Sikkerhed og cloud-tjenester

Sikkerhed fremstilles ofte som en af de største barrierer for væksten af cloud-tjenester og også generelt med hensyn til ekstern IT-drift. Imidlertid viser Radars data, at det ikke er sikkerheden, der er problemet, men derimod IT-organisationens modenhedsniveau. Hvis man skal sige det lidt groft, handler det i høj grad om, at man ikke er nået så langt i sit grundlæggende arbejde, at man ved hvilke oplysninger, der er vigtige eller følsomme, og dermed hvordan de skal håndteres.

Denne artikel er en del af den længere rapport ”Sikkerhedsudfordringer i digitaliseringens tidsalder”.

Download rapporten + værktøj til sikkerhedsanalyse

Ikke et spørgsmål om cloud-tjeneste eller ej

En af cloud-tjenesternes vigtigste styrker er muligheden for at optimere de funktioner, der kræver skalerbarhed og fleksibilitet. For de fleste virksomheder handler det ikke om cloud-tjeneste eller ej, men om at finde den rigtige balance mellem offentlige cloud-tjenester og eksisterende intern produktion. Det handler om at kunne afbalancere IT-leverancerne i takt med ændringerne i virksomhedens krav.

Til trods for tydelige fordele som f.eks. skalerbarhed og fleksibilitet, oplever 11 procent af nordiske virksomheder sikkerhed som en barriere, der forhindrer anvendelse af cloud-tjenester. Radars data viser dog, at det snarere er et spørgsmål om modenhed end om sikkerhed. Modne virksomheder vælger i stigende grad produktions- og leveringsmetoder baseret på strategiske principper.

Sikkerheden bliver en udfordring for disse virksomheder i forbindelse med tilføjelsen af cloud-tjenester, og det skyldes ikke cloud-tjenesterne i sig selv. Forklaringen er, at de tjenester, der er egnede til levering i eller gennem skyen, allerede er i brug i disse virksomheder. Derfor er det måske teoretisk korrekt at beskrive sikkerheden som den største barriere, men uden nogen underliggende årsag bliver dette meget misvisende.

Mangel på en strategi for cloud-tjenester

Hvis man som virksomhed ikke allerede har gennemført sit interne arbejde med informationsklassificering, så ved man heller ikke, hvordan informationen kan og skal håndteres i tjenesterne. Når det i dag er denne form for tjenester, man vender sig mod, så er det et naturligt resultat af hele industrialiseringen af IT-landskabet, og sikkerhedsproblematikkerne havde været de samme uanset outsourcing, cloud-tjeneste eller anden eksternalisering af IT. Sikkerhed er ikke pr. definition en cloud-tjeneste, men udfordres i høj grad af organisationens manglende regler og overholdelse. Hele 41 procent af alle svenske virksomheder mangler en strategi, der tager højde for cloud-tjenester.

Download rapporten + værktøj til sikkerhedsanalyse

Læs også:

Sikkerhed i en bølge af digitalisering
Sikkerhed i den offentlige sektor

27 maj 2020

Sådan løser du de fire mest almindelige knuder i din IT-strategi

Her er de mest almindelige årsager til, at du kører fast i din IT-strategi – og svarene på hvordan du kommer videre.

Er det din IT, der lokker nye talenter til?

Kan din IT måle sig med fremtidens medarbejdere? Når digitaliseringen stormer frem, bliver CIO’en nøglen til at lokke nye talenter til.

Sådan undgår du at miste det digitale initiativ

Bland ikke digital strategi sammen med teknologisk taktik. Sådan lægger du grunden til en ægte digitalisering af din virksomhed.

Den rette IT til virksomheder i vækst

Digitaliseringen går stærkt nu. Sådan sørger du for at få en skalerbar IT-løsning, der hele tiden kan tilpasse sig til din virksomhed.

Digitaliseringen venter ikke længere på dig

Vil du tage din virksomhed til næste trin på digitaliseringsstigen, inden omverdenen gør det for dig? Så har du brug for tid, en strategi, mod og en IT-infrastruktur, der kan gøre det hele muligt.

Sikkerhed i den offentlige sektor

I de senere år har arbejdet med