Strategi og ledelse

Mangfoldighed er en global faktor for succes

Mangfoldighed og inkludering på arbejdspladsen handler ikke bare om trivsel. Det er også et spørgsmål om lønsomhed, og der er meget at vinde ved at tænke bredt i sin rekruttering.

Der er mange beviser på, at mangfoldighed er en faktor for succes for en virksomhed. Sidste år kom konsulentfirmaet McKinsey for eksempel med en rapport, som fastslog, at der er en helt klar sammenhæng mellem mangfoldighed på chefniveau og god lønsomhed. Rapporten viser, at de virksomheder, der lå i toppen, hvad angik spørgsmålet om etnisk og kulturel mangfoldighed, har 33 procent større sandsynlighed for at være de mest lønsomme inden for deres branche.

Samtidig er kvinder, som er født i udlandet, stadig underrepræsenterede i den nordiske IT-branche. Dette på trods af at der er et stort behov for rekruttering som følge af digitaliseringen og den store pensionsafgang. Hvordan kan det være, at dette match ikke giver resultater?

– Det føles ofte lettere at ansætte mennesker, der ligner en selv, siger Aida Faiz, Businessmanager hos management bureauet Edward Lynx. Hun hjælper virksomheder med at tiltrække og ansætte personer med en international baggrund og kan konstatere, at der stadig er en hel del usikkerhed og fordomme, der kommer i vejen, når en virksomhed skal ansætte med henblik på at få en større mangfoldighed blandt medarbejderne. For eksempel er der en tendens til, at man undervurderer både uddannelse og erfaring hos personer med udenlandsk baggrund.

Menneskeligt ja. Men meget risikabelt, hvis man ser det ud fra et forretningsperspektiv. For de virksomheder, der ikke bevæger sig uden for deres komfortzone, vil før eller siden komme til at halte bagefter konkurrenterne, når de rette kompetencer bliver en stadig vigtigere overlevelsesfaktor i den globale konkurrence:

– Der er ikke nogen anden løsning end at ansætte ud fra et mangfoldighedsperspektiv – både for at kunne tiltrække og holde på talentmassen. Og dem, der begynder først, er også dem, som vil komme ud som vindere i det lange løb, siger Aida Faiz og henviser til en rapport fra Deloitte, der viser, at mangfoldighed blandt andet øger innovationen i en virksomhed.

Mangfoldighed er ikke altid let

Dermed ikke sagt, at det altid er let at satse på mere mangfoldighed i en ensartet organisation.

– Forandringer ændrer og påvirker gruppedynamikken, og det er noget enhver organisation skal have en strategi for at kunne håndtere – uanset hvad forandringen drejer sig om. Mangfoldighed skaber energi, og i en sund kultur bidrager den energi til udvikling. At have et mangfoldighedsperspektiv indebærer, at man er åben overfor forandring, tør gå nye veje og opleve gevinsterne, der kan komme ud af det.

Det bør ses som et løbende udviklingsarbejde, påpeger Aida Faiz, som har været med til at starte netværket Diversity in Tech. Netværket har til formål at skabe øget viden og vil gerne fungere som en platform, hvor personer, der arbejder med HR, skal kunne mødes og hjælpe hinanden med at finde nye løsninger. For eksempel ved hjælp af blandt andet mentorprogrammer, uddannelse og breakfast-seminarer.

For Natalia Lopez Casco er spørgsmålet om mangfoldighed og inkludering ikke bare en del af hendes arbejde som Social Responsibility Manager hos Dustin. Det er også noget, hun har personlig erfaring med.

For et par år siden var hun ansat som forskerstudent og forsøgte ihærdigt at banke på døren til det svenske arbejdsmarked – uden at få noget svar. Inden studierne i Lund havde hun allerede et solidt CV og taler desuden otte sprog. Alligevel oplevede hun, at det var meget svært at få en chance for en praktikplads i en svensk virksomhed. Afvisningerne kom nogle gange så hurtigt, at det vakte mistanke om, at alene hendes navn gjorde, at hun blev sorteret fra, allerede inden man havde kigget på hendes reelle kompetencer og erfaringer. Åbningen kom, da hun så en annonce for et job hos Dustin, hvor det ikke var et krav, at man kunne svensk, og hvor der ovenikøbet var en chef med international erfaring, der ville give hende en chance.

– Jeg tror, at jeg i princippet var den eneste person, der ikke havde en nordisk baggrund, da jeg begyndte hos Dustin i Stockholm, så selvom kollegerne var venlige, følte jeg mig lidt udenfor i begyndelsen.

– I takt med at vi ekspanderer uden for Norden også, har vi brug for et mere internationalt syn på verden. Hvis vi skal lykkes med at rekruttere den rigtige arbejdskraft, må vi kunne tilbyde et inkluderende arbejdsmiljø, siger Natalia Lopez Casco.

Nedsæt risikoen for ubevidste fordomme

Nu arbejder hun på at ændre problematikken for eksempel ved at satse på forskellige uddannelser og ved at indgå samarbejder med eksterne organisationer. Især med ”Mitt Liv” med henblik på mentorordninger, men også med ”Öppna dörren” og ”Invitationsdepartementet”.

