Bæredygtighed

Sådan øger du viden om klimatilpasset IT i virksomheden

IT påvirker klimaet, men vi har ringe kendskab til det ude i vores virksomheder. At vi kan blive mere cirkulære for bare et par tusinde kroner ekstra per computer. "Jeg tror, det handler om at tage små skridt, følge op og engagere alle," siger Eva Listi, CIO hos Systembolaget.

– Det drejer sig ikke bare om at ansætte nogen, der har det rigtige mindset, det handler i højere grad om at arbejde disse problemstillinger ind i kulturen og skabe en bred forståelse," siger Eva Listi, CIO hos Systembolaget.

Cathrine Barth

Norden har det største materialeforbrug pr. indbygger, når det gælder elektronik og IT.

Cathrine Barth, rådgiver inden for cirkulær økonomi.

I nutidens samfund er det en selvfølge for en virksomhed at forsøge at arbejde bæredygtigt. Flere og flere virksomheder ansætter eksperter til den slags ting, men på IT-området halter vi bagefter. Det er ikke underligt, for de fleste virksomheder fokuserer på bæredygtighed, der er knyttet til virksomhedens forretning.

Men faktum er, at IT også er et vigtigt område, hvor ikke mindst produktionen af hardware, såsom computere og mobiltelefoner, udgør en stor klimabelastning. Du kan ikke blive mere bæredygtig, hvis din IT ikke hjælper med til det.

Det kræver dog, at man bryder med de gamle traditioner for at få en cirkulær IT-tankegang indført.

– Vi afskriver ofte hardware over tre år, så alle kan få en ny mobil og en ny computer uden reelt at kigge på behovet. Desuden er det usædvanligt dyrt at reparere teknologi. Alt i alt betyder det, at Norden har det største materialeforbrug pr. indbygger, når det gælder elektronik og IT," siger Cathrine Barth, der arbejder som strategisk rådgiver for norske organisationer inden for cirkulær økonomi og er en af initiativtagerne bag Nordic Circular Hotspot.

Cathrine Barth

Norden har det største materialeforbrug pr. indbygger, når det gælder elektronik og IT.

Cathrine Barth, rådgiver inden for cirkulær økonomi.
Sofia Nygård

Det handler egentlig om at få arbejdet med bæredygtighed til at fungere nemt.

Sofia Nygård, IT-chef på Chalmers Tekniske Universitet.
Sofia Nygård

Det handler egentlig om at få arbejdet med bæredygtighed til at fungere nemt.

Sofia Nygård, IT-chef på Chalmers Tekniske Universitet.

Bedre computere vil i sidste ende give gevinst

På Chalmers Tekniske Universitet i Göteborg har de i et par år arbejdet med en cirkulær tankegang, hvad angår IT-udstyr.

– Det handler egentlig om at få arbejdet med bæredygtighed til at fungere nemt. Det allerbedste er naturligvis, alt det man ikke køber, men når man køber noget, er det vigtigt at sørge for at bruge det så længe som muligt, siger IT-chef Sofia Nygård.

Det har blandt andet ført til, at Chalmers har standardiseret computerparken. Alt, det der bliver købt, har meget høje kravsspecifikationer. Det betyder, at udstyret kan bruges længere, og at Chalmers får flere penge tilbagebetalt, når de i sidste ende sælger det videre til genbrug.

Arbejdet begyndte i IT-afdelingen og bredte sig

Sofia Nygård fortæller, at de har forsøgt sig selv. Arbejdet begyndte i IT-afdelingen og bredte sig derefter til hele universitetet.

– Vi brugte ikke selv særlig meget tid på at skaffe os viden. Jeg tror, det i højere grad handler om at turde stille spørgsmål end at benytte sig af eksperter, siger hun.

Hos Chalmers er de ikke stødt på nogen væsentlig modstand – tværtimod.

– Hvis du arbejder i en virksomhed, hvor du rent faktisk har brug for at generere et overskud, kan det være sværere at argumentere for en dyrere computer med højere ydeevne. Men det man kan sige er, at den vil holde længere, den vil generere færre problemer, og vores brugere vil være mere tilfredse og arbejde bedre. Så hvis du ser på helhedsbilledet, ville jeg blive overrasket, hvis du ikke tjener de ekstra 1.000 kroner ind igen.

Eva Listi

Jeg vælger det klimavenlige.

Eva Listi, CIO Systembolaget.

“Vælg ikke den billigste løsning”

Systembolaget arbejder også aktivt med bæredygtighed og cirkularitet i deres IT. Da de for nylig skiftede kassesystem, sørgede de for eksempel for, at softwaren sikrede, at kvitteringerne ikke automatisk blev printet ud.

– I løbet af det første år sparede vi 20 millioner meter papir, hvilket svarer til 4,5 tons! Vi har også sikret os, at vi har kunnet genbruge de gamle kasseapparater, siger det svenske statsejede selskabs CIO Eva Listi.

Hun mener, at man skaber klimasmarte kompetencer ved at opbygge en kultur i virksomheden.

– Jeg tror på samarbejde, tage små skridt ad gangen, måle, følge op og engagere alle i det her. På den måde skaber vi en bevægelse, hvor vi tænker i de her termer hele tiden og ikke bare vælger den billigste løsning på kort sigt. Nogenlunde ligesom når man vælger mad i butikken. Jeg vælger det klimavenlige og økologiske, selvom det koster lidt mere.

Eva Listi

Jeg vælger det klimavenlige.

Eva Listi, CIO Systembolaget.

Genbrug IT med tjenesten Takeback

Med vores returtjeneste Takeback kan du give udstyr, du ikke længere bruger, endnu en chance ved at lade os genanvende hardwaren og sælge den videre. Ud over at du forlænger produkternes levetid og bidrager til en mere cirkulær økonomi, får du kompensation for produkter, du ikke længere har gavn af.

Læs mere om tjenesten arrow-right