Strategi og ledelse

7 trin til vellykket krisehåndtering

Hvad gør man, når krisen banker på døren? Når man står midt i en krise, er man også forbi det første vigtige skridt på vejen, nemlig planlægningen.

Nu gælder det om at fokusere på to ting:

  1. Handling. Husk, at den værste beslutning oftest er slet ikke at træffe nogen beslutning.
  2. Kommuniker. Kommunikation er alfa og omega for vellykket krisehåndtering.

Man er nødt til, så hurtigt som muligt, at skride fra kun at tale om, hvad IT kan gøre for virksomhedens overlevelse, til faktisk handling. Afhængigt af krisens alvor og frem for alt den enkelte virksomheds forudsætninger, kræver det, at der skrides til forskellige handlinger.

Denne artikel er en del af den længere rapport Guide om krisehåndtering.

Download rapporten & tjeklisten Guide om krisehåndtering.

1. Afbød katastrofer

Sørg for at afbøde virksomhedens katastrofer. Uanset om det gælder chokeffekter på økonomien, hvor man er nødt til at føre streng kontrol med pengestrømmene og udgifterne, eller indtrængen i virksomheden, skal afbødningsforanstaltninger gennemføres med det samme.

2. Afbød træk på ressourcerne

Både træk på ressourcer, der påvirker udgifterne, og på informationer gennem ikke-autoriserede medarbejdere skal kontrolleres i det omfang, det er muligt. Alle interne oplysninger eller til eksterne parter og kunder skal kun videregives gennem de officielle kanaler eller efter godkendelse.

3. Udskiftning af kompetencer

Hvis der er tale om en krise, der rammer store dele af en branche eller en hel nation, eller som har globale konsekvenser, er det vigtigt at sikre, at man har de rette kompetencer og ressourcer. Derefter kan man overveje, om medarbejderne i dag vil tilføre værdi i morgen, hvis der som konsekvens indtræder noget i retning af en ny normalitet.

4. Identifikation af hverdagens helte

Hverdagens helte behøver ikke være en chef eller leder, for de er oftest medarbejdere, som har været ansat i virksomheden i lang tid.

5. Uddelegering af vigtige opgaver til hverdagens helte

Hverdagens helte har ofte opbygget et stort internt netværk og er nogen, som andre lytter til. Selv disse uformelle netværk er vigtige for kommunikationen og for at hjælpe hele virksomheden med at forstå. Tillid er vigtigt for at kunne gennemføre forandringer, som af og til kan være smertefulde og omfattende. Sørg for, at disse medarbejdere har tilpas vigtige roller i krisehåndteringen, men undgå at inddrage rollerne bare for selv at undgå at tage ansvar.

6. Sørg for at have en plan B og C

Det er nødvendigt at kunne ændre planerne, og løbende tilpasse strategier efter situationen. At have andre planer i baghånden, hvis omstændighederne ændrer sig, betyder også, at man trygt kan overveje forskellige alternative IT-løsninger.

7. Kommunikation

En af de absolut vigtigste opgaver er at kommunikere til både interne og eksterne parter. Skab gennemsigtighed ved at kommunikere både klart, tydeligt og hyppigt. Det er vigtigt at kommunikere, hvis det indebærer forandringer på både kort og langt sigt. Det er vigtigt, at alle teams får informationer direkte og ikke fra andre.

Download rapporten & tjeklisten Guide om krisehåndtering.

Læs også:

Forslag til handling i en krisesituation
De to vigtigste IT-spørgsmål under en krise
Sådan navigerer du IT i en krisetid

Kilde: Guide om krisehåndtering, Radar 2020.

Tekst: Radar
Foto: Unsplash

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags