Bæredygtighed

Takeback – forvandler gamle IT-enheder til nye

Vores største mulighed for at modvirke klimaforandringerne er ved at forlænge produkternes levetid. Med tjenesten Takeback kan du give dit brugte IT-udstyr endnu en chance.

I dag strækker vigtigheden af at tænke bæredygtigt sig ikke kun til, hvilke rejsemåder vi vælger, eller hvilke fødevarer vi konsumerer. Det køb-og-smid-væk-forhold, som mange af os har til gammelt IT-udstyr, er en lige så vigtig faktor, der skal tages højde for.

Produktionen af nye IT-produkter dræner jordens ressourcer, og hvis klimamålene skal nås, skal vi bevæge os i retning af at blive en bæredygtig branche, hvor gamle enheder kan få nyt liv.

Billede af et hold på et kontor, der taler

Tager kontrol over IT-genbruget

Dustin har længe arbejdet med tilbagetagning af brugte IT-produkter sammen med partnere, hvilket har ført til store klimabesparelser. Nu er det tid til næste skridt. Ved selv at overtage kontrollen med hele tilbagetagningskæden kommer der nu fokus på at finde nye veje til en cirkulær IT-branche.

– Grunden til, at vi relancerer Takeback i eget regi, er, at vi er nødt til at have en højere grad af kontrol over vores tilbud. Ikke kun for at sikre, at det er sikkert og fleksibelt nok, men også for at give os mulighed for at finde nye smarte måder at genbruge de gamle IT-produkter på. Først da kan vi for alvor hjælpe vores kunder med at tage ansvar for at reducere deres miljøpåvirkning, siger Frank Svensson, Head of Takeback hos Dustin.

Sådan fungerer Takeback

1. Levering af sikkerhedsskabe og bure

Når du bestiller Takeback, sender Dustin sikkerhedsskabe og bure ud til din virksomhed. Pak det udstyr, du mener kan genbruges, eller som indeholder oplysninger, der skal slettes, i sikkerhedsskabene. I burene placerer du de ting, der skal miljøgenanvendes, såsom mus, ødelagte skærme og tastaturer.

2. Transport af produkter

Sikkerhedsskabe med produkter, der skal genbruges, sendes altid til fabrikken i Växjö. Produkter, der skal genanvendes, sendes til lokale partnere i hvert land. Hele transportprocessen kan spores, så du kan føle dig tryg ved, at dine produkter leveres på en sikker måde.

3. Afidentificering og opgradering af produkter

I Växjö håndteres det udstyr, der skal genbruges. Alle oplysninger slettes eller destrueres. Derefter sender vi en afrapportering til dig, så du kan føle dig tryg ved, at produkterne er ankommet og blevet håndteret på den korrekte måde.

4. Salg af genbrugsprodukter

Når salget af dine afidentificerede og genbrugelige produkter er sket, sender vi dig en markedsbaseret kompensation samt sletnings- og miljøcertifikater.

Læs mere om tjenesten

Dustin udfordrer opfattelsen af genbrug

Ambitionerne omfatter ikke bare åbningen af et eget produktionsanlæg i Växjö, hvor tilbagekøbte produkter afidentificeres, genanvendes og restaureres. Tanken er, at den nye Takeback-tjeneste vil udfordre det eksisterende billede af, hvad der rent faktisk kan genbruges.

– Vi vil gerne hjælpe kunderne med at tage ansvar for alt brugt IT-udstyr. I dag ved vi, at der er værdier i mange produkter som for eksempel stationære og bærbare computere, telefoner og tablets. Men for andre produkttyper har der ikke været så mange mennesker, der har taget udfordringen op med at se, hvordan man kan gøre et sekundært marked muligt.

Vi ønsker at udfordre nutidens måde at se på IT-produkters levetid på og øge andelen af produkter, der kan genbruges, siger Frank Svensson.

En anden vigtig ambition er at samarbejde med genbrugsvirksomheder, der belønner øget genbrug snarere end traditionel genanvendelse.

Billede af skov, der viser cirkulær tænkning

Flere og flere produktområder skal kunne omfattes af det cirkulære mindset.

Frank Svensson, Head of Takeback, Dustin.

– Genbrug af produkter er ofte en bedre løsning end at genanvende dem. Selvom et produkt i praksis er ”brugt”, kan der være komponenter i produkterne, som kan genbruges. Den langsigtede plan for Takeback er at sikre, at flere og flere produktområder kan dækkes af denne cirkulære tankegang, siger Frank Svensson.

Tættere samarbejde med genbrugsvirksomhed

Dustins Takeback-satsning begynder i den helt enkle ende med bærbare og stationære computere, men man vil også komme til at have med tilbagetagning af tablets og telefoner at gøre.

– Vi kigger også på printsegmentet og AV-teknologien fra konferencefaciliteter. Der er mange spændende områder, hvor vi tror på, at vi vil kunne gøre en stor forskel,” siger Robert Pap, Business Area Manager for Private Label and Lifecycle Management Services hos Dustin.

En anden ambition med Takeback er at kunne arbejde tættere sammen med både genbrugsvirksomheder og IT-producenter, så vi kan gøre endnu mere brug af det. Hver lille komponent spiller en rolle.

– Hos Dustin sigter vi efter at være 100 procent cirkulære i 2030. Initiativet med Takeback vil komme til at udgøre en stor del i opfyldelsen af dette mål. Det skaber desuden en vigtig betingelse for at opnå netto-nul-CO2-udledning i værdikæden. Det giver perspektiv for, hvor vigtigt det her er,” siger Robert Pap.

Læs mere om tjenesten

Sådan fungerer Takeback

1. Levering af sikkerhedsskabe og bure

Når du bestiller Takeback, sender Dustin sikkerhedsskabe og bure ud til din virksomhed. Pak det udstyr, du mener kan genbruges, eller som indeholder oplysninger, der skal slettes, i sikkerhedsskabene. I burene placerer du de ting, der skal miljøgenanvendes, såsom mus, ødelagte skærme og tastaturer.

2. Transport af produkter

Sikkerhedsskabe med produkter, der skal genbruges, sendes altid til fabrikken i Växjö. Produkter, der skal genanvendes, sendes til lokale partnere i hvert land. Hele transportprocessen kan spores, så du kan føle dig tryg ved, at dine produkter leveres på en sikker måde.

3. Afidentificering og opgradering af produkter

I Växjö håndteres det udstyr, der skal genbruges. Alle oplysninger slettes eller destrueres. Derefter sender vi en afrapportering til dig, så du kan føle dig tryg ved, at produkterne er ankommet og blevet håndteret på den korrekte måde.

4. Salg af genbrugsprodukter

Når salget af dine afidentificerede og genbrugelige produkter er sket, sender vi dig en markedsbaseret kompensation samt sletnings- og miljøcertifikater.

Læs mere om tjenesten

Tekst: Jakob Svärd

11 marts 2022

Tags