Strategi og ledelse

Ekspertens tips: 7 måder at skabe bedre præsentationer

Løft din kommunikation til næste niveau – og bliv endnu bedre til at formidle dine idéer. Jesper Ahlström, uddannelsesansvarlig for præsentationsteknik & kommunikation i uddannelsesvirksomheden Framfot giver os sine bedste tips til bedre præsentationer.

1. Formuler målet

Det allerførste du skal gøre, er at bestemme dig for hvilket mål, du vil nå med præsentationen. Forsøg at formulere det så konkret som muligt. Det er ikke nok at sige, at tilhørerne for eksempel ”skal blive interesserede i vores virksomhed og vores tjenester”.

– Tænk over, hvad du vil have, at de skal gøre efter din præsentation. Tænk samtidig på, at det er svært at få dem til bare at gøre noget. Det skal nødvendigvis begynde med, at de føler eller tænker noget. Så prøv at besvare dette spørgsmål for dig selv: Hvad vil du gerne have, at de skal føle, når du er færdig med præsentationen? siger Jesper Ahlström.

2. Tilpas til målgruppen

Et almindeligt fejltrin er at fokusere alt for meget på budskabet – det du gerne vil sige – så det bliver et indefra-ud-perspektiv. Det skal altid tilpasses til den målgruppe, du har foran dig.

– Det kan virke indlysende, men der er mange, som glemmer det. Find ud af, hvem det er, der kommer og lytter, hvad de interesserer sig for, og hvad er deres forudsætninger? Er det en homogen gruppe eller er den meget blandet?

– Det kan også være, der er forskellige kulturer og normer for, hvad man forventer sig af den, der holder foredrag. Nogle foretrækker, at man på et næsten akademisk niveau holder sig til fakta, mens andre sætter pris på et lettere niveau med for eksempel meget kropssprog. Hvis du finder det rigtige niveau, er der meget at vinde – og vice versa!

3. Tag udgangspunkt i fakta

Når du har skabt et grundlag for præsentationen, kan du begynde med at tænke på, hvilke fakta du vil have med. De skal bygge grundstrukturen for din præsentation. Siden hen bygger du ovenpå med beviser og eksempler for at understøtte dine fakta.

– Det handler om at skabe troværdighed, noget der er helt afgørende for at nå ind til tilhørerne for alvor.

– Det indebærer dog ikke, at du skal begynde med dine fakta i selve præsentationen. Når du har rammen på plads, er det tid til at planlægge to utroligt vigtige ting: indledning og afslutning. Folk har lettere ved at huske det, man siger først og sidst.

4. Lav en interesseskabende indledning

Sigt mod at skabe kontakt og vække interesse, når du planlægger, hvordan du skal indlede præsentationen. Det er ikke nødvendigt at lægge ud med selve emnet med det samme. Brug indledningen som en måde at etablere en kommunikation mellem dig og tilhørerne, så du virkelig får fat i alle folks fokus.

– Der findes forskellige måder at etablere kontakt, men det er ofte en god idé at have en eller anden form for fortælling. Det vil vi gerne lytte til. Fortæl om noget du selv har været med til, og som du tror, andre kan genkende sig selv i.

– En anden måde er at stille et spørgsmål til publikum om noget, de kan genkende fra sig selv, for eksempel ”Er der nogen her der har stået sammen med en tre-årig i køen i Netto ved fem-tiden? Nogen der har prøvet at længes væk derfra?”. Du behøver naturligvis ikke vente på svar, da formålet alene er at få gjort tilhørerne mere aktive og interesserede.

5. Fokusér på ”Hvorfor?”

Når du har fanget interessen, er det tid til at kommunikere formålet med præsentationen. Her er det vigtigt, at du ikke tager udgangspunkt i, hvad du selv vil opnå, men derimod hvilke fordele det giver tilhørerne at lytte til, hvad du har at sige.

– Det kan være, at noget af det enten giver dem nytte direkte, eller det kan have en mere langsigtet effekt. Hvis du for eksempel taler til en gruppe af sælgere, kan formålet være at vise, hvordan de kan opnå bedre forretninger og dermed øge lønsomheden. Du skal tage udgangspunkt i, at deres tid er kostbar og allerede tidligt give dem et svar på spørgsmålet ”Hvorfor skal jeg lytte til det her?”

6. Brug kropsproget - på den rigtige måde

Der er mange konkrete tip til, hvordan du kan drage nytte af din krop for at forstærke dit budskab. Et af dem er at stille fødderne parallelt i hoftebredde med tæerne pegende fremad. Det bidrager til at give et professionelt indtryk, samtidig med at det hjælper dig med at få styr på knæene, hvilket igen giver en afslappet holdning.

– Samtidig handler det om at lade være med at bruge kropsprog, når det ikke opfylder nogen funktion. Alt hvad vi gør, kommunikerer et eller andet. Hvis du for eksempel står og piller ved en blyant, mens du taler, og det ikke hænger sammen med det, du siger, så kan det føre til, at du ikke når frem til dit budskab.

7. Ignorer dine følelser

Engang imellem går det ikke som planlagt, og det kan begynde at føles som om præsentationen falder til jorden. Men ignorer i så fald den fornemmelse og fortsæt med at følge din plan. Undgå at improvisere og lave om på din præsentation.

– Fokuser på tilhørerne – ikke på dine følelser. Hvis du begynder at komme med undskyldning eller viser tegn på, at du vakler i din overbevisning om at nå dit mål med præsentationen, så vil det uden tvivl smitte af på tilhørerne. Formodentlig er din egen negative følelse stærkere end deres, så der er gode chancer for at vinde dem tilbage igen, inden præsentationen er slut.

31 juli 2019

Tags