Bæredygtighed

Bæredygtige initiativer i hele kæden

Med et bredt udvalg af forskellige initiativer og mulighed for CO2-kompensation på serienummerniveau gør Lenovo det nemmere at træffe mere bæredygtige valg.

I dag er bæredygtighed en forretningskritisk hygiejnefaktor. De fleste virksomheder har specifikke miljømål, som både skal være målbare og kommunikeres transparent over for partnere og forbrugere.

– Alle løsninger i vores partnerskab, store som små, skal bidrage til øget bæredygtighed. Der findes ingen enkeltstående løsning på vores CO2-udfordringer, men det er summen af de mange små delelementer, der gør den store forskel, siger Thomas Hedin, miljø- og bæredygtighedschef hos Lenovo i Norden.

Certifikat for klimaindsats

Et eksempel på, hvordan Lenovo arbejder aktivt med bæredygtighed, er deres klimaprogram, CO2 Offset Service, hvor kunderne kan kompensere for CO2-emissioner i forbindelse med køb af nyt udstyr. Klimaprogrammet giver et overblik over CO2-forbruget helt ned på serienummerniveau. Det kompenserede beløb investeres derefter i globalt anerkendte FN-projekter som etablering af solcelleanlæg i Chile og distribution af energieffektiv belysning til lavindkomstområder i Indien.

– Som kunde får du et certifikat, der angiver, hvor meget af en given ordre, der er CO2-kompenseret for. Certifikatet kan du derefter bruge i dine egne bæredygtighedsrapporter, forklarer Thomas Hedin.

Målbart i henhold til Parisaftalen

Som en del af arbejdet med bæredygtighed har Lenovo tilsluttet sig Science Based Targets-initiativet, som på evidensbaseret grundlag hjælper virksomheder med at realisere klimamål, der lever op til Parisaftalen.

"I løbet af de næste fem år er det vores mål, at 90 % af den elektricitet, vi bruger på verdensplan, skal komme fra vedvarende energikilder. Vi skal fjerne en million ton drivhusgasser fra vores forsyningskæde, og ved at udskifte plasttape med selvlåsende kartoner sparer vi globalt 54 tons plast om året, siger Thomas Hedin.

Workshops guider kunderne

For at guide kunderne til bæredygtige IT-investeringer arrangerer Lenovo såkaldte Sustainability Workshops, hvor der skabes skræddersyede løsninger og sættes livscyklusfokus på produkternes CO2-aftryk. Lenovo hjælper med at udvikle nye løsninger sammen med kunden og inddrager bæredygtighed i hele kæden.

Når kunden har valgt produkt ud fra kriterier som strømforbrug, CO2-aftryk og genanvendelige materialer, kommer spørgsmålet om logistik og transportvalg. Ved at koordinere bestillinger til én stor samlet leverance, såkaldt bulk packaging, kan både CO2-udledning og fragtomkostninger reduceres sammenlignet med mange enkeltleverancer eller emballager til samme kunde.

lenovo-logo

Om Lenovo

Lenovo er en multinational virksomhed med en bred produktportefølje. Blandt andet omfatter porteføljen: computere, tablets, skærme, tilbehør, smartphones, smart home-løsninger og smart samarbejde, augmented og virtual reality (AR/VR), kommercielt Internet of Things (IoT), software, tjenester og datacenterløsninger med smart infrastruktur i hele verden.

Lær mere

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags