Strategi og ledelse

Opbyg en velfungerende digital arbejdsplads for eleverne

I stedet for ensidigt at fokusere på valg af computer eller andre enheder anbefaler Mathias Törnblom hos Dustin, at skolerne satser på at skabe en helhed, hvor alt fungerer fleksibelt. En god vej til dette mål er at indkøbe IT-support som en tjeneste.

Mathias Törnblom er forældrerådsformand på sine børns skole og dybt involveret i skolesystemet. Han er også Customer Technology Evangelist hos Dustin. Denne lidt kryptiske titel betyder, at han holder strategiske samtaler med kunderne for at hjælpe dem med at se fremad og finde effektive og intelligente tekniske løsninger til gavn for deres forretning.

– I det antikke Grækenland var en evangelist en, der bragte gode nyheder, så på en måde er titlen logisk. Jeg vil jo gerne hjælpe organisationer med at blive mere effektive ved hjælp af teknologi, siger han.

I skolens verden er det måske særligt vigtigt at anvende knappe ressourcer på den mest smarte måde. Når lønninger og lokaler er betalt, er der ikke mange penge til andre ting. Samtidig bliver digitalisering en stadigt vigtigere del af aktiviteterne. Programmering er kommet ind i læseplanen, og digitale enheder er blevet et obligatorisk element allerede i førskolen.

– Digitaliseringen begyndte allerede, da jeg gik i skole i 70'erne, hvor vi begyndte at bruge lommeregnere. De blev nogle gange set som en trussel for børnenes logiske tænkning, men bekymringerne viste sig at være overdrevne. Siden da har introduktionen af ny teknologi i skolen haft tendens til at skabe forandringer og afføde diskussioner, siger Mathias Törnblom.

Hold fast i den pædagogiske tråd

Han mener, at den digitale teknologi aldrig må være et mål i sig selv. Den skal understøtte pædagogikken. Hvis man fokuserer for meget på hvilke værktøjer, der skal bruges, kan begejstringen over nyhederne fjerne opmærksomheden fra den bagvedliggende pædagogiske tråd.

– Jeg bliver ofte spurgt, hvilken computermodel jeg anbefaler, at skolen køber. Men dybest set skal man ikke tage udgangspunkt i en bestemt computer med en bestemt kombination af processor, lagerplads, hukommelse og så videre, siger han.

– For skolens IT-indkøbere er det vigtigere at beskrive de evner hos eleverne, der skal understøttes. Ud fra det kan man derefter opbygge en arbejdsplads for eleverne med f.eks. et pålideligt netværk, effektiv klienthåndtering, god sikkerhed og passende adgang til udskrivning. Elever skal helst blot kunne tænde for computeren eller tabletten og gå i gang med skolearbejdet.

Det er vigtigt, at lærerne kan koncentrere sig om pædagogikken og ikke behøver at bruge tid på at få teknologien til at fungere ordentligt. En lærer, der kæmper med netværksproblemer, eller er nødt til at installere klienter, kan ikke fungere optimalt.

– Her kan en leverandør som Dustin stå for en helhedstilgang, hvor skolen køber hele eller en del af IT-supporten som en tjeneste. Det er vores måde at bidrage til en skole, der er fri for IT-bekymringer, forklarer Mathias Törnblom.

Cloud-teknologi sænker tærsklen

Skolen har brug for løsninger, der er økonomiske, og som ikke stjæler en masse tid fra undervisningen. Fordelen ved nutidens cloud-teknologi er, at den kan forenkle brugen af teknologi i betydelig grad. Herved sænkes tærsklen for at komme i gang med en intelligent løsning.

– Samtidig er der masser af gode eksempler at lære af, og det er blevet meget nemt at netværke med kolleger for at udveksle tips. Platforme som Microsoft Teams åbner for endnu mere kollegialt samarbejde og læring, siger Mathias Törnblom.

– Hos Dustin har vi ikke de nødvendige kompetencer til den pædagogiske støtte. Det kan partnere i vores netværk til gengæld bidrage med. Mit vigtigste råd er ikke at være bange for teknologien, men tværtimod være nysgerrig. Det giver den nødvendige kreativitet til at finde de rigtige løsninger.

Mathias Törnblom ser frem til at kunne tage imod en ny generation af kolleger, der har gennemgået et fuldt digitaliseret skoleforløb.

– Vi ser allerede i dag, hvordan unge medarbejdere forventer fuld tilgængelighed og mulighed for at arbejde overalt. Arbejdet udvikler sig fra at være et sted, hvor man er, til at være det, man gør, der hvor man nu befinder sig. Det bliver utroligt spændende at se, hvordan arbejdsgiverne vil modtage stadigt mere digitaliserede unge voksne i fremtiden, afslutter han.

Læs også:Bliv fri for netværksbekymringer via en tjeneste

Det er vigtigt, at lærerne kan koncentrere sig om pædagogikken og ikke behøver at bruge tid på at få teknologien til at fungere ordentligt.

– Mathias Törnblom, Customer Technology Evangelist hos Dustin.

Dustins administrerede tjenester

Dustins brede udbud af administrerede tjenester kan hjælpe skolen med at fokusere på de pædagogiske opgaver og slippe for IT-bekymringer. Vi tilbyder:

  • Digital arbejdsplads som en tjeneste, inklusive rådgivning, klienthåndtering, software, sikkerhed, samarbejdsværktøjer og support
  • Infrastrukturdrift og/eller cloud-tjenester med fuld skalerbarhed og høj tilgængelighed, ydeevne og sikkerhed, inklusive rådgivning, drift, backup, support og service
  • Netværkstjenester med høj sikkerhed, stabilitet og brugervenlighed, inklusive rådgivning, drift, hardware, service, support og overvågning
  • Sikkerhedstjenester inklusive rådgivning, drift, hardware, sikkerhedskopiering, service, support og overvågning
  • IT-rådgivning i alt fra daglig drift til strategiske beslutninger.

Oplev vores IT-tjenester og -løsninger

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags