte behandlingen, f.eks. hvis oplysningerne behandles for at opfylde en juridisk forpligtelse som lovgrundlag (såsom krav iht. bogføringsloven), eller hvis oplysningerne er nødvendige for, at Dustin kan fastslå, forsvare eller gøre retskrav gældende.

d) Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger, som vedrører dig, i et struktureret format og i visse tilfælde få oplysningerne overført til en anden dataansvarlig for persondata. Denne ret omfatter dog kun oplysninger, som du selv har afgivet til Dustin, og som vi behandler i medfør af dit samtykke eller aftaleforpligtelser over for dig som lovgrundlag.

e) Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at kræve, at vores behandling af dine personoplysninger begrænses i visse situationer, hvilket indebærer, at oplysningerne kun må behandles til visse formål. Du kan f.eks. kræve en begrænsning af forkerte oplysninger, når du anmodet om korrektion. Mens Dustin undersøger oplysningernes korrekthed, vil behandlingen af dem være begrænset.

f) Ret til at gøre indvendinger mod visse typer af behandling

Når Dustin behandler dine personoplysninger baseret på interesseafvejning af berettiget interesse som lovgrundlag eller til direkte markedsføring, har du ret til at gøre indvendinger mod vores behandling. Du kan gøre indvendinger mod Dustins interesseafvejning, hvis du har personlige årsager, der vedrører situationen. Ved en sådan indvending vurderer Dustin, om vi har berettigede årsager til behandlingen, som vejer tungere end din interesse i at beskytte din integritet. Hvis dette er tilfældet, må Dustin fortsætte med at behandle dine personoplysninger, til trods for at du har modsat dig behandlingen. Du kan gøre indvendinger mod direkte markedsføring og analyser, som udføres med henblik på direkte markedsføring, uden at angive nogen grund. Dette styrer du selv via indstillingerne på Mine sider, hvor du vælger, om du vil modtage markedsføringskommunikation og personligt tilpassede tilbud. Desuden får du mulighed for at frabede dig markedsføring ved hver enkelt digital udsendelse af markedsføring. Hvis du frabeder dig direkte markedsføring, ophører vi med behandlingen af dine personoplysninger til dette formål samt alle typer af direkte markedsføringsaktiviteter såsom at sende nyhedsbreve og tilbud. Hvis du kun frabeder dig personligt tilpassede tilbud, vil markedskommunikationen til dig være generel, da vi har svært ved at vurdere, hvilken markedsføring, der er relevant for dig, hvis vi ikke må analysere dine personlige egenskaber. Læs mere om, hvordan vi tilpasser vores tilbud og kommunikation efter dine personlige egenskaber, samt hvordan du frabeder dig en sådan behandling i Vilkår for Dustinkonto.

11.2 Hvis du mener, at vi håndterer dine personoplysninger på en forkert måde, er du velkommen til at kontakte os. Kontaktoplysninger findes nederst i denne politik. Du har også ret til at indgive eventuelle klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet som er den ansvarlige tilsynsmyndighed behandling af personoplysninger i Danmark.

12. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Du skal altid kunne føle dig tryg, når du afgiver personoplysninger til os. Dustin har derfor iværksat egnede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uhensigtsmæssig eller ufrivillig udlevering, anvendelse, uautoriseret adgang, sletning, ændring eller beskadigelse af dine personoplysninger. Eksempelvis gemmes alle kundeoplysninger i en database, som er beskyttet via firewall og adgangskontrol, så kun ansatte i Dustin-koncernen, som har brug for adgang til dine oplysninger for at udføre specifikke opgaver, har en sådan adgang.

13. Anvendelse og ændring af integritetspolitikken

13.1 Den senest opdaterede version af Dustins integritetspolitik findes altid på vores websted. Vores integritetspolitik gælder til enhver tid, i den form og med det indhold, der er offentliggjort på webstedet.

13.2 Dustin har ret til når som helst at opdatere integritetspolitikken. Hvis integritetspolitikken ændres, vil den opdaterede politik blive offentliggjort på Dustins websted. Desuden vil du blive informeret om, at integritetspolitikken er ændret, næste gang du logger ind på din Dustinkonto. Vi kan også informere dig via e-mail, hvis der sker større ændringer i integritetspolitikken. Hvis du ikke kan acceptere den ændrede politik, kan du lukke din Dustinkonto ved at kontakte kundeservice. Se kontaktoplysningerne nederst i denne politik.

14. Kontaktoplysninger

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne integritetspolitik, eller hvis du vil vide mere om vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis nogen oplysning skulle være forkert, og du gerne vil have, at vi retter den.

 • Er du forbruger? Kontakt venligst vores kundeservice på 88 330 330 eller send en e-mail til kundeservice@dustinhome.dk.
 • Repræsenterer du en virksomhed? Kontakt venligst vores kundeservice på 70 13 70 40 eller send en e-mail til service@dustin.dk.
 • Du kan også kontakte vores særlige medarbejdere, som arbejder med behandling af personoplysninger via e-mail på dataprivacy@dustingroup.com. Dustins eksterne databeskyttelsesansvarlige, advokat Caroline Olstedt Carlström, kan kontaktes på samme adresse. Hvis du vil sende en forespørgsel eller oplysning til hende, bedes du angive, at din meddelelse er henvendt til Dustins databeskyttelsesansvarlige.