Bæredygtighed

Rapport: Samspillet mellem IT og bæredygtighed

Vi har alle sammen meget at vinde ved den grønne omstilling. Men hvilke spørgsmål omkring bæredygtighed i relation til IT bør enhver ansvarlig virksomhed fokusere på? Og hvordan gør vi klimaintelligente IT-valg til en naturlig del af virksomhedsplanen?

Rapporten indeholder en gennemgang af vigtige elementer, der skal tages i betragtning for at muliggøre flere klimaintelligente valg omkring IT og den digitale arbejdsplads. Noget af det vigtigste er at genbruge IT-udstyr i så vid udstrækning som muligt, men det er også vigtigt, at målene omkring bæredygtighed er tydelige og velforankrede. Her har teknologi- og IT-beslutningstagere med deres kompetencer et stort ansvar for, hvilke valg der skaber de mest effektive IT-løsninger set ud fra et bæredygtighedsperspektiv.

Fremstillingen af en ny bærbar computer tegner sig for godt 83 % af de samlede emissioner i pc'ens livscyklus.

Virksomheder, der satser på bæredygtighed og er transparente, har også en fordel i forhold til at være attraktive for kunderne, i betragtning af at en stigende del af forbrugerne ønsker klimavenlige løsninger.

Der er en tendens blandt forbrugerne til at støtte bæredygtige initiativer og virksomheder.

Download her rapporten: Samspillet mellem IT og bæredygtighed

whitepaper thumbnail

Sidst opdateret: 15 september 2022

Tags