Bæredygtighed

Inspektion skaber bedre arbejdsforhold

Med inspektioner vil Dustin sikre, at alle produkter, som lanceres under virksomhedens eget varemærke, er produceret ansvarligt og på en etisk forsvarlig måde. Indsatsen har allerede ført til, at fem fabrikker i Kina har forbedret deres arbejdsforhold.

I efteråret 2016 lancerede Dustin sine egne varemærker og indførte samtidig fokus på bæredygtighed gennem ansvarlig produktion i hele værdikæden. Bæredygtighedschef Stephanie Forsblom har inspiceret de fem fabrikker i Kina, som fremstiller Dustins egne produkter, for at sikre, at produktionen foregår i henhold til virksomhedens adfærdskodeks.

– Hvis man virkelig ønsker at sikre ordentlige arbejdsforhold, så er det oftest ikke nok at bede fabrikken om at skrive under på virksomhedens adfærdskodeks. Du er nødt til at vise dig på fabrikken og engagere dig. Ofte mangler man viden for at kunne handle korrekt, og det kan vi hjælpe med, siger Stephanie Forsblom.

Inspektioner uden indblanding fra fabriksledelsen

Kravene i adfærdskodekset er baseret på internationale standarder og lovgivning og omfatter arbejdsvilkår, menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed, miljøbeskyttelse og etik. Både produktionslinjer, fabriksbygningernes stand samt affalds- og kemikaliebeholdning, indkvartering, køkken og madsale inspiceres.

Under inspektionerne udvalgte Stephanie Forsblom tilfældige ansatte til at deltage i samtaler, både alene og i grupper, uden fabriksledelsens indblanding. Det, der tog længst tid, var gennemgangen af fabrikkernes dokumentation for at kontrollere, at arbejdstimer, alder, løn, forsikringer og uddannelse følger kravene i adfærdskodekset.

Fokus på, at fabrikken gerne vil lære

– Vi fandt ingen nultoleranceafvigelser. Derimod var der afvigelser, som nu adresseres gennem bl.a. uddannelse. Jeg har foretaget mange inspektioner og har sågar boet i Kina, så jeg var positivt overrasket over resultatet af vores inspektioner, siger Stephanie Forsblom.

– Der er altid mulighed for forbedring i forhold til adfærdskodekset. Vi fokuserer mest på, at fabrikken er interesseret og forandringsvillig samt vil forbedre sig og lære nyt. En fabrik, som har mange afvigelser, men som er indstillet på at lære og kan se forretningsmulighederne i det, kan blive bedre end den virksomhed, som fra starten har få afvigelser, siger Stephanie Forsblom.

Hvad sker der efter en inspektion?

Når Dustin opdager en afvigelse, er det op til leverandøren at vende tilbage med rettelser, årsagsanalyse og en forebyggelsesplan. Deadline for rettelsen afhænger af, hvor alvorlig afvigelsen er. Dustin kontrollerer, at rettelsen er foretaget ved at besøge fabrikken igen og følge op.

  • Mindre afvigelse (90 dage)
  • Grov afvigelse (60 dage)
  • Kritisk afvigelse (30 dage)
  • Nultoleranceafvigelse (48 timer)

Tekst: Moa Thorsell
Foto: Yuan Li Liu

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags