Kundecase

Dustin designer IT-infrastruktur til sundhedssektoren

PatientSky er en åben platform, der gør livet lettere for behandlerne og deres kunder, takket være en automatiseret infrastruktur, som garanterer drift- og datasikkerhed.

Siden begyndelsen af 2014 er PatientSky vokset og er nu blevet en af Norges førende IT-platforme inden for e-sundhed. I dag benytter læger, fysioterapeuter og kiropraktorer PatientSky til at gøre deres administration lettere og give en bedre service. Via platformen får klinikkerne nem adgang til en række funktioner så som journalsystem, tidsbookning og håndtering af e-recepter. Samtidig kan patienterne via en app nemt holde styr på bookede tider, lægemidler og træningsprogrammer og endda have en videosamtale med deres behandler.

PatientSky er ikke kun en tjeneste. Det er en IT-platform, hvor andre udviklere af tjenester til sundhedssektoren kan nå deres kunder. PatientSky sørger for, at de basale funktioner er på plads, så drift- og datasikkerhed er i toppen og ikke mindst, at håndteringer af følsomme persondata altid opfylder myndighedernes krav på hele platformen. Som strategisk rådgiver har Dustin hjulpet til med at etablere en robust IT-infrastruktur, der understøtter såvel samarbejde og innovation som den fortsatte vækst.

Jeg har kun brug for et enkelt telefonnummer, hvor jeg altid kan få hjælp hurtigt. Det får jeg hos Dustin, og det sætter jeg stor pris på.

– Vi har haft stor succes med at udvikle PatientSky til et bredt udbud af serviceydelser til sundhedssektoren. Derimod er der ingen grund til, at vi skal være de eneste, der udvikler tjenester, som lægerne, fysioterapeuterne og kiropraktorerne kan vælge imellem. Hvis en anden virksomhed har udviklet et journalsystem, der har flere eller bedre funktioner end vores eget, så diskuterer vi gerne med dem, siger Andreas Krüger, medejer af PatientSky med ansvar for IT-infrastrukturen, og fortsætter:

– Det samme gælder for udviklere, der tænker i helt nye og innovative baner. Vi tænker selv meget innovativt og stiller gerne en platform til rådighed for udvikling af nye funktioner, som kan gøre hverdagen lettere for behandlere og deres patienter.

Andreas Kruger

PatientSky har sit hovedkontor i Oslo, men afdelingen for infrastruktur ligger i Odense i Danmark. Og Andreas Krüger har en klar strategi for at udvikle IT-infrastrukturen, så den dels er meget robust og dels er skalérbar både horisontalt og vertikalt.

Via Dustin har PatientSky for nylig opgraderet sin løsning med en HPE 3PAR-storage-løsning og en HPE Synergy-server af nyeste model. Det betyder ikke, at infrastrukturen er afhængig af specifikke hardware-udviklere. Det samme gør sig gældende på software-siden, hvor man udelukkende anvender open source.

– Vores idé om en robust IT-infrastruktur handler ikke bare om at bygge redundante systemer, sikre maksimal oppetid og skabe en stærk datasikkerhed. Det handler også om at undgå, at vi bliver låst fast og afhængige af bestemte udviklere. I bund og grund handler det om at bevare friheden og hurtigt kunne flytte vores data eller hele platformen fra et system til et andet. I dag anvender vi Synergy-servere fra HPE, som vi er meget tilfredse med, men hvis vi en dag gerne vil vælge andre servere, så kan vi gøre det.

IT-afdelingens opgave er ikke bare at sikre den daglige drift, men også at støtte op omkring innovation og ambitionen om at vokse internationalt.

patientsky office

– Hvis man udelukkende kigger på selve infrastrukturen, så burde vi faktisk kunne åbne et nyt marked på bare en uge. Når jeg kan sige det med så stor sikkerhed, afhænger det blandt andet af, at vi har en så pålidelig IT-partner som Dustin, der har hjulpet os med hardware og rådgivning lige fra begyndelsen. Dustin har dermed en afgørende andel i, at PatientSkys løsning er blevet optimeret efter vores vækstbehov.

– En anden årsag til, at vi er glade for Dustin, er tilgængeligheden. Hvis noget haster, behøver jeg ikke ringe rundt til forskellige leverandører for at finde ud af, hvem der kan hjælpe os, og jeg har absolut ikke lyst til at sidde i en telefon kø og vente. Jeg har kun brug for et enkelt telefonnummer, hvor jeg altid kan få hjælp hurtigt. Det får jeg hos Dustin, og det sætter jeg stor pris på, siger Andres Krüger.

Hos Dustin er det Jan Kvinesdal, Sales Specialist, som er ansvarlig for at rykke ud, når Andreas Krüger ringer – og han er meget bevidst om, at tilgængelighed er vigtig.

– Hos Dustin er B2B-salget steget, så det i dag udgør 94 procent af Dustins samlede omsætning. En af forklaringerne er med garanti, at vi prioriterer service meget højt. Det handler ikke bare om fagkundskab men også om tilgængelighed. Vi er meget bevidste om, at vore professionelle kunder er helt afhængige af et velfungerende IT-system i deres daglige forretning.

– Derfor skal vi altid være at finde bare en telefonopringning væk, hvis der opstår et pludseligt behov. Hos Dustin skal det ikke være nødvendigt at sidde og vente i en lang telefon kø på for eksempel et supportcenter. Du skal altid kunne ringe direkte til din Account Manager, som er klar til at hjælpe.

Læs mere om Dustins tilbud om IT-tjenester og -løsninger.

Patientsky

PatientSky blev grundlagt i 2014 og er i dag en af Norges største IT-platforme inden for sundhedssektoren, når det handler om praktiserende læger, fysioterapeuter og kiropraktorer. PatientSky har sit hovedkontor i Oslo, men IT-infrastrukturen og IT-sikkerheden styres fra Odense.

Sådan blev det muligt

UDFORDRING

PatientSky har brug for at udvikle sin IT-infrastruktur løbende, så den altid er robust, hvad angår drift- og datasikkerhed. Den skal også være skalérbar både horisontalt og vertikalt.

LØSNING

Som Trusted Advisor siden PatientSky blev etableret i 2014 har Dustin løbende givet råd om udviklingen af PatientSkys IT-infrastruktur. For nylig er PatientSkys løsning blevet opgraderet med 3PAR-storage-løsning og Synergy-server fra HPE.

EFFEKT

PatientSkys IT-infrastruktur er nu godt rustet til at kunne understøtte virksomhedens fortsatte udvikling – både hvad angår vækst og samarbejde med andre service-udviklere til IT-platformen.