Bæredygtighed

Sådan bliver dit IT-miljø mere bæredygtigt – eksperternes bedste råd

Indkøbere af IT har et ansvar for at skabe bæredygtige IT-miljøer, der hverken belaster jordens ressourcer mere end højest nødvendigt eller bryder med menneskerettighederne. Mærkningsordninger om miljø og bæredygtighed gør det nemmere at træffe bæredygtige valg, fordi produkterne bliver kontrolleret gennem hele deres livscyklus – lige fra fremstilling og anvendelse til bortskaffelse og genanvendelse.

– At foretage bæredygtige indkøb betyder, at man er nødt til at tænke ud over de økonomiske aspekter og også tage hensyn til miljø og socialt ansvar. Produkterne kontrolleres for brug af konfliktmineraler og farlige kemikalier men også for arbejdsforholdene i fremstillingsprocessen, forklarer Søren Enholm, CEO for TCO Development, der står bag bæredygtighedscertificeringen af IT-produkter, TCO Certified.

Søren mener, at bæredygtighedsspørgsmålet bør forankres i hele organisationen allerede inden et køb – især hos ledelsen og IT-afdelingen.

– Skab et internt engagement omkring bæredygtighed i virksomheden. Ha’ en bæredygtighedspolitik og vær’ tydelig overfor leverandører om hvilke bæredygtighedskrav, I stiller til dem.

Ordet bæredygtighed må gerne stå allerede i overskriften, når der skal foretages indkøb, og det bør præciseres, at produkterne skal være certificerede gennem hele kontraktperioden. Søren minder om, at man bør følge op på, at kravene bliver overholdt af leverandørerne.

– Det kan være svært at stille og følge op på krav om bæredygtighed, derfor anbefaler vi at bruge certificerede produkter. I TCO Certified indgår alle relevante krav, og der bliver hele tiden fulgt op på dem.

Efter et køb bør dialogen om bæredygtighed fortsætte internt i organisationen - gerne via uddannelse. Sørg for at bæredygtighed kommer på dagsordenen i alle afdelinger og datterselskaber.

Sådan finder du bæredygtige produkter

På Dustins hjemmeside findes seks forskellige miljø- og bæredygtighedsmærkninger, som skal hjælpe kunderne med at foretage mere ansvarsbevidste valg, når de køber IT-produkter.

– Vi har valgt mærkningsordninger, som indeholder et stort antal kriterier, ikke kun omkring miljø men også om sociale aspekter og ansvarlighed i forbindelse med sundhed og sikkerhed, forklarer Stephanie Forsblom, kvalitetschef hos Dustin.

I dag er der stor interesse for at købe bæredygtige produkter, og de fleste virksomheder i IT-branchen gør et stort arbejde med hensyn til bæredygtighed. Når du køber miljømærkede produkter, kan du være sikker på, at produktet opfylder de lovede krav.

– Tag udgangspunkt i miljø- og bæredygtighedsmærkede produkter, eller find selv ud af, hvordan de forskellige mærker arbejder med spørgsmålene. For at drive den positive udvikling er det vigtigt både at kigge på brugen og genbrugen af IT-produkter. Kig på bæredygtigheden ud fra et livscyklusperspektiv.

Dustin tilbyder også muligheden for at lease produkter. Leasing af produkter, hvor reparation og genanvendelse indgår, kan være en omkostningseffektiv og bæredygtig løsning for små og mellemstore virksomheder.

Det betyder symbolerne

TCO certified logo

TCO Certified:

Bæredygtighedscertificering med krav til miljø, sociale forhold, sundhed og sikkerhed.

EPEAT logo

EPEAT:

Miljømærke med fokus på miljø og sundhed.

Svanen logo

Det nordiske miljømærke – Svanen:

Miljømærke med krav til miljø, kvalitet og sundhed.

Energy star logo

Energy Star:

Mærke fra USA, der viser, at et produkt bidrager positivt til energibesparelse.

EU-blomman logo

EU-blomsten:

Europæisk miljømærke, der kigger på produktets miljøpåvirkning gennem hele livscyklussen.

Blå ängeln

Der Blaue Engel:

Tysk miljømærke, der har som målsætning at minimere miljøpåvirkningen gennem hele livscyklussen.

Vil du læse flere artikler om bæredygtighed? Klik her.

Læs mere om, hvordan du træffer et bæredygtigt valg

26 januar 2019

Tags