Apple til erhverv med Dustin

Dustin har som Apple Authorised Reseller stort fokus på at skabe maksimal værdi for din organisation via salg og rådgivning af Apples produkter og services. Vi kan sammen med Apple sikre din virksomhed en nem integration af nye produkter med god Total Cost of Ownership (TCO).


Vi kan bl.a. tilbyde:

 • Apple Business Manager for nem og enkel udrulning og administration
 • MDM/UEM-løsninger til styring af macOS-, iOS- og iPadOS-produkter
 • Klargøring af enhederne inden udlevering til medarbejderne
 • Hold styr på økonomien med fleksible leasing muligheder
 • Få defineret en strategi for Device Lifecycle Management
 • Logistik og bufferlager for nem håndtering af udenlandske afdelinger

Kontakt mig

Device Inclusive er den rette løsning for din virksomhed, hvis du søger budgetsikkerhed og overblik over dine omkostninger ved drift og indkøb af mobiltelefoner og tablets. Med Device Inclusive vil du få en fleksibel løsning, som kan tilpasses til netop din virksomhed. Herudover kan du holde fokus på din kerneforretning og lade Dustin tage sig af resten.

Device Inclusive findes i 3 pakker, og fælles for alle 3 er, at de adresserer nem udrulning, styring/sikkerhed, garanti/forsikring og asset management. Alt sammen til en fast månedlig ydelse - nemt og enkelt.

“Gør det du er god til, og lad Dustin varetage resten”

“Du skal eje det som stiger i værdi, og leje/lease det som falder i værdi”

Device Inclusive - Pakkerne

Starter

 • Device
 • Tilbehør
 • Enrollment
 • MDM/UEM
 • Allrisk forsikring
 • Udvidet garanti
 • Leasing
 • Asset Management






Optioner:
Klargørings services / take back

Advanced

 • Device
 • Tilbehør
 • Enrollment
 • MDM/UEM
 • Allrisk forsikring
 • Udvidet garanti
 • Leasing
 • Asset Management
 • SWAP





Optioner:
Klargørings services / take back

Premium

 • Device
 • Tilbehør
 • Enrollment
 • MDM/UEM
 • Allrisk forsikring
 • Udvidet garanti
 • Leasing
 • Asset Management
 • SWAP
 • Returoption
 • Frikøb til medarbejder


Optioner:
Klargørings services / take back

Beskrivelse af de forskellige elementer i vores pakker

Klik for at læse mere:

Apple Automated Device Enrollment (ADE)

Apple gør det nemt for IT-afdelinger at administrere enheder og konfigurationer, distribuere apps og indhold og sikre virksomhedsdata. Med Apple Business Manager kan enheder distribueres direkte til medarbejderne og tages i brug med det samme – alt sammen uden behov for manuel konfiguration. Og med fleksible implementeringsmodeller til alle Apple-platforme kan IT-afdelingen få medarbejderne i gang med arbejdet hurtigere end nogensinde før og med endnu bedre værktøjer til deres rådighed. Apple Business Manager kræver et Mobile Device Management system for at fungere.

Se en kort video

VMware Workspace ONE

VMware Workspace ONE® er VMwares løsning til management af dine endpoints. Det er en digital platform, der leverer og administrerer enhver app på en hvilken som helst enhed ved at integrere adgangskontrol, applikationsadministration og multi-platform endpoint management. VMware Workspace ONE er bygget på Unified Endpoint Management (VMware Workspace ONE® UEM)-teknologien og integreres med virtuel applikationslevering (VMware Horizon®) på en fælles identitetsramme leveret af VMware Workspace ONE® Access. Platformen gør det muligt for IT at levere et digitalt platform, der inkluderer de enheder og apps, som virksomheden vælger uden at ofre den sikkerhed og kontrol, som IT-fagfolk har brug for. IT har traditionelt kæmpet for at holde trit med forretningens behov, og derfor ser vi mange forretningsenheder og medarbejdere gå omkring IT-politikken, en tendens, der almindeligvis kaldes “skygge-IT”.

Workspace ONE giver dig mulighed for drastisk at forbedre oplevelser og opgaver, der tidligere var dyre, tidskrævende og ressourceintensive. Med Workspace ONE kan IT-organisationer:

 • Onboarding af en ny medarbejder med alle apps og enheder på under en time uden tickets og helpdesk opkald
 • Indstil og håndhæv adgangs- og datapolitikker på tværs af alle apps, enheder og placeringer ét sted
 • Giv mulighed og adgang til samme værktøjer på farten som på kontoret
 • Få indsigt og automatiseringsfunktioner i hele dit IT miljø

Dustin har eget mobility team med knowhow og kompetencer, og kan dermed nemt hjælpe din virksomhed i gang med løsningen.

Læs mere her:

Se en kort video

Med en Allrisk forsikring undgår virksomheden økonomiske tab ved hændelige uheld. Desuden er en forsikring med til at sikre en struktureret håndtering af beskadiget udstyr. På løsøreforsikringer er der ofte en høj selvrisiko, hvilket gør mange virksomheder fravælger at anvende den ved skader. De fleste løsøreforsikringer dækker ikke altid slag- og væskeskader. En Allrisk forsikring er med til at sikre loft over virksomhedens vedligeholdelsesomkostninger.

 • Udefrakommende skader ved hændelige uheld (f.eks. skærmbrud og væskeskader)
 • Skader som følge af brand
 • Skader som følge af vand
 • Indbrudstyveri fra aflåst bygning/lokale/køretøj samt RAN (åbenlyst tyveri)
 • Ingen selvrisiko
 • Dækning fortsætter på den nye enhed ved totalskade eller indbrudstyveri
 • Allrisk dækning i hele verden
 • Pickup & Return
 • Walk-In Shops med mulighed for skærmskift på iPhone
 • Autoriseret reparation af Apple

Med dit Apple udstyr følger 1 års garanti, og ønsker du f.eks. en Device Inclusive periode på 2 år, skal du tilkøbe ét ekstra garanti år. Dette købes ved siden af forsikringen, da de dækker på forskellig vis. Med en udvidet garanti udvides garantiperioden, så virksomheden er dækket mod indefrakommende skader og fejl i hele brugsperioden.

En udvidet garanti dækker populært talt mod indefrakommende fejl/skader. Indefrakommende skader er typisk betegnet som funktionsfejl. Funktionsfejl kan opstå i forbindelse med elektroniske og mekaniske nedbrud på teknologisk udstyr. Det kan f.eks. være fejl i skærmen, højtaleren eller Wi-Fi-modulet som gør, at enheden er uanvendelig efter dens oprindelige formål. Det er derved ikke fejl eller skader som er opstået på baggrund af f.eks. hændelige uheld såsom tab, spildt væske eller tyveri.

Asset management systemet er fleksibelt og brugervenligt, og understøtter IT-udstyret igennem hele dets livscyklus fra anskaffelse til udskiftning. Få et centraliseret overblik over alle virksomhedens enheder. Dyk ned i udstyrets status og få information om hvad, hvor, hvornår og hvem - helt ned på enhedsniveau.

 • Fuld gennemsigtighed og kontrol
  Overvåg og spor jeres udstyr ned på enhedsniveau igennem hele dets livscyklus
 • Få indblik via data
  Via systemet kan I se, hvor en enhed befinder sig, ligesom I også kan finde andre værdifulde data om dens drift og funktionsevne
 • Rettidige påmindelser
  Modtag notifikationer i god tid, så I kan træffe de rette beslutninger baseret på et velinformeret grundlag

Tilvælges en SWAP ordning, etableres en pulje af virksomhedens enheder. Når en enhed beskadiges og anmeldes, fremsendes en enhed fra SWAP puljen til den pågældende medarbejder eller virksomhed. Når SWAP enheden modtages sendes den beskadigede enhed til reparation. Herefter bliver enheden repareret, klargjort og returneret til SWAP puljen. Medarbejderen vil typisk kunne anvende sin nye swap-enhed næste arbejdsdag.

SWAP puljen opbygges af mobiler leaset af din virksomhed og håndteret af vores servicepartner. SWAP ordningen er en god løsning til den virksomhed der vælger at standardisere på én eller få modeller.

Returoption giver mulighed for, at virksomheden kan returnere fratrådte medarbejderes udstyr

Returoptionen dækker op til 10% af den samlede pulje i perioden. Returoptionen dækker de tilbageværende leasingydelser efter at medarbejdere er fratrådte. Returoption skal tegnes sammen med en Allrisk forsikring og medfører at virksomheden ikke ender med overskydende udstyr, som ikke længere anvendes. Derved undgår virksomheden at skulle betale leasingydelser for udstyr der ikke benyttes.

Når en medarbejder fratræder sit job, indberettes dette. Her angiver virksomheden de nærmere detaljer.

 • Returner fratrådte medarbejderes udstyr (mulighed for nedskalering af løsning på op til 10%)
 • Omfatter dækning for de resterende leasingydelser ifm. alm. medarbejderfratrædelse

Ved tilvalg af denne service kan din virksomhed tilbyde medarbejderne at frikøbe deres brugte device ved leasing periodens udløb. Herefter modtager medarbejderen et betalingslink og efter betaling fremsendes faktura som dokumentation for købet.

Ved ansættelsesophør vil virksomheden typisk stå tilbage med overskydende udstyr. Ved at tilvælge Frikøbshåndtering minimerer virksomheden administrationen ved at outsource dialogen med medarbejderen i forbindelse med deres mulige overtagelse af ejerskabet på udstyret. Efter medarbejderen har taget sit valg, vil virksomheden få tilsendt en liste med oplysninger over de medarbejdere, som ønsker enten at købe eller returnere udstyr.

Ved at benytte denne service, friholdes din virksomhed fra risikoen ved og forpligtelsen af den lovpligtige reklamationsret på 2 år.

 • Frikøbsproces inkl. opgørelse over medarbejdere der ønsker frikøb
 • Betalingsopkrævning direkte til medarbejderen
 • Din virksomhed fritages fra forpligtelsen af den lovpligtige reklamationsret i 2 år

IT-økonomi er mange ting, men én ting er vigtig, og det er at have den rigtige partner til at hjælpe din virksomhed. Det, at være på forkant og have den rette strategi, vil give din virksomhed mulighed for at skabe et råderum til at vækste uden at binde unødig kapital i produkter, der ikke umiddelbart flytter virksomheden, men som er nødvendige. Med den rette indsigt, så kan du planlægge og finde den rette balance, hvor virksomheden stadig er i kontrol og bevarer fleksibiliteten.

Vigtige elementer ved IT-økonomi:

 • Total Cost of Ownership (TCO):
  Find den rette finansielle løsning med udgangspunkt i behov og krav. Dette kan gøres i et mix af produkter og relevante services, der kan nedbringe risiko og omkostninger i perioden.
 • Risiko:
  Sikre en budgetmæssig tryghed gennem en gennemsigtig løsning. Ingen uforudsete omkostninger i perioden. Nem håndtering ved End Of Lease.
 • IT-Strategi:
  Den rette IT-strategi giver virksomheden frihed til at vækste, og det kan skabes gennem en forudseelig leasing model med en standardisering af IT-platformen. Den rette strategi giver også ro til at løse andre udfordringer, da ”the basics works”.
 • Lifecycle:
  Ved at udbytte mulighederne i en leasing model, kan du sikre at dine medarbejdere altid arbejder på udstyr som er up to date. Dette kan f.eks. sikres gennem en As A Service aftale på hardware.
 • Cash flow:
  Cash is King – det er et velkendt udtryk. Grundlæggende er det vigtigt at bruge virksomhedens kapital på det, som er med til at flytte virksomheden. Der er ingen grund til at binde kapital i udstyr, som falder i værdi. Fokus på Return Of Investment (ROI).
 • Skalérbarhed:
  Den rette løsning giver din virksomhed mulighed for nemt at kunne justere, når et behov for dette opstår.
 • Miljø/Take Back:
  Fokus på ansvarlig behandling af udstyr efter endt livscyklus. Meget IT-udstyr har flere livscyklus i sig, og her er den rigtige model for take back vigtig. Den skal indeholde en forsvarlig håndtering, datasletning og ikke mindst fokus på ”second life”.
 • End Of Lease (EOL):
  Vigtigt for din virksomhed at have klart defineret, hvad der skal ske med udstyret, når perioden udløber. Allerede mellem 3-6 måneder inden udløb vil Dustin indgå i en dialog om, hvad der skal ske med det nuværende udstyr, samt hvordan en eventuel ny løsning skal strikkes sammen.

For at sikre en god og tryg opstart af din nye aftale, så har Dustin en række services, som kan tilbydes til din virksomhed:

 • Asset-registrering (særlig vigtig ved brug af frikøbshåndtering)
 • Opladning
 • Isætning af SIM-kort
 • Montering af cover
 • Montering af skærmfilm/-glas
 • Vedlægge quick guide/velkomstbrev

Klargøring af enheder

 • Asset-registrering
 • Opladning
 • Isætning af SIM-kort
 • Montering af cover
 • Montering af skærmfilm/-glas
 • Gravering
 • Tyverimærkning
 • Vedlægge quick guide/velkomstbrev

Bufferlager

 • Sikrer tilgængelighed af fast sortiment
 • Kan justeres i størrelse efter behov

Logistik

 • Nem og enkel forsendelse direkte til slutbrugeren
 • Både i Danmark og udenlands
 • Sammen med Asset-registreringen og klargøring giver det et enestående overblik, selvom enhederne ikke skal forbi IT-afdelingen

Buy back

 • Dustin tilbyder at købe dine nuværende enheder
 • Sikrer den aktuelle værdi for nuværende hardware
 • Sikrer miljømæssig korrekt genanvendelse/skrotning
 • Sikrer datasletning med sletningsdokumenter (GDPR)

Apple Business Manager

Implementér Apple-enheder uden at løfte en finger

Uanset om I har 10 eller 10.000 Apple-enheder, er det nemt at implementere og administrere dem med Apple Business Manager. Det fungerer perfekt sammen med løsninger til administration af mobile enheder, så I kan installere Mac, iPad, iPhone og Apple TV trådløst – uden at skulle konfigurere manuelt.

Apple Financial Services

Finansiering skræddersyet til jeres virksomhed

Med innovative finansieringsmuligheder gennem Apple Financial Services er det nemmere end nogensinde at udstyre din arbejdsplads med Apple-produkter. Få de produkter og tjenester, du har brug for, når du har brug for dem. Apple Financial Services holder også dine omkostninger nede ved på forhånd at tage højde for Apple-enhedernes høje restværdi. Fleksible opgraderinger giver dig fuld kontrol over fornyelsescyklussen, og takket være klare og utvetydige vilkår er du sikret en enkel og behagelig oplevelse.


*For hver skadehændelse opkræves et ekstragebyr på 199 kr. ved skade på skærmen eller 599 kr. ved anden skade. Dækningen gælder fra den dag, du køber AppleCare+. Dækningen gælder kun for iPhone og originalt, medfølgende tilbehør samt batterier med mindre end 80% af den oprindelige kapacitet. Erstatningsudstyr leveret af Apple som en del af reparations- eller udskiftningsservicen kan være nyt eller have samme kvalitet som nyt udstyr med hensyn til ydeevne og stabilitet. Hurtig udskiftningsservice er ikke dækket af servicegebyret for udskiftning af skærm.

**For hver skadehændelse opkræves der et ekstragebyr på 299 kr. for iPad eller 199 kr. for ApplePencil eller Apple-tastatur til iPad. Dækningen gælder fra den dag, du køber AppleCare+. Servicedækning gælder kun for den købte iPad, originalt medfølgende tilbehør, én kompatibel ApplePencil og ét kompatibelt Apple-tastatur til iPad, som bruges sammen med din iPad, samt batterier med mindre end 80% af den oprindelige kapacitet. Eventuelle ubrugte skadehændelser som følge af uheld vil udløbe efter 12 måneder, og du vil få to nye skadehændelser som følge af uheld til brug i den næste 12-måneders periode, forudsat at din AppleCare+ stadig dækker. Erstatningsudstyr leveret af Apple som en del af reparations- eller udskiftningsservicen kan være nyt eller have samme kvalitet som nyt udstyr med hensyn til ydeevne og stabilitet. Evt. mod betaling af lokal telefontakst. Telefonnumre og åbningstider kan variere, og der kan forekomme ændringer.

***For hver skadehændelse opkræves der et ekstragebyr på 599 kr. ved skade på skærmen eller det ydre kabinet eller 1.899 kr. ved anden skade. Dækningen gælder fra den dag, du køber AppleCare+. Dækningen gælder kun for den købte Mac og originalt, medfølgende tilbehør samt batterier med mindre end 80% af den oprindelige kapacitet. Eventuelle ubrugte skadehændelser som følge af uheld vil udløbe efter 12 måneder, og du vil få to nye skadehændelser som følge af uheld til brug i den næste 12-måneders periode, forudsat at din AppleCare+ stadig dækker. Hvis din Mac er totalskadet efter et uheld eller ikke længere virker som følge af uautoriserede ændringer, må du købe en erstatning. Evt. mod betaling af lokal telefontakst. Telefonnumre og åbningstider kan variere, og der kan forekomme ændringer. Køb af AppleCare+ er ikke en forudsætning for at købe en Mac.

Kravet er, at din virksomhed minimum skal tilmelde 1.000 enheder indenfor 12 måneder efter aftalestart.

AppleCare for Enterprise

Service på stedet og support af alle Mac, iPhone og iPad

Eksperterne hos AppleCare for Enterprise arbejder sammen med dit team om at sikre, at alt Apple- og IT-udstyr i din virksomhed fungerer uden problemer. Du får teknisk support døgnet rundt, service på stedet næste dag og beskyttelse ved ulykker. Din virksomhed betyder noget for AppleCare for Enterprise.

Få AppleCare for Enterprise hos Dustin og få support til dit Apple-udstyr og IT-team

Bed om tilbud

AppleCare Professional-services

Dustin tilbyder virksomheder og organisationer services og produkter fra AppleCare Professional. De mest populære services fra AppleCare Professional er AppleCare for Enterprise og OS Support.

AppleCare for Enterprise

Med AppleCare for Enterprise kan virksomheden få service på Apple-udstyret allerede næste hverdag. Derudover tilbyder AppleCare for Enterprise support til IT-afdelingen samt til slutbrugere.

Servicen indeholder også en særlig beskyttelse ved skader, hvor du kan få repareret op til fire procent af dine Mac-computere eller ti procent af dine iPad- eller iPhone-enheder uanset årsagen og uden ekstra omkostninger. Hvis en medarbejder skulle beskadige en enhed, er dette også dækket af AppleCare for Enterprise.

AppleCare for Enterprise inkluderer AppleCare Help Desk Support, som yder support til IT-afdelingen for Apple-produkter og -operativsystemer.

Medarbejdere kan kontakte Apple Support døgnet rundt. Det reducerer den interne arbejdsbyrde i IT-afdelingen. Support er tilgængelig på dansk i kontortiden og på andre tidspunkter på engelsk.

Hardwareservice foretages på stedet eller via Apple-autoriseret serviceudbyder, og kan købes for to, tre eller fire år ad gangen. Servicen er global. Her kan du tjekke, hvilken service der er tilgængelig i dit område:

Læs mere

AppleCare for Enterprise inkluderer også en særlig udskiftningsservice. Hvis udstyret svigter, kan det repareres eller udskiftes efter anmodning fra virksomheden. Dette dækker op til fire procent af de Mac-computere, der er omfattet af aftalen, eller op til ti procent af iPad/iPhone-enhederne.

Du kan bestille AppleCare for Enterprise-produkter direkte fra Dustin. En AppleCare for Enterprise-aftale skal omfatte minimum 200 enheder. Disse 200 enheder kan bestå af forskellige enheder, f.eks. Mac, iPhone og iPad. Der behøver ikke at være 200 enheder i aftalen fra begyndelsen, hvis bare enhederne knyttes til aftalen i det første aftale år. Eksisterende udstyr, der er under et år gammelt, kan også knyttes til aftalen.

Servicen kan tegnes for to tre eller fire år pr. enhed. Prisen tager også højde for antallet af enheder omfattet af aftalen.

Tier 1: 50 enheder, Tier 2: 1000 enheder og Tier 3: 5000 enheder

Her kan du læse mere om AppleCare for Enterprise:

Læs mere

AppleCare OS Support

Din virksomhed eller organisation kan vælge kun at abonnere på Apple OS-supportservices uden hardwarebeskyttelse. OS Support yder support til IT-afdelingen i forbindelse med integration, migration og serverspørgsmål. Der er tre niveauer af support i OS Support – Select, Preferred og Alliance.

Læs mere

AppleCare Help Desk Support

Hvis IT-afdelingen kun har brug for support af udstyr 12 timer om dagen, kan AppleCare Help Desk Support være en velegnet service til din virksomhed eller organisation.

Læs mere

Vil du vide mere?

Udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig hurtigst muligt.