Infrastruktur

Rapport & værktøj: Sikkerhedsudfordringer i digitaliseringens tidsalder

I takt med, at digitaliseringen i stigende grad slår rod i alle dele af samfundet, forventes det af flere og flere, at man ikke kun forstår og reflekterer over digitaliseringen, men også at man bidrager til den. Download rapporten og analyser din virksomheds sikkerhedsarbejde med værktøj.

Med værktøjet kan du hurtigt:

  • Analysere din organisations sikkerhedsmodenhed gennem hele kæden (Vulnerability Management, Threat Intelligence, Security Operations & Incident Response)
  • Sammenligne dit resultat med Info-Techs foruddefinerede standarder
  • Få et grundlag til fortsat udvikling af IT-sikkerheden

Download rapporten og værktøjet til sikkerhedsanalyse

Læs også:

Sikkerhed i en bølge af digitalisering
Sikkerhed og cloud-tjenester
Sikkerhed i den offentlige sektor

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags