Strategi og ledelse

Forslag til handling i en krisesituation

En af erfaringerne fra finanskrisen i 2008 er, at god virksomhedsledelse gør krisehåndteringen lettere. Hvis der ikke foreligger en gennemarbejdet plan, skal der tages udgangspunkt i erfaringer fra tidligere og følgende overvejes:

Begrænsning af udgifterne

Streng kontrol med pengestrømmen ved at gennemføre afbødningsforanstaltninger med det samme.

Håndtering af informationsstrømme

Videregivelse af informationer gennem ikke-autoriserede medarbejdere skal kontrolleres i det omfang, det er muligt.

Kompetencer

Hvis der er tale om en krise, der rammer store dele af en branche, eller som har globale konsekvenser, er det vigtigt at sikre, at man har de rette kompetencer og ressourcer.

Identifikation af hverdagens helte

Hverdagens helte behøver ikke være en chef eller leder, for de er oftest medarbejdere, der har været ansat i virksomheden i lang tid.

Uddelegering af vigtige opgaver til hverdagens helte

Tillid er vigtigt for at kunne gennemføre forandringer, som af og til kan være smertefulde og omfattende. Sørg for, at disse personer har passende vigtige roller i krisehåndteringen.

Kommunikation

Skab gennemsigtighed ved at kommunikere både klart, tydeligt og hyppigt. En af de absolut vigtigste opgaver er at kommunikere til både interne og eksterne parter.

Det vil sige at være tydelig med hensyn til, hvilke roller der er brug for, hvordan ansvar skal fordeles og nødvendige kommunikationsformer. Det er utrolig vigtigt ikke at spilde tid og energi på defensive argumenter og teknikaliteter for effektivt at tackle udfordringer under en igangværende krise. For en mere udførlig liste og gode råd se rapporten Guide om krisehåndtering.

Download rapporten & tjeklisten Guide om krisehåndtering.

Læs også:

7 trin til vellykket krisehåndtering
De to vigtigste IT-spørgsmål under en krise
Sådan navigerer du IT i en krisetid

Tekst: Radar
Foto: Unsplash

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags