Strategi og ledelse

Håndtér stress – med råd fra forskningen

At håndtere stress er en svær men livsvigtig udfordring i dagens arbejdsliv. Men hvordan bærer du dig egentlig ad? Her er fem måder at håndtere stress på, som bakkes op af videnskaben.

1. Tænk positivt om stress

Stress forbindes i dag meget ofte med negative konsekvenser så som udbrændthed og andre sygdomme. Men mange forskere fremhæver også, at stress i de rette doser er positivt for os. Stress gør os stærkere, når vi har brug for det. At se på stress som en naturlig reaktion, der kan hjælpe dig til at klare vanskelige ting, kan i sidste ende betyde, at du håndterer stress bedre. Det viser blandt andet et fra Harvard University.

2. Træk vejret

At tage en dyb vejrtrækning plejer at være et godt råd til dem, der føler sig stressede. Og det bakker forskningen op omkring. Mange studier har i årenes løb vist, at fokuserede, dybe åndedrag kan lindre de fysiske og psykiske konsekvenser af stress såsom høj puls og højt blodtryk, spændte muskler eller angst og uro. Og sidste år kunne et forskerteam fra Stanford University påvise, at den del af hjernen, som kontrollerer, hvordan vi trækker vejret, også kan styre vores sindstilstand.

En opdagelse, der kan forklare biologisk, hvordan fokuseret åndedræt hjælper os til at slappe af. Når vi er stressede, begynder vi automatisk at trække vejret hurtigt og med korte åndedrag. Ved at tage dybe åndedrag kan vi ’narre’ kroppen til at slappe af. Der findes mange teknikker og åndedrætsøvelser, du kan benytte til at håndtere stress. Men faktum er, at det er nok med 3-4 dybe og fokuserede åndedrag for at give en effekt.

Her er nogle gode tips til, hvordan du bør trække vejret.

3. Motionér

At motion er godt for både krop og hjerne ved de fleste i dag. Men på trods af dette, er der mange af os, som nedprioriterer bevægelse og motion, når vi er stressede. Forskningen viser, at motion hjælper os til at håndtere stress og forebygge stressrelaterede sygdomme. Derfor er det ekstra vigtigt med bevægelse, især når vi oplever stressede situationer eller perioder. Det behøver ikke være særlig avanceret. En gåtur på tyve minutter er nok.

4. Ta’ en pause

At få tid til genopretning er et af forskernes klareste råd mod de skadelige virkninger ved stress. Når vi er stressede, kan det føles helt umuligt at tage en pause fra alt det, der skal gøres. Men selv en kort pause kan gøre en stor forskel. At tage tyve minutter, hvor man ikke foretager sig noget, kan give et helt nyt perspektiv på din situation og sænke stressniveauet.

5. Tyg tyggegummi

Når vi er stressede, udskiller kroppen stresshormonet kortisol. I kontrollerede studier som dette har tyggegummitygning vist sig at kunne sænke kortisolniveauet og dermed oplevelsen af stress hos mennesker. Så ta’ et stykke tyggegummi, hvis du føler sig stresset.

Øvrige kilder:
Stressforskningsinstituttet – Tips fra forskerne
American Psychological Association – Five tips to help manage stress
New York Times – How to deal with stress