Women in Business

Få inspiration og udvid dit netværk.

Women in Business er vores initiativ til at fremme ligestilling og mangfoldighed og tilskynde flere kvinder til at søge en karriere inden for IT- og teknologibranchen. Med fokus på innovation, lederskab, bæredygtighed og personlig udvikling i arbejdslivet har vi inspireret kvinder i karrieren siden 2012.

I vores tilbagevendende event kombinerer vi præsentationer og diskussioner med en mulighed for at knytte værdifulde kontakter og udvide sit professionelle netværk. I dag findes eventet i Sverige, Danmark, Norge og Finland.

Women in Business 2021 – digitalt event

  • Att leda på distans – är du redo?
  • Skapa framgång med mångfald.
  • Gruppdiskussioner och mycket mer.
  • 19 maj 2021
  • kl 15:00-16:45
Läs mer och anmäl dig
Åsa Degermark och Natalie Mellin

Två av våra gäster Åsa Degermark och Natalie Mellin

Vi støtter FN's verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 globale mål, der skal nås inden 2030. Målene har bl.a. til formål at udrydde fattigdom og sult, sørge for at menneskerettighederne respekteres i praksis, opnå ligestilling og selvstændighed for alle kvinder og piger samt værne om vores planet og vores naturressourcer. Vi stræber efter aktivt at bidrage til de globale mål ved at fokusere på de mål, der har størst relevans for vores virksomhed og strategi, og hvor vi som virksomhed kan gøre den største forskel. Et af disse er mål nr. 5, ligestilling.

Både vores adfærdskodeks og adfærdskodekset for leverandører indeholder et udtrykkeligt forbud mod diskrimination af kvinder og alle andre former for diskrimination. Vi har vedtaget politikker og indført rutiner for at styrke kvinders magt og indflydelse. Vores mål er, at hvert køn skal være repræsenteret med mindst 40 procent i hele organisationen senest i 2020. For udgangen af 2018/19 havde vi som delmål at opnå en kønsfordeling (kvinder/mænd) på 36/64 på lederniveau og 37/63 i hele organisationen.

Ved udgangen af 2018/19 var kønsfordelingen (kvinder/mænd) på lederniveau 38/62 (36/64) og i hele organisationen 31/69 (30/70).

Læs mere om vores arbejde her

Gender Equality at Dustin

Sådan arbejder vi med mangfoldighed og ligestilling

Mangfoldighed og ligestilling er vigtige områder for os. Vi tror på en virksomhedskultur, der bygger på respekt og værdier, og som arbejder for ligestilling på alle niveauer i organisationen, og som fremmer innovation gennem en mangfoldighed af perspektiver, erfaringer, kulturer, køn og meninger.

Du kan læse mere om vores fokusområder inden for bæredygtighed her

AllBright

I 2020 blev Dustin Group anerkendt som et af Sveriges mest ligestillede børsnoterede selskaber af AllBright.

We are one of Swedens most equal companies

30%/70%

Dustin Total

38%/62%

Senior level

50%/50%

Group management

43%/57%

Board of Directors

Tag det næste skridt i karrieren

Hos Dustin elsker og tror vi på teknologien og dens muligheder. Men vi ved også, at teknologien ikke skaber værdi på egen hånd. Der kræves altid viden og mennesker, som kan forstå behovene og tilbyde de løsninger, som virkelig gør nytte. Hos os bliver du en del af et team, der spænder over fem lande og utallige vidensområder. Vi tror på at skabe en bred vifte af erfaringer, baggrunde og kompetencer. Du kan være med til at udvikle vores forretninger, vores kultur og vores mål. Vi vil gerne have, at du får mulighed for at udvikle dig lige så meget, som vi gør på rejsen fremad.

Vil du være en del af vores team?

Se ledige stillinger

Mere inspiration

Dustin Solutions 2020Dustin Solutions Magazine 2021
Dustin Solutions 2020