Strategi og ledelse

Sådan kan IT-branchen blive bedre til inkludering

I computerens barndom var de fleste programmører kvinder. Og de første rumrejser blev muliggjort af kvindelige programmører. På trods af det er IT-branche i Skandinavien, som generelt er mandsdomineret. At ændre på det og gøre branchen mere inkluderende har mange fordele. Tænk for eksempel over følgende.

På trods af at det er indlysende for de fleste, at IT-branchen har brug for at blive mere inkluderende, så er udviklingen gået meget langsomt.

– Mange har hidtil skubbet det fra sig og sagt, at der ikke er så mange kvinder på IT-uddannelserne, og at det derfor er svært at skabe en homogen arbejdsplads. Men selvom uddannelserne stadig til en vis grad er kønsopdelte, findes der mange dygtige kvindelige programmører, og der findes tilsvarende mange IT-virksomheder. Så det handler bare om at beslutte sig, siger Pernilla Alexandersson, som er administrerende direktør for konsulentfirmaet Add Gender, der arbejder med inkludering og ligestilling.

Det er også Pernilla Alexanderssons første tips til virksomheder, der ønsker at blive mere inkluderende, uanset om det handler om køn, race, funktion eller noget helt fjerde.

– Ledelsen skal kræve resultater. Der findes ingen andre områder, hvor en chef accepterer, at virksomheden fortsætter, som den plejer, selvom man ikke når målene. Men på dette område gør man det, og derfor kommer man ingen vegne.

At blive dygtig til inkludering og nå resultater med sit arbejde er ikke bare et spørgsmål om CSR men et spørgsmål om at overleve.

– Det her handler om at være en attraktiv arbejdsgiver. Det er altafgørende, hvis man skal klare sig i den her branche, hvor virksomhederne slås om arbejdskraften, siger Sofia Yngwe, kommunikationschef hos IT&Telekomföretagen og ansvarlig for forandringsprogrammet, Womentor.

Hun mener, at det ikke er tilstrækkeligt at sige, at ”her er alle velkomne”, men at det kræver et struktureret arbejde at nå frem til et resultat på området.

– Inkludering er ikke bare HR-afdelingens ansvar. Det er også et spørgsmål om ledelse. Det handler om at gennemgå virksomhedens kultur og værdier og sørge for at hele organisationen er åbne overfor mennesker, der ikke følger normen – ikke bare på papiret men også i virkeligeden.

Rekruttering er et vigtigt område at ændre. Her handler det om at gennemgå sprog og billeder i annoncer og søge i andre netværk end de sædvanlige. Et andet vigtigt aspekt er, at holde øje med sprogbrug og attitude i hverdagen.

– Mange siger, at de har en arbejdsplads, hvor alle er velkomne, men når vi undersøger forholdene, viser det sig, at der er en meget hård tone, som udelukker nogle grupper, men som ledelsen og medarbejderne ikke er klar over, siger Pernilla Alexandersson.

– Inkludering er et spørgsmål om arbejdsmiljø, og det skal behandles som sådan - noget der skaber en bedre arbejdsplads for alle.

Uanset hvad man vælger at begynde at arbejde med, er Pernilla Alexandersson og Sofia Yngwe helt enige om, at det netop er en aktiv indsats, der kræves, hvis man skal nå frem til en forandring..

– Ingenting kommer af sig selv, konstaterer Sofia Yngwe.

– Indimellem hører man folk sige, at hvis bare vi er tålmodige, vil det blive bedre med tiden. Men der er intet, der tyder på, at det forholder sig sådan. Det drejer sig om, at beslutte sig, at arbejde hen imod målet og kræve resultater, ellers sker der ingenting.

Sådan bliver din virksomhed bedre til inkludering

  1. Sæt mål og følg op. Prøv nogle nye arbejdsmetoder, hvis I ikke når målene. Intet kommer af sig selv.
  2. Lav en analyse af organisationen. Hvis de kvinder, der begynder i virksomheden ’ikke klarer mosten og rejser igen’, så handler det måske om en sexistisk tone eller en nedladende kultur.
  3. Søg hjælp. Ligebehandlingsnævnet har vejledninger, der kan hjælpe på vej.

Læs også:
LISTE: 4 ting du kan lære af teknologigiganterne
Flere kvinder og øget ansvar for produktionen
Inspektion skaber bedre arbejdsforhold

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags