Strategi og ledelse

Digital novice eller vinder?

I rapporten ”Global Digital Operations Study – Digital Champions” fra PwC inddeles virksomheder i fire kategorier efter modenhedsgrad: Fra digitale novicer og digitale følgere til digitale innovatører og digitale vindere. Ved hjælp af tre spørgsmål kan du tage temperaturen på, hvor din virksomhed befinder sig på skalaen og samtidig få en fornemmelse af vejen frem:

1. Er digitalisering et begreb, der føles konkret?

Er svaret ’nej’ eller ’tja’ for din virksomhed, er du ikke alene. På trods af at digital transformation i princippet har stået på alles agenda i mange år, så er det ret få, der faktisk handler efter det. Undersøgelsen fra PwC viser, at næsten to tredjedele af de globale industrivirksomheder lige er begyndt eller endnu ikke er begyndt deres digitale transformation. Måske er det på tide at realisere virksomhedens potentiale ved hjælp af ny teknologi?

2. Har I de rette kanaler til kunderne?

Det, der kendetegner de digitale vindere, er, at de skaber værdi ved at se kundekontakten som et økosystem, der er værd at udvikle og pleje. Kan din virksomhed prale af, at I hele tiden styrker kundekontakten og udvikler jeres produktudbud gennem digitale løsninger – enten egne eller via samarbejdspartnere? Er svaret ja, så tillykke! Hvis svaret er nej, kan det være en god idé at tænke over, hvad I mangler. Beregninger viser, at de virksomheder, der i dag investerer i ny teknologi og digitale økosystemer, har potentiale til at øge deres overskud med 15 procent inden for de nærmeste år.

3. Tror du, at det er medarbejderne eller teknologien, der er vigtigst for virksomhedens succes?

Teknologien i al sin herlighed. Men det, der adskiller de virksomheder, som regnes blandt de digitale novicer fra de digitale vindere, er evnen til at se, hvordan forskellige økosystemer samarbejder. Vinderne investerer mindst lige så meget i medarbejderudvikling og virksomhedskultur som i teknologi for at sikre, at alle dele af virksomheden kan bidrage til at nå den digitale vision, som ledelsen har udstukket for fremtiden. Det korrekte svar for succes indeholder altså både mennesker og teknologi.

Læs også:Bliv en digital vinder

101 dages efteruddannelse.

En gennemsnitsansat har brug for 101 dages efteruddannelse frem til 2022 for at kunne udføre sit arbejde, ifølge World Economic Forum.