Kundecase

Digitaliseringen bliver hverdag på skolerne i Lemvig

Med bærbare pc'er til alle elever og lærere i folkeskolen håber Lemvig Kommune at kunne bidrage til, at de digitale muligheder bliver en naturlig del af skolens hverdag. Målet er at gøre eleverne bedre rustede til det digitale samfund, vi har i dag.

Lemvig er en velfungerende kommune i Nordvestjylland. Kommunens 20.500 indbyggere står for de laveste arbejdsløshedstal i hele Danmark. I første halvdel af 2017 har kommunen igangsat et digitaliseringsprojekt for alle kommunens otte folkeskoler.

Kommunen besluttede at anskaffe bærbare pc'er til alle elever på 0.-6. klassetrin og til hver anden elev på 7.-10 klassetrin. Det sidste hænger sammen med regeringens initiativ til, at eleverne skal have mulighed for at medbringe deres egen computer under mottoet "Bring Your Own Device". I Lemvig mener man, at omkring halvdelen af de ældre elever foretrækker deres egen computer frem for en computer fra kommunen.

– Vores IT-indkøb er på ingen måde et mål i sig selv. Formålet med initiativet er at gøre de digitale muligheder og hjælpemidler til en naturlig del af hverdagen, så børnene kan tilegne sig alle de nødvendige digitale kompetencer. Verden bliver mere og mere digital, og derfor har vi et fælles ansvar for at uddanne vores børn, så de kan klare sig godt i den digitale verden og ved, hvordan man håndterer den, siger Thomas Hyldgaard, chef for digitalisering og IT hos Lemvig Kommune.

Tidligere har skolerne i kommunen haft computere som klassesæt, men nu går man over til, at hver elev har en bærbar pc. I alt har kommunen indkøbt næsten 1700 bærbare Dell-computere hos Dustin til eleverne og omkring 240 til lærerne.

– Mange andre kommuner har investeret i iPads, men der er ingen beviser for, at de skulle fungere bedre som værktøj end bærbare computere. Bærbare pc'er er på mange måder et bedre allround-værktøj, der holder hele vejen. Desuden er Microsofts operativsystem en veletableret platform, og sammenlignet med for eksempel Chromebooks bliver det lettere at arbejde videre, som man er vant til, ikke mindst for de ældre elever og lærerne, forklarer Thomas Hyldgaard.

Indtil videre anvender man Microsoft Office-pakken som traditionelle klienter, men kommunen overvejer at skifte til Office 365 for at få mere fleksibilitet. Et andet bevidst valg er, at alle elever og lærere får den samme computermodel.

– Vores tanke er, at en computer, der er god nok til eleverne, også bør kunne fungere for lærerne. For IT-afdelingen bliver det også lettere at kunne trække på en pulje af ekstra computere, hvis en computer går ned og skal serviceres. Desuden bliver det lettere for lærerne at hjælpe eleverne, hvis de har det samme udstyr, siger han.

Forud for indkøbet var der en omhyggelig udvælgelsesproces. Allerede før kommunen sendte indkøbet i udbud, talte man med flere leverandører for at finde ud af, hvad der var muligt ud fra forudsætningerne – og hvad der ikke kunne lade sig gøre. På dette grundlag opsatte man en række kriterier, og man lagde vægt på faktorer som kvalitet, pris og service ved valget af leverandør.

– Vi involverede også lærerne i vurderingen af de forskellige hardwaremuligheder. De foretrak Dell-computere, og Dustin var den leverandør, der bedst opfyldte vores kriterier, fortæller han.

Selve idriftsættelsen af computerne gik særdeles glat, takket være Dustins serviceydelser. Dustin installerede kommunens diskafbildning på computerne og tyverimærkede dem før levering.

– Da computerne ankom, blev de pakket ud og var klar til brug med det samme. Det sparer en masse tid for os. Sidste gang, vi foretog et lignende indkøb, tog det to uger for to medarbejdere at installere og klargøre alle computerne, fortæller Thomas Hyldgaard.

Det er endnu lidt for tidligt at sige, i hvor høj grad man opfylder ønskerne om at give børn og unge i kommunen de digitale færdigheder, de har brug for i fremtiden. Men de nye computere er blevet godt modtaget.

– Eleverne er meget tilfredse og er i gang med at bruge computerne. Lige nu fokuserer vi på at uddanne lærerne, så alle har de nødvendige kompetencer til at få IT til at spille en større del af hverdagen i undervisningen, slutter Thomas Hyldgaard.

Læs også: I Täby får lærerne digital magt.

Sådan blev det muligt

UDFORDRING

Lemvig Kommune ville give skolen bedre forudsætninger for at udnytte de digitale muligheder i undervisningen og give eleverne de digitale kompetencer, de får brug for i fremtiden.

LØSNING

Kommunen valgte at indkøbe bærbare Dell-pc'er af samme model til alle lærere og alle elever på 0.-6. klassetrin og til hver anden elev på 7.-10. klassetrin (de øvrige ældre elever medbringer deres egen pc). Dustin installerede diskafbildninger og tyverimærkede computerne før levering.

RESULTAT

Takket være Dustins serviceydelser sparede Lemvig Kommune to ugers arbejde for to medarbejdere. Skolerne er nu rustet til at gøre digitaliseringen til en del af den daglige undervisning.

3 tips til et vellykket skoleindkøb

  1. Undersøg markedet grundigt før indkøbet.
  2. Inddrag gerne lærerne i udvælgelsesprocessen.
  3. Sørg for at uddanne lærerne i, hvordan de bedst udnytter de nye digitale muligheder.