Bæredygtighed

Flere kvinder og øget ansvar for produktionen

Ansvarlig produktion samt en øget ligestilling mellem kønnene er hovedpunkterne i Dustins CSR-redegørelse for 2015/2016.

Dustins sociale ansvar er fokuseret på fem områder: Ansvarlig produktion, formindskede klimapåvirkninger, ansvarlig ressourceanvendelse, forretningsmoral og korruption samt mangfoldighed og ligestilling mellem kønnene.

Vi driver forretning i en traditionelt mandsdomineret branche, hvor det er nødvendigt at øge mangfoldigheden. Det vil vi gerne være med til. Med en større ligestilling blandt lederne, kan vi se, at den generelle ligestilling bliver bedre.

Inden for et af fokusområderne, mangfoldighed og ligestilling, er Dustins mål, at begge køn skal være repræsenteret med mindst 40 % i 2020. Hos Dustin, og i IT-branchen generelt, er kvinder underrepræsenterede. I årenes løb er andelen af kvinder vokset med 5 % til 27 % og blandt ledergruppen fra 11 til 31 %. Et af tiltagene for at øge andelen af kvinder er, at alle ledelsesrekrutteringer skal ende med to lige gode slutkandidater, en af hvert køn.

Øge mangfoldigheden

– Vi driver forretning i en traditionelt mandsdomineret branche, hvor det er nødvendigt at øge mangfoldigheden. Det vil vi gerne være med til. Med en større ligestilling blandt lederne, kan vi se, at den generelle ligestilling bliver bedre, siger adm. direktør og koncernchef Georgi Ganev.

Et andet fokusområde er ansvarlig produktion. Af de ca. 200.000 produkter, som findes i Dustins sortiment, bliver en stor del produceret i lande, hvor der er en relativt høj risiko for, at produktionen ikke lever op til Dustins adfærdskodeks for leverandører. Derfor har Dustin besluttet sig for at følge op på kravene længere nede i værdikæden.

– Når vi arbejder længere nede i værdikæden, indebærer det eksempelvis, at vi vil til at foretage inspektioner på produktionsstedet samt uddanne medarbejderne, så vi kan bidrage med bedre arbejdsforhold ved produktionen, siger Stephanie Forsblom, CSR-chef hos Dustin.

Samtlige områder har mål, der skal være opfyldt i 2020, og resultaterne kan læses i CSR-redegørelsen på dustingroup.com.


Foto: Mattias Hamrén

15 februar 2017

Tags