Bæredygtighed

Med bæredygtighed som en naturlig del af forretningsplanen

I dag er det en selvfølge, at bæredygtighed og lønsomhed går hånd i hånd. Virksomheder, der gør det rigtigt fra begyndelsen, vil få et forspring.

Bæredygtighed og rentabilitet blev længe anset for at være i strid mod hinanden. Bil-ledet var, at det koster at tilpasse sig. I dag er det imidlertid blevet mere og mere ty-deligt, at bæredygtige valg betyder økonomiske fordele, både på kort og lang sigt. De lavest hængende frugter er at gennemgå sit energiforbrug f.eks. med hensyn til transport, fremstilling, opvarmning og belysning.

– Ved at vælge mere energieffektive løsninger og skifte til vedvarende energi opnår du positive effekter, både hvad angår bæredygtighed og rentabilitet. Det næste skridt er at koble huse og køretøjer op til IoT-enheder, så man kan optimere energistrømme og ydeevne, siger Sandra Klackenborn, Head of Sustainability hos Dustin.

Konsulttjänster & Rådgivning

Hos Dustin er vi over 300 konsulenter, der arbejder inden for forskellige typer af projekter. Arbejdet ledes af et stærkt team af kompetente og serviceorienterede teknikere med lang erfaring for at levere konsulenttjenester. Hele tiden med fokus på din virksomhed og dine behov.

Læs mere om tjenesten
Sandra Klackenberg

Ved at vælge mere energieffektive løsninger og skifte til vedvarende energi opnår du positive effekter, både hvad angår bæredygtighed og rentabilitet.

Sandra Klackenborn, Head of Sustainability hos Dustin.

IT har direkte effekt på bæredygtighed

Et andet område, der har direkte effekt ud fra både et bæredygtigheds- og rentabili-tetsperspektiv, er IT-løsninger.

– IT og digitalisering er katalysatorer til at reducere CO2-aftrykket, for eksempel reducerer digitale møder antallet af rejser, eller du kan skabe løsnin-ger, så man kan dele ressourcer. Det er på mange måder den hurtige, teknologiske udvikling, der gør det muligt at ændre den måde, vi lever på. Samtidig har IT også sit eget CO2-aftryk. Det er vigtigt, at vi som virksomhed reducerer det. Jo mere vi digita-liserer, jo vigtigere bliver det, at IT's eget aftryk bliver så lille som muligt, siger Sandra Klackenborn.

Colleagues at office looking at renewable energy

“Det gælder om at gøre sit hjemmearbejde”

I dag kommer der hele tiden flere regler, som kræver, at virksomheder når et vist ni-veau af bæredygtighed. Bæredygtighed er således i nogle henseender ikke længere et valg, men derimod et must, hvis virksomheden vil have lov til at operere på et be-stemt marked. Det betyder en øget kompleksitet for virksomhederne, også selvom ambitionen er at gøre det rigtige.

– Mange af de virksomheder, vi samarbejder med, har svært ved at navigere i ræk-ken af bæredygtighedsstandarder. Det er almindeligt, at man vælger en standard, der ikke gælder for din egen branche, og så skal man forsøge at følge den. Her er det vigtigt at have gjort sit hjemmearbejde eller få hjælp fra en ekspert til at finde den rig-tige, siger Martin Schmidt, stifter af bæredygtighedsbureauet Beyond Intent.

Bæredygtighed skal være lige så naturligt som økonomi

Selvom bæredygtighed i dag ses som en hygiejnefaktor af mange virksomheder, er bæredygtighedstanken ofte noget, der kommer ind i slutningen eller ved siden af den almindelige forretning. Virksomheder, der i stedet lader bæredygtighedstanken gen-nemsyre hele forretningen – som integrerer målbare bæredygtighedsmål i deres for-retningsplan – de vil have et forspring, mener Martin Schmidt:

Det er først, når bæredygtighedsspørgsmålet bliver lige så naturligt indlejret som økonomien, at det bliver effektivt og nyttigt i alle forretningsøjeblikke.

Martin Schmidt, stifter af bæredygtighedsbureauet Beyond Intent.

– Økonomi er et grundlæggende perspektiv i alle aktiviteter i en virksomhed. Det er først, når bæredygtighedsspørgsmålet bliver lige så naturligt indlejret som økonomi-en, at det bliver effektivt og nyttigt i alle forretningsøjeblikke.

Eller som bestyrelseseksperten inden for bæredygtighed Anna Ryott siger i et inter-view på sitet Motivation.se: "Fremtidens vindere er de virksomheder, der forstår, hvordan man bruger bæredygtighed til at drive forretningsudvikling og innovation, hvilket igen kan reducere risikoen og øge overskuddet i virksomheden. I dag kan vi tydeligt se, at de virksomheder, der er de bedste, når det gælder bæredygtighed, og-så har højere vækst og lønsomhed."

Læs mere om tjenesten

Konsulttjänster & Rådgivning

Hos Dustin er vi over 300 konsulenter, der arbejder inden for forskellige typer af projekter. Arbejdet ledes af et stærkt team af kompetente og serviceorienterede teknikere med lang erfaring for at levere konsulenttjenester. Hele tiden med fokus på din virksomhed og dine behov.

Læs mere om tjenesten
Sandra Klackenberg

Ved at vælge mere energieffektive løsninger og skifte til vedvarende energi opnår du positive effekter, både hvad angår bæredygtighed og rentabilitet.

Sandra Klackenborn, Head of Sustainability hos Dustin.

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags