Strategi og ledelse

Virtual first – vores nye virkelighed

”Virtual first”, hvor man foretrækker det virtuelle frem for det fysiske, kan være sket hurtigere, fordi den digitale arbejdsplads har fået større og større betydning i vores hverdag. Det har så medført en stigning i og bredere brug af samarbejdsplatforme, men også en stigende belastning af IT.

Hjemmearbejde driver også virtual first

Vores indsigtspartner Radars research viser, at over 95 procent af alle IT-organisationer har støttet indførelsen af hjemmearbejde for IT-personale, men også for deres egen linjevirksomhed.1 Selvom samfundet skulle begynde at gå imod normalen igen, har man i undersøgelser set, at medarbejderne gerne ville beholde deres kontor hjemme.2

Er den menneskelige kontakt værdiskabende?

Virtual first er blevet drevet længst af Finans & Forsikring, som nu for alvor sigter mod at afskaffe manuelle processer i f.eks. kundemødet og er nået et stykke på vejen også med hensyn til interne processer med distancearbejde og højere automationsgrad. Virtual first vækker spørgsmål om værdiskabelse i den menneskelige kontakt: Finders der en værdi? Kan man tage betaling for det? Passer det bedre eller dårligere til forskellige kundesegmenter?

For virksomheder, der går hele vejen, opstår der muligheder for tolkning af dataflow på en helt anden måde end tidligere, når hele kunderejsen pludselig er digital. Hvordan skal vi udvikle vores tjenester fremover? Hvilke mønstre og afvigelser ser vi med hensyn til cybersikkerhed og bedrageriforsøg?

Stiller nye krav til resilient IT

Det øgede distancearbejde og en accelererende digitalisering gør, at kravet til resilient IT stiger markant. Selvom produktiviteten stiger, og de store omkostninger falder (eller helt forsvinder), når man bliver virtual first, betyder det samtidig større satsninger på IT-arbejdspladsen og smarte sikkerhedsløsninger. For eksempel skal servicedesk kunne håndtere enheder og information, som i stadig større udstrækning bevæger sig i ikke-kontrollerbare miljøer.

Organisationerne skal fremover fokusere på blive mere modstandsdygtige fra bunden og dermed være bedre rustet til fremtidige udfordringer. Den distribuerede logistik, der gør hjemmearbejde mulig, skal muliggøre den samme IT-support, som man får på kontoret.

Denne artikel er en del af den længere rapport Resilient IT.

Download rapporten & evalueringsværktøjet

Cybersikkerheden påvirkes

Selvom distancearbejde kan bidrage med en række positive effekter i en organisation, så kan det også indebære en del risici, ikke mindst når branchespecifikke systemer skal integreres med teknikken i hjemmet. Med distancearbejde på ubeskyttede hjemmenetværk vokser angrebsfladerne for indtrængning, og for at virksomhedsfølsomme oplysninger havner i de forkerte hænder. Det bliver stadig mere centralt at sikre digitale oplysninger for at bevare deres integritet og forhindre, at de havner hos uvedkommende personer eller grupper.

Vi vælger lokalt

Som kunde vender vi tilbage til lokale aktører. Nationale aktører. Næsten alle eksterne faktorer, der styrer beslutninger, hælder i øjeblikket mod lokalt og pålideligt. Regionale IT-leverandører drager fordel af, at de i større udstrækning kan se bort fra risici som geopolitiske problemer, uforudsigelige lockdowns og overholdelsesuro. I de seneste tre år har ingen globale leverandører nået top 5 i Radars nordiske undersøgelse om kundetilfredshed, hvilket indikerer, at lokalt trumfer globalt.3 Alle organisationer er unikke, men hvis du ikke magter en grundig gennemgang af markedets aktører, så vælg sikkert, vælg lokalt.

1 IT-Radar Update 2020, s.6 2 Dagens Industri, Efter Coronakrisen: Flere vil arbejde hjemmefra, (16-06-1010) https://www.di.se/nyheter/efter-coronakrisen-fler-vill-jobba-hemifran3 Radar Rapport Leverandørkvalitet

Download rapporten & værktøjet og læs mere om, hvordan du:

  • Skaber de rette grundlæggende forudsætninger for virtual first og undgår digital stress
  • Lykkes med integrationen af en digital samarbejdsplatform
  • Får en mere resilient IT
Download

Vil du i stedet modtage filerne til din e-mail? Klik her

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags