Strategi og ledelse

Harvard forskere: Det her får os til at lykkes på vores job

Som chef påvirker du, hvordan medarbejderne har det på jobbet, og dermed hvordan de præsterer. Men hvordan får du dem til at trives – og dermed præstere – så godt som muligt? Forskere fra Harvard har bevist, at det ikke er motivationen, der giver en høj ydeevne, men derimod fremgang der skaber motivation.

I dag er der stor fokus på talent inden for forretningsverdenen, og mange mener, at den virksomhed, der formår at tiltrække de mest kreative og innovative medarbejdere, en den, der får størst succes.

Ifølge Teresa Amabile, professor i virksomhedsøkonomi ved Harvard Business School og udpeget som en af forretningsverdenens halvtreds mest indflydelsesrige tænkere, er det ikke sådan det forholder sig. I stedet mener hun, at vi overser en vigtig faktor – nemlig hvordan medarbejderne har det, og dermed hvor motiverede de er for at yde deres allerbedste på jobbet.

I flere år førte Teresa Amabile og hendes team på omkring 200 personer i viden intensive jobs som programmører, markedsanalytikere, projektledere etc. dagbøger om deres arbejdsliv, hvilket resulterede i 12.000 dagbogsnotater. Da notaterne blev analyseret, viste det tydeligt, at det ikke var de virksomheder, der havde de bedste medarbejder, der skabte de bedste resultater, men derimod de virksomheder, hvor cheferne havde succes med at få medarbejderne til at føle sig godt tilpas og være motiverede.

Fremgang skaber motivation

Men hvordan gør du så det? Studier viser, at det allervigtigste ikke er ros eller økonomisk kompensation, men derimod at gøre fremskridt på jobbet og føle, at det, du gør, giver mening. Forskerne kalder det her for ”the progress principle” (fremskridtsprincippet) og mener, at fremskridt på jobbet skaber en positiv følelse, der i sig selv inspirerer til yderligere kreativitet og motivation. Det er altså ikke motivation, der skaber fremskridt, men fremskridt, der skaber motivation.

Det er ikke kun store fremskridt, der skaber denne her indre velvære. Små hverdagshændelser kan også have en positiv effekt. Som en af programmørerne skrev i en af dagbøgerne: ”I dag er det endelig lykkedes for mig at løse en bug, der har irriteret mig hele ugen! Det virker måske ikke af så meget for dig, men i mit måske ensformige liv er det en rigtig stor ting! Desværre er de fleste af min kolleger ikke på kontoret i dag, så jeg må sidde her og fejre mig selv i min ensomme eufori”.

Fjern hindringer for fremskridt

På grund af disse forskningsresultater mener Teresa Amabile, at chefens vigtigste opgave er at fjerne de forhindringer, der står i vejen for, at medarbejderne kan opleve fremskridt på jobbet. Det handler for eksempel om at sætte tydelige mål, så medarbejderne ved, hvad der forventes af dem, men også at tillade autonomi, så medarbejderne selv kan være med til at påvirke, hvordan arbejdet skal udføres. Det er også vigtigt som leder at skabe en kultur, hvor medarbejderne får mulighed for at forsøge og fejle uden frygt, og ikke mindst skal chefen sørge for, at der er tilstrækkeligt med ressourcer. Medarbejderne skal helt enkelt ikke behøve bruge energi på at bekymre sig om projektet har tilstrækkelig finansiering eller irritere sig over at skulle arbejde med forældet IT-infrastruktur, der besværliggør og hindrer deres arbejde.

Teresa Amabiles forskning viser, at de fleste ledere ikke har viden om, hvor vigtig følelsen af fremskridt er for at skabe motivation.

– Folk vil gerne bidrage og føle, at deres job giver mening, og så skal lederne forstå, hvor vigtig selv små fremskridt er for medarbejdernes motivation.

Fremskridtsfaktor 2: Skab en følelse af kammeratskab

Teresa Amabiles forskning viser, at en oplevet følelse af fremskridt er den største motivationsfaktor, men der findes også andre faktorer, der er vigtige. Fremfor alt viser studierne, at positive og negative interaktioner mellem mennesker har en uforholdsmæssig stor betydning for menneskers formåen på arbejdspladsen: en lille venlig gestus kunne anspore medarbejderen til nye fremskridt, mens en negativ kommentar helt kunne dræne personen for motivation. Derfor er det meget vigtigt, at chefen opbygger en kammeratlig kultur på arbejdspladsen.

Læs også: Sådan får du alle til at arbejde hen imod det samme mål

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags