Arbejdsplads

Er det tid til at blive hybrid - så er teknologi afgørende!

Sådan bruger du teknologi til at støtte dine medarbejdere i det hybride arbejdsliv på den rigtige måde.

Hallo, kan du høre mig? Det er sandsynligvis de ord, der er blevet sagt flest gange de sidste to år. Alt, hvad vi laver på arbejdet, er blevet til møder i Teams.

Men nu skal vi endelig til at forlade hjemmekontoret og træde ind i en ny æra – det hybride arbejdsliv. Vi er nødt til at droppe teknologien og fokusere på mennesket igen, og for at det kan fungere effektivt, skal vi – paradoksalt nok – have styr på teknologien.

– Nu er vi nødt til at se på, hvordan forskellige mennesker kommer til at arbejde. Det er ikke længere mærkeligt, at vi arbejder helt fleksibelt, at det gør os både mere produktive og får os til at trives bedre. Undtagelsen er blevet reglen. Men samtidig er det en balancegang. At arbejde hjemmefra er ikke altid bedst for hverken mennesket eller virksomheden, siger antropolog Katarina Graffman, der har fulgt arbejdslivet på tre store, svenske virksomheder i foråret 2021.

60 millioner timers mindre pendling

Statistikken viser, at medarbejderne har sat pris på at kunne arbejde hjemmefra eller pr. distance under pandemien. Samtidig er produktiviteten steget. Win-win. I USA er der i alt sparet 60 millioner timer om dagen ved ikke at skulle pendle til arbejde. "Af alle disse timer er 40 procent blevet brugt til at arbejde," sagde Stanford professor Nicholas Bloom. Tænk også på, hvad 60 millioner timer gør for miljøet.

Vi mangler teknologien til at arbejde hybridt

Med dette in mente er det heldigt, at de fleste mennesker i den vestlige verden siger, at de gerne vil fortsætte med at arbejde hybridt efter pandemien. De der har et job, hvor det er muligt naturligvis. Dette bringer os tilbage til teknologien. Ifølge en global undersøgelse fra Microsoft siger 42 procent af medarbejderne, at de mangler vigtigt kontorudstyr for at kunne udføre deres arbejde effektivt derhjemme. En ud af 10 mangler tilstrækkelig hurtigt internet. Hvis du tager de 60 millioner timer, som professor Bloom nævnte ovenfor, så viser regnestykket, at hvis man i stedet investerer i medarbejdernes hjemmekontorer, vil det hurtigt blive en god forretning. IT-infrastrukturen i vores hybride virksomheder skal være problemfri, sikker og bæredygtig.

– Et digitalt møde er 30 procent mere trættende end et fysisk. Det er fordi, vi ikke kan afkode al kommunikation via en skærm og er nødt til at anstrenge os mere. Hvis man lægger problemer med det tekniske oveni, bliver vi endnu mere trætte," siger Nina Bozic fra forskningsinstituttet RISE, hvor hun arbejder på et projekt kaldet Future of Work.

Sådan håndterer du den hybride måde at arbejde på

Så hvordan sikrer vi, at vi bruger den rigtige teknologi på den rigtige måde? Hvordan støtter vi mennesker i det hybride arbejdsliv? Chefer skal have en stor indlevelsesevne og være i stand til at styre fleksible teams – på samme måde som din IT skal være i stand til at håndtere forskellige måder at arbejde på.

Jeg vil gerne vide mere om den teknologi,
der skal til for at skabe en hybrid arbejdsplads

Sådan sørger du for at have den rigtige teknologi i en hybrid verden

Læs hele checklisten her

Katarina Graffman
Katarina Graffman
Nina Bozic
Nina Bozic, forskningsinstituttet RISE

Du bør blandt andet sørge for at:

  1. Have gode IT-værktøjer til samarbejde og administration pr. distance. Nu, hvor videomøder er standard, vil vi ikke sidde og klumpe sammen foran en bærbar computer, når vi er flere deltagere på kontoret og pr. distance. Professionelle mikrofoner og kameraer bør være tilgængelige i alle mødelokaler. Vi skal også kunne deltage hjemmefra og tage del i alt, hvad der sker i rummet.
  2. Overføre så meget software og hardware som muligt til skyen. Vi skal være i stand til at arbejde problemfrit, uanset hvor vi er.
  3. Have IT-support til medarbejdere, der arbejder pr. distance også uden for normal kontortid.

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags