Infrastruktur

Vores mest almindelige netværksfejltagelser

Netværket er virksomhedens livsnerve. Hvis det svigter, så ryster hele virksomheden. Sørg for, at du ikke begår disse fejltagelser.

1. Dårlig WiFi-dækning på grund af for få eller fejlplacerede access points/repeaters. At oprette flere access points på nye steder betyder trækning af kabler. Ved hjælp af strategisk placerede WiFi-repeaters sendes signalet videre uden nye kabler, men dette har dog sine begrænsninger.

2. Forstyrrelser, fordi der er for mange forskellige WiFi-net, der benytter samme kanal på et begrænset område. I sådanne tilfælde kan netværkene forstyrre hinanden, så man ikke kan få en pålidelig, trådløs forbindelse. Skift WiFi-kanal på virksomhedens routere.

3. Manglende sikkerhed og ydeevne, fordi routerens faste software (firmware) ikke er blevet opdateret. Producenterne opdaterer firmware hele tiden, så både routerens funktioner og sikkerheden skal følge med udviklingen og forbedres..

4. Dårlig ydeevne, fordi tjenester ikke prioriteres rigtigt ved hjælp af QoS-teknik (Quality of Service). At kunne gennemføre en videokonference uden forstyrrelser og afbrydelser er vigtigere, end hvor hurtigt en fil for eksempel kan downloades fra internettet.

5. Overbelastning, fordi WiFi-netværket bruges til tunge programmer, der egentlig passer bedre til det kablede netværk. For eksempel er det bedre at gennemføre videokonferencer via det kablede net.

Læs mere:

Netværk uden problemer
5 gode argumenter for at købe netværk som tjeneste

1 november 2019

Tags