For at nedsætte risikoen for at uvidenhed og fordomme stiller sig i vejen ved rekrutteringen, har Dustin blandt andet arbejdet med at af-identificere ansøgninger allerede i den indledende fase af rekrutteringsprocessen og at analysere hvilke jobs, der ikke kræver, at man for eksempel kan svensk for på den måde at kunne brede udvalget af ansøgere ud.

Det første skridt mod øget mangfoldighed er at turde bevæge sig uden for sin komfortzone. Natalia Lopez Casco nævner Spotify som et eksempel på en virksomhed, der er lykkes med at skabe et inkluderende arbejdsmiljø. På deres hovedkontor kan arbejdet ses i helt små detaljer som skilte med påmindelser om koncernsproget, men det mærkes i praksis, når sproget helt naturligt skiftes ud med engelsk, når personer, der ikke taler svensk, slutter sig til en gruppe i kantinen.

– Det kan forekomme lidt ubehageligt i begyndelsen at skulle tale engelsk, hvis det ikke er dit modersmål, men det vænner du dig til. Det her er en trend, der ikke forsvinder igen. Til og med på vores fabrikker i Kina går udviklingen imod, at engelsk bliver det officielle arbejdssprog i takt med, at de også bliver mere internationale. Så det handler bare om at hænge på, siger Natalia Lopez Casco og tilføjer:

– Vi gør ikke det her for, at det skal se godt ud i vores CSR-rapport, men fordi mangfoldighed på lang sigt giver bedre forretningsresultater. Fordi mangfoldighed på den korte bane kan give problemer, giver mange op allerede inden, de er kommet nogen vegne med deres anstrengelser. Men som min moster plejede at sige til mig, da jeg var barn, og jeg ikke ville spise en ny grøntsag: ”Hvordan kan du sige, at du ikke kan lide den, inden du har smagt den?”

En åbning til fremtiden

For den, der halter bagefter med sit mangfoldighedsarbejde, kan tanken om at komme i gang føles som at bestige Kilimanjaro. Men tag det bare med ro. Der findes en strategi: Grib opgaven an som hvis du skulle bestige et bjerg. Det vil sige; begynd med at læse op, anbefaler Natalia Lopez Casco, Social Responsibility Manager hos Dustin:

– Begynd med at indsamle fakta om, hvorfor det er vigtigt ud fra et forretningsmæssigt perspektiv, derefter kan du lægge en plan for, hvordan du skal nå toppen.

– Der er jo også forskellige niveauer af engagement. Jeg plejer at lave sjov med, at nogle mennesker har ”commitment issues”, og derfor er det godt at tilbyde forskellige alternativer. Et mentorprogram er lig med et langsigtet engagement, men for nogen det kan være tilstrækkeligt med en lille sprække for at åbne døren til arbejdsmarkedet.

Lignende læsning:Hvordan arbejder Dustin med bæredygtig IT?

Der er ikke nogen anden løsning end at ansætte ud fra et mangfoldighedsperspektiv – både for at kunne tiltrække og holde på talentmassen.

– Aida Faiz, Businessmanager hos management bureauet Edward Lynx.

SWOT som springbræt

Er det på tide at komme ud af komfortzonen og satse på mere mangfoldighed? Aida Faiz, Business Area Manager hos Edward Lynx, foreslår, at en SWOT-analyse kan være en god måde at undersøge virksomhedens udgangspunkt for at turde at tage det første skridt:

Styrker: Mangfoldighed giver øget kreativitet, innovation og viden. Spejler flere kundetyper.

Svagheder: At organisationen mangler viden og forståelse for, hvordan en anden baggrund og kultur kan påvirke meninger og arbejdsmåder. Frygten for det ukendte.

Muligheder (opportunities): Nye kunder, idéer og samarbejder. Skaber et attraktivt brand og er en langsigtet investering.

Trusler (threat): Usikkerhed omkring hvordan nye ting som for eksempel sprog, arbejdsmåde og forandringer skal håndteres. Der er en potentiel risiko for, at spørgsmålene kun kommer til at vedrøre HR og ikke vil gennemsyre hele organisationen.

Vi gør ikke det her for, at det skal se godt ud i vores CSR-rapport, men fordi mangfoldighed på lang sigt giver bedre forretningsresultater.

– Natalia Lopez Casco, Corporate Responsibility Specialist, Dustin.

Strategi for vækst

I rapporten ”Delivering through Diversity” peger konsulentfirmaet McKinsey på, at mangfoldighed og inkludering har en positiv effekt på forretningsresultatet. Man fandt blandt andet at:

  1. Mangfoldighed blandt cheferne spiller en rolle for, hvor godt virksomheden præsterer økonomisk.
  2. Det handler ikke bare om at have en jævn fordeling mellem kvinder og mænd. Mangfoldigheden, hvad angår etnicitet og kulturel baggrund, har også en klar og positiv effekt.
  3. De virksomheder, der havnede i bunden, hvad angik spørgsmålet om mangfoldighed, oplevede også en negativ effekt. Det betød ikke alene, at de ikke scorede topplacering, men udviklingen var også negativ for disse virksomheder.

Forfatterne bag rapporten giver derfor det råd til virksomheder, at de bør koble mangfoldighed og inkludering til deres vækststrategi.

Kilde: McKinsey, Delivering through Diversity, 2018