Strategi og ledelse

Det er vigtigt, at ny teknologi bidrager til at styrke læringen

– Vi hjælper skolerne med at drage fordel af moderne teknologi, så de kan styrke læringen og gøre eleverne klar til at virke i samfundet. Det siger Christer Dahlström, Senior Solution Architect hos Dustin, en af Nordens førende IT-leverandører.

Dustin har lang erfaring med at bistå kommuner, skoler og andre offentlige organisationer med de forskellige udfordringer, der kommer i kølvandet på digitaliseringen.

– Vi mener, at det er vigtigt, at alle studerende har samme digitale kompetence og adgang til IT-udstyr. Det fører til, at skolerne kan øge den innovation, der opstår, når eleverne bruger moderne teknologi til at sammenkæde deres ideer på helt nye måder, siger Christer Dahlström.

Han påpeger, at digitalisering i skolen giver store muligheder, men at de ikke kommer af sig selv.

– Det svenske undervisningsministerium har haft til opgave at fremme brugen af IT siden 1992. Dengang manglede lærerne den nødvendige kompetence, og når det gik højt, fandt man computerne i et computerrum med tidsbestilling. I takt med, at produkterne er blevet lettere, bærbare og billigere, er det også blevet lettere for skolerne at inddrage teknologien i undervisningen, og det er her, vi hos Dustin kommer ind i billedet.

Lang erfaring

I dag er de fleste analytikere enige om, at den store udfordring ved at indføre ny teknologi i skolen ikke handler om den grundlæggende pædagogik, men om organisation og kompetence. Lærerne har brug for at organisere sig på nye måder for at kunne håndtere teknologien, og skoleledelsen skal sørge for, at lærerne har den rigtige kompetence.

– For at lykkes med indførelsen af ny teknologi og udnytte mulighederne i den digitale teknologi er der brug for en infrastruktur omkring selve anvendelsen af teknologien, fastslår Christer Dahlström.

Han påpeger, at IT-miljøet i forskellige organisationer bliver stadigt vigtigere, også ud fra et forretnings- og rekrutteringssynspunkt. Et eksempel herpå er den nye store netværksplatform, som Dustin er ved at implementere for AcadeMedia, en af Nordeuropas største uddannelsesvirksomheder.

– Allerede i dag er der elever, der vælger skole ud fra de arbejdsredskaber, de tilbyder. For at kunne tilbyde valgfrihed skal der være en underliggende infrastruktur, som giver plads til fleksibilitet og ikke låser aktiviteterne fast på grund af bestemte værktøjer. Vi har lang erfaring med integration af teknologi i skolen og med at skabe løsninger, der gør det muligt for vores kunder at agere i hybride miljøer. Det giver dem både konkurrencefordele og et fleksibelt, fremtidssikret IT-miljø.

To områder hvor teknologien forandrer skolen – undersøgelser fra Dustin:

  • Skolen skal tage større ansvar for den socialisering, der foregår på den digitale arena. En af opgaverne for en moderne skole er at lære børnene at interagere online, lære dem kildekritik og forklare, hvordan den information, som de bruger, allerede kan være bearbejdet af andre programmer.
  • Ved at bruge LMS, Learning Management Systems, kan skolen effektivisere de administrative opgaver, herunder dokumentation, individuelle bedømmelser, karakterer og kommunikation med elever og forældre.

Dustin er en af Nordens største IT-partnere og totalleverandør af produkter, tjenester og løsninger. Til alle virksomheder, skoler og den offentlige sektor.

Læs mere på dustin.dk/den-offentlige-sektor/.

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags