Bæredygtighed

Hvad sker der nu? Sådan bidrager industrien

Udviklingen af det nye system sker i samarbejde med 14 projektpartnere fra industrien – deriblandt Dustin – fra producenter og forhandlere til aktører inden for genanvendelse af materiale.

Udviklingen af det nye system sker i samarbejde med 14 projektpartnere fra industrien – deriblandt Dustin – fra producenter og forhandlere til aktører inden for genanvendelse af materiale.

I løbet af efteråret begyndte forslagene til et nyt sporingssystem at tage form.

Kristina Liljestrand

Kristina Liljestrand, Chalmers Industriteknik

– Vi har holdt opstartsmøder med alle parter for at konkretisere, hvad vi skal lægge vægt på, og hvordan vi skal gøre det. Det er meget spændende. Arbejdsgrupper inden for de tre prioriterede områder – bæredygtig ny-produktion, genbrug og genanvendelse af materialer – er i fuld gang med at finde kravsspecifikationer til løsningen. Det danner grundlaget for hvilken information, der skal deles med hvem. Hvilket er afgørende for vores udviklere, der sidenhen skal kunne finde softwaren frem, siger projektleder Kristina Liljestrand fra Chalmers Industriteknik.

Natalia Lopez Casco

Natalia Lopez Casco, Corporate Responsibility Specialist

For Dustin har bæredygtighed længe været et afgørende spørgsmål, forklarer Natalia Lopez Casco, Corporate Responsibility Specialist:

– Ved at bidrage til en mere effektiv hverdag med begrænsede ressourcer, kan vi og vores kunder støtte op omkring skiftet fra en lineær til en cirkulær økonomi og opmuntre forretningsmodeller, hvor nye produkter allerede fra begyndelsen designes og fremstilles med henblik på et længere liv, genbrug og genanvendelse.

– Den cirkulære økonomi forudsætter, at producenter og brugere deler information om, hvordan produkterne kan genbruges samt data omkring selve brugen. Eftersom Dustin både er producent og forhandler, har vi et godt overblik over elektronikprodukternes totale livscyklus. Ved at deltage i Chalmers Industritekniks projekt håber vi at kunne identificere nye måder at møde vores kunders behov og hjælpe dem til at bidrage til at reducere mængden af elektronikaffald og træffe beslutninger, der fremmer en langsigtet bæredygtig udvikling, siger Natalia Lopez Casco.

Kristina Liljestrand fremhæver, at parterne fra industrien er meget vigtige for at kunne følge hele værdikæden og forstå, hvordan hver del skal fungere i forhold til hinanden.

– Fordi vi er en så komplet gruppe, har vi en unik mulighed for at tage en holistisk tilgang til det her spørgsmål. Dustin har en særlig nøgleplacering som en af de udvalgte producenter, vi har med i projektet. Uden dem bliver det svært, eftersom producenterne står for størstedelen af den information, der skal føjes til. Vi har brug for at sætte os ind i deres processer for at kunne arbejde effektivt længere nede i kæden, når vi kommer til genbrug og genanvendelse af materialer.

Hvilke informationer er det, der skal lægges ind i systemet?

– Meget handler om materialernes indhold – hvilke forskellige emner og metaller, produktet indeholder. Ved genbrug er det vigtigt at vide, både hvad der skal fjernes, for eksempel fordi det er farligt og skal håndteres på en bestemt måde, men også hvor der findes emner, som man rent faktisk gerne vil bevare, for eksempel jordarter der er særligt værdifulde.

– Mærkningen handler også om social bæredygtighed altså at kunne vise, at der er ordentlige arbejdsforhold på fabrikker og produktionsanlæg. Det er spørgsmål, som Dustin allerede arbejder meget med. Men med den her løsning kan det kommunikeres på en lettere måde, siger Kristina Liljestrand.

Hvordan skal Dustin medvirke i projektet?

– Vi skal sammen kigge på, hvordan systemet bør tilpasses til nogle af deres produkter, fremfor alt hvor vi skal tilføje information, og hvordan den skal kunne spores i for eksempel computere, mobiltelefoner og fladskærme. Det er komplekse produkter, der har en høj miljøpåvirkning og indeholder meget metal og dyre emner, som man gerne vil genbruge på en god måde.

Desuden er det produkter, der i høj grad kan genanvendes, hvilket vi jo også gerne vil fremme, siger Kristina Liljestrand og pointerer, at mulighederne for at tilpasse en cirkulær tankegang for elektronikprodukter er gode som følge af den stadigt større udbredelse af digital teknologi, som sensorer til sporing og tilbagemelding af data omkring drift og brug.

Læs også:Hvordan arbejder Dustin med bæredygtig IT?

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags