Kundecase

Miljøet i førersædet

13.000 medarbejdere i Trondheim Kommune kan udskrive dokumenter, hvor de vil, og man undgår papirer, der ligger og flyder og ender som affald. Kommunen sparer både penge og skåner miljøet med sin effektive printeraftale.

Dustin har været leverandør af multifunktionsmaskiner (MF-maskiner) til Trondheim Kommune siden 2003. Den seneste aftale blev underskrevet i 2019 og vil være gyldig i fire år plus et, med en etårig forlængelse, medmindre en af parterne opsiger den. Leverancen består af 750 MF-maskiner, der håndterer både print, kopiering, fax og scanning, og ca. 250 personlige printere, der er direkte koblet til computere. Derudover bruges ca. 150 MF-maskiner i øjeblikket af eleverne via cloud-print.

– I den seneste kontraktperiode indførte Trondheim Kommune såkaldt sikkert print. Det betyder, at medarbejderne kan hente deres print fra en af de 750 MF-maskiner i kommunens 230 enheder ved at identificere sig med deres id-kort, siger Turid Kolberg, IT-chef hos IT-tjenesten i Trondheim Kommune.

– Nogle medarbejdere, f.eks. i visse chefstillinger har en gang imellem brug for at printe dokumenter, som ikke skal være tilgængelige for alle. Efter at vi har fået sikkert print, er behovet for lokale printere faldet en smule, eftersom dokumenterne nu først udskrives, når medarbejderen står ved MF-maskinen og registrerer sit kort. Fordelene ved sikkert print var så indlysende, at det også blev efterspurgt i den nye aftale, tilføjer hun.

80 ton mindre papiraffald

Med indførelsen af sikker udskrivning er det slut med, at print ligger og ikke bliver hentet i MF-maskinerne. Det er godt for en kommune, der har sat miljøhensyn i førersædet.

De 750 nye HP Pagewide-printere vil blive indfaset i kommunen, når den eksisterende lejeaftale udløber. De er baseret på innovative teknologier, der bruger 90 procent mindre energi end laserprodukter. Kommunen producerer omkring 80 tons mindre papiraffald om året takket være sikkert print. HP PageWide-teknologi reducerer også mængden af affald i form af tonerpatroner, tromler og lignende med 80-90 procent.

– Vi havde opstillet en række miljøkrav i udbuddet, herunder miljømærkning, emballagehåndtering og transport. Den aftale, vi har med Dustin nu, betyder også, at enhederne er i stand til at beholde deres eksisterende MF-maskiner. Vi ved, at mange maskiner kun anvendes i mindre grad, ca. 0,04 procent af kapaciteten i lejeperioden. Ud fra et miljømæssigt perspektiv er det derfor positivt, at MF-maskinerne ikke behøver at blive udskiftet. I den nye aftale betaler vi kun for forbruget, hvilket også er til gavn for Trondheim Kommune, siger Kolberg.

Problemfrit samarbejde

Dustin er løbet af med sejren i de sidste fire udbud om levering af MF-maskiner til Trondheim Kommune.

– Vi foretager en samlet vurdering af tilbuddet fra tid til anden, og ud over prisen spiller tjenesteydelser også en vigtig rolle. Fejlafhjælpning, leveringstid for nye printere og for udskiftningsprintere og så videre er vigtig for os. Det er positivt, at leverandøren kender kommunen godt, så vi ikke skal bruge tid på at lære hinanden at kende i etableringsfasen, siger Kolberg.

Samarbejde med andre leverandører for eksempel for printtjenester, er også en nøglefaktor.

– Det er vigtigt for os, at det her fungerer problemfrit, siger hun.

IT-supporten hos Trondheims Kommune tager imod fejlmeldinger fra alle kommunens enheder og sender relevante sager videre til Dustin.

– Vi ved, at enhederne er meget tilfredse med Dustins svartider. Det tager maksimalt fire timer for en fejlretning, men flere personer har fortalt os, at de knap har nået at lægge telefonen på, før teknikeren fra Dustin står i døren, siger Kolberg.

Turid Kolberg

Flere personer har fortalt os, at de knap har nået at lægge telefonen på, før teknikeren fra Dustin står i døren.

Turid Kolberg, IT-chef hos IT-tjenesten i Trondheim Kommune.

Sådan blev det muligt

Udfordring

13.000 medarbejdere i Trondheims Kommune har forskellige udskriftsbehov. Unødvendige print førte til et stort papirspild.

Løsning

HP's multifunktionsmaskiner gør det nemt og miljøvenligt kun at udskrive nødvendige dokumenter på nogen af kommunens 750 MF-maskiner.

Resultat

Der er ikke længere unødvendige papirer, der ligger og flyder og ender som affald. Medarbejderne skal identificere sig på MF-maskinen for at få deres udskrift. Kommunen producerer 80 tons affald mindre pr. år. HP’s PageWide-teknologi reducerer energiforbruget med op til 90 procent. Mængden af affald relateret til produktion af dokumenter er blevet reduceret med 80-90 procent.

Opdag vores IT-tjenester og løsninger

Lignende læsning:

Vigtigt at støtte brugere til at blive mere bæredygtige

Tekst: Sissel Fantoft
Foto: Ole Martin Wold

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags