Strategi og ledelse

Efter GDPR: Sådan påvirkes din forretning

Juraeksperter forklarer, hvad GDPR kommer til at betyde for danske virksomheder, og hvordan den påvirker fremtidig markedsføring mod privatpersoner.

Den 25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning (GDPR) i kraft, hvilket i store træk indebærer, at den mere analogt tilpassede persondatalov bliver erstattet af en lov, der tager hensyn til nutidens digitale hverdag.

– Den nye lov sætter individet i centrum. Tidligere ejede virksomhederne deres kunders data. Nu kan man sige, at de låner dem af deres kunder ved aktivt og regelmæssigt at indhente godkendelser, når de indsamler og anvender oplysningerne, siger Axel Tandberg, specialist i databeskyttelse og markedsføringsret og juridisk senior rådgiver hos det forretningsjuridiske bureau Legalworks.

Til forskel fra tidligere lovgivning – hvor virksomheder kunne undgå bøder ved at rette fejl efterfølgende – tvinger den nye lovgivning virksomheder til at handle korrekt fra begyndelsen, så de ikke risikerer bøder.

Hvordan virksomheder arbejder med markedsføring reguleres af andre love end den nye persondataforordning, men den kommer til at påvirke både salg og reklame, siger Axel Tandberg:

– Virksomheder skal være tydeligere i deres kommunikation med kunderne om, hvorfor de indsamler deres data, og hvad de skal bruges til. Der kommer til at ske et skifte fra, at virksomhedens interesse er i fokus, til at individet sættes i centrum. Hvis man benytter sig af samtykke, skal forbrugeren vide, hvad der gives samtykke til, når en virksomhed ønsker at indsamle data, og det skal være mindst lige så nemt at trække sit samtykke tilbage som at afgive det.

GDPR vil i praksis tvinge virksomheder til at have klare strategier for, hvorfor de indsamler og anvender data om eksisterende og potentielle kunder.

Bare fordi en virksomhed kan få fat i bestemt information, betyder det ikke, at det er lovligt at anvende den. Og eftersom alle brancher i princippet er afhængige af data i dag, mener Axel Tandberg, at man ikke kan pege på enkelte brancher, der vil blive mere berørt af loven.

– Virksomheden skal sørge for, at kunden giver sit samtykke frivilligt, informeret og specifikt, og derfor kan legitim interesse være mere anvendelig som retsgrundlag. Det indebærer også, at der lægges et større ansvar på virksomheden med at tænke over, hvordan en bestemt reklame opleves af det enkelte individ. De må for eksempel ikke trække data ud om, at en person i husholdningen er gravid, og så sende reklamer baseret på denne information. Den gyldne regel - at man skal behandle andre, som du gerne selv vil behandles af dem – skal virksomhederne holde i baghovedet, når de markedsfører sig og forstå at sætte i system.

3 måder GDPR vil påvirke din forretning

  1. Virksomheder må flytte fokus fra deres egen forretning og sætte kundens perspektiv i centrum, når det drejer sig om dataindsamling og håndtering. Kunden skal give et samtykke, der er frivilligt, informeret og specifikt.
  2. Formålet med alle dataindsamlinger skal være tydeligt, så kunden ved, hvad virksomheden vil bruge informationerne til.
  3. Forsigtighedsprincippet vil skulle anvendes oftere. Bare fordi en virksomhed har mulighed for at indsamle oplysninger om en person, betyder det ikke, at det er rigtigt at gøre det.

Læs flere artikler her

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags