Strategi og ledelse

Digitaliseringsstrategi: 5 tips til succes

Digitalisering, eller digital transformation, er højt prioriteret hos svenske IT-chefer. Det er et bredt begreb, der kan være svært at tage fat på, men Joakim Jansson, rådgiver og medforfatter af bogen Att leda digital transformation (Sådan ledes den digitale transformation) giver den bedste definition af digital transformation: Tilpasninger, som en virksomhed foretager, for at være konkurrencedygtig i en digitaliseret verden.

Uanset om du vil udvikle applikationer for at skabe højere engagement med kunderne, eller du vil modernisere IT-infrastrukturen for at opnå større fleksibilitet, så er der nogle ting, som du bør have i tankerne, hvis du vil have succes med din digitaliseringsstrategi (Gartner estimerer, at kun 30 % af virksomhederne vil få succes).

1. Vent ikke – dine konkurrenter flytter sig for hurtigt

Digitalisering er en topprioritet blandt CIO'er (og virksomhedsledelsen), og Sverige er tredjebedst i verden til at digitalisere. Det er en farlig kombination for alle, der venter for længe.

For virksomheder, der er "digital native", dvs. unge virksomheder, som er født med digitalt optimerede processer (Uber, Spotify, AirBnB), er det ikke helt så kritisk at foretage mere digitalisering – de har allerede et forspring.

Men for virksomheder, der ikke er "digital native", er det vigtigt at gennemgå en transformation for at blive en relevant aktør og bevare konkurrenceevnen. Og når man tænker på det forspring, som mange andre virksomheder allerede har, så er det ikke nogen god idé at vente.

Måske findes der ikke en Uber i din branche endnu. Men der kommer snart én.

2. Fokusér udelukkende på kundeoplevelsen

Fokusér på det rigtige! Digital transformation sigter ikke efter at spare penge. Målet er at kunne passe ind i en verden, hvor kunden er vant til den hurtigste, nemmeste og mest behagelige måde at gøre forretninger på. Målet er at transformere kundeoplevelsen for at kunne være en relevant aktør i et digitalt samfund. Og hvis du gør det helt rigtigt, kan du ikke kun blive en relevant aktør, men en førende aktør.

Analysér derfor, hvordan din kundeoplevelse kan forbedres, og opbyg en digitaliseringsstrategi omkring det.

3. Mislykkes hurtigt - "Fail fast to succeed faster"

Ingen virksomhed kan gennemføre en digital transformation uden at lave fejl undervejs. Og man behøver ikke at være bange for at begå fejlene. De er en del af et vellykket digitaliseringsprojekt – bare du lærer noget og hurtigt kan komme videre.

Mislykkes hurtigt-metoden går ud på at afprøve ideer ved at starte små, hurtige tests og se udfaldet. På den måde kan du se, hvilke ideer der ikke fungerer, og hvilke der giver de bedste resultater. Du undgår også at investere kraftigt i et projekt, der måske mislykkes.

En god måde at komme i gang på er at bruge cloud-tjenester (hvor du f.eks. hurtigt kan begynde at teste og udvikle i et skalerbart miljø).

4. Udnyt fleksibiliteten og kraften i cloud-tjenesterne

Cloud-tjenester er den gyldne nøgle til digital transformation. De gør det muligt for IT-afdelingen at kunne fokusere på forretningsudvikling og drive digitalisering – i stedet for at bruge tid på bare at "holde lampen tændt".

"By transitioning functions to the cloud, IT is free to focus more on business-differentiating initiatives and innovation. And throughout the transition, a business will experience stability, scalability, reduced costs, flexibility, and other key benefits that unburden an organization in countless areas."

Ifølge rapporten State of Digital Transformation 2016 siger næsten 90 % af virksomhederne, at skyen er en kritisk del af digitaliseringsstrategien. Og i en undersøgelse fra Harvey Nash vurderer over halvdelen af CIO'erne, at den vigtigste komponent til en vellykket digitalisering er en IT-infrastruktur, der giver mulighed for højere innovation og fleksibilitet.

Billede: Harvey Nash

Ved for eksempel at lægge din infrastruktur til skyen (IaaS) kan du hurtigt at tilføje servere, levere skalerbare tjenester og køre drift på applikationerne, samtidig med at IT-personalet frigives til andre aktiviteter end vedligeholdelse. Desuden betaler du ikke for mere, end du bruger.

5. Bryd siloerne ned for at få ægte transformation

Dette aspekt kan være det sværeste at indarbejde, når du udvikler en digitaliseringsstrategi. Vi ved, at kundeoplevelsen er i fokus, men hvem ejer kundeoplevelsen? Hvem tager ansvar for, at den virkelig bliver digitalt transformeret?

Svaret er: alle. Kundeoplevelsen er summen af alle interaktioner med en virksomhed, og der er så mange forskellige måder at interagere på (ringe til kundeservice, gå ind i receptionen, sende e-mail osv.), at det ikke er muligt at placere ansvaret hos en person eller en afdeling.

Hvis du har en opdelt organisation med for mange barrierer mellem afdelingerne, så er det utroligt svært at forstå kundeoplevelsen og transformere den, fordi de forskellige afdelinger ikke ser eller forstår hinanden tilstrækkeligt. Det giver meget dårlige betingelser for at gennemføre en digital transformation.

Hvis siloerne brydes ned, så du får en mere åben og ensartet organisation, bliver det lettere at forstå og definere betydningen af din digitaliseringsstrategi.

"Læg et stort fokus på at fjerne silotænkningen og finde måder til enten at fjerne mange af afdelingerne (ved at slå dem sammen) eller finde incitamenter og måder til at samarbejde tættere hen over afdelingsgrænserne."

- Åsa Paborn, publiceringschef hos UR

Fleksibel IT-infrastruktur til digital transformation

En meget vigtig del af digitaliseringsstrategien er at flytte IT-afdelingens fokus over på forretningsudvikling. Og for at IT skal kunne drive innovation og nye løsninger, er det nødvendigt med en fleksibel, skalerbar og sikker IT-infrastruktur. Hvis du ser behovet for en moderniseret infrastruktur, kan du læse mere om infrastruktur her – og klikke her for at blive kontaktet.

Kilder:
The State of Digital transformation survey 2016 (Ping Identity)
Harvey Nash CIO survey (Harvey Nash)