Kundecase

I Täby får lærerne digital magt

I efteråret 2016 introducerede 19 kommunale folkeskoler i Täby, Sverige, Chromebooks og iPads til eleverne. Man er også gået over til en ny, mere enkel adgangsmåde til systemer og indhold. Lærerne har nu endnu nemmere ved at udnytte de digitale værktøjer samtidigt med, at de selv må bestemme mere over brugen.

Allerede i skoleåret 2015-16 påbegyndte Täby kommune et skift fra PC til Chromebooks i gymnasiet. I efteråret 2016 var det folkeskolernes tur til at indføre Chromebooks og iPads. Den nye hardware udgør en del af et større skift, hvor kommunen lige nord fra Stockholm, satser på digitalisering i skolen.

– Vi så flere udfordringer på skolens IT-område. I starten var forskellene i tilgangen til digitale værktøjer i vore skoler, blevet uacceptable. Skoler med god økonomi havde på egen hånd indkøbt udstyr, som andre skoler ikke havde råd til, fortæller Hans Nilsson, IT-strateg hos Täby kommune.

Mens man på gymnasieniveau allerede et par år tilbage benyttede sig af princippet 1:1 (en computer til hver elev), var det ikke sådan i Täbys 19 kommunale folkeskoler.

– Hvis man vil digitalisere undervisningen, er en eller anden form for 1:1 en forudsætning. Man har også brug for en teknisk platform, der er tilpasset skolens behov, siger han.

Svært og for standardiseret

Skolerne havde traditionelle computerlokaler og samme IT-platform som den kommunale administration. Magten over programmer, loginrutiner osv. lå hos kommunens IT-afdeling, der foretager beslutninger ud fra det, der fungerer i et administrativt miljø.

– I skolemiljøet kan det være helt håbløst at arbejde med. Hvis login bliver for svært, resulterer det i, at lærerne ganske enkelt stopper med at bruge de digitale værktøjer. Samtidigt er elevernes kundskaber noget helt andet. For dem er mobiltelefonen den computer, de bruger. Det er helt modsat det traditionelle, administrative IT-miljø, fortæller han.

En bagvedliggende strategi for Täby kommune er også, at indlæringen skal være tilgængelig for alle. Men med et stift og standardiseret IT-miljø er det svært at tilgodese elevernes forskellige behov og opnå lige muligheder.

Pædagogikken kan få lov at styre

Løsningen var at satse på en teknisk platform, hvor beslutningerne om læringsmiljøet foretages på lærer- og skoleniveau samtidigt med, at 1:1 indføres i hele folkeskolen i løbet af de næste par år. Fra 4. klasse og op indføres Chromebooks, og på de lavere klassetrin bruger man iPads.

– Ved valget af Chromebooks spiller økonomien selvfølgelig en rolle, men denne platform tilbyder også store muligheder for lærerne, ud fra de pædagogiske aspekter, at bestemme hvilke apps, de skal bruge. Vi har opbygget et domæne, hvor lokale administratorer kan ordne meget. Vi har desuden uddannet lærerne i Google Classroom, så alle er med, siger Hans Nilsson.

Den nye løsning går også eleverne i møde.

– De kender denne type af systemer fra deres mobiltelefoner, hvilket gør det hele utroligt meget nemmere. Vi har også, for tilgængelighedens skyld, integreret hjælpemidler som talesyntese og stavekontrol som tillæg.

Op til og i efteråret 2016 indkøbte Täby kommune omkring 3000 Lenovo Chromebooks og 1000 iPads fra Dustin. Inden skolestart hjalp Dustin med at installere Täby kommunes domæne på 2500 enheder efter leveringen.

– Jeg var godt klar over, at det var en ualmindelig bestilling, men Dustin klarede det. I det hele taget er jeg glad for den gode dialog, vi har med Dustin. De forstår, hvordan skolen fungerer set fra et teknisk perspektiv, og jeg kan altid henvende mig til den samme kontaktperson hos dem, fortæller Hans Nilsson. I 7. til 9. klasse har alle elever i Täbys kommunale skoler nui hver sin Chromebook, ligesom i mange klasser i 4. til 6. klasse. De yngste elever er indtil videre to og to om hver iPad.

Nem adgang til systemer og indhold

– Samtidig med overgangen til Chromebooks har vi gennemført et vigtigt skift i, hvordan vi giver elever adgang til forskellige systemer og indhold. Vi har tilsluttet os Skolfederation. Eleverne logger nu på kommunens Active Directory og får adgang til alt sit indhold med ét brugernavn og en adgangskode, siger Hans Nilsson.

Han fortæller også om et samarbejde med Skolon, som er ved at blive afprøvet. Det løser problematikken med digitalt indhold med individuelle brugere, som f.eks. en digital lærebog. Her kan licenshåndteringen være svær og administrativt krævende, når forskellige forlag bruger forskellige metoder. Med Skolon kan det nemt og hurtigt administreres.

– Licenserne synkroniseres automatisk mod elevregistreret. At tildele individuelle licenser i en klasse tager et minut, fortæller Hans Nilsson.

Allerede en måned ind i efterårssemestret var der 4000 brugere logget på domænet hver dag, så ideen med at oprette et gunstigt miljø for digitale værktøjer i skolen ser ud til at fungere.

– Men man må ikke glemme, at det ikke er digitaliseringen i sig selv, der er vigtig, men at eleverne bliver ved med at lære. Det analoge vil altid have en plads i skolen. Nogle dage bruger man måske slet ikke computeren, men det skal være et valg, lærerene tager, fordi de vil, ikke fordi platformen ikke kan håndtere det, siger Hans Nilsson og afslutter:

– Digitaliseringen forbedrer skolematerialets tilgængelighed og f.eks. indbyrdes feedback mellem eleverne. Den feedback, vi har modtaget fra eleverne, har været positiv.

UDFORDRING

Forskellene i adgangen til digitale værktøjer i forskellige kommunale skoler var blevet for store. Den tekniske platform var dårligt tilpasset skolens reelle behov. Den pædagogiske indflydelse over, hvilke programmer og systemer, der blev brugt, var svag, og det standardiserede miljø tilgodeså ikke individuelle behov.

LØSNING

Chromebooks i 4.-9. klasse og iPads på de lavere klassetrin. Uddannelse i Google Classroom for lærerne. En teknisk platform, som i større grad giver lærerne mulighed for at bestemme, hvad, der skal bruges, og elevernes adgangsmåde til systemer og indhold forenkles.

EFFEKT

En let administreret og omkostningseffektiv løsning, hvor brugen af digitale værktøjer giver lige muligheder hos både skoler og individuelle elever. Valget af apps og indhold kan nu tage udgangspunkt i de pædagogiske aspekter. Brugen af digitale værktøjer i skolerne steg hurtigt efter indførslen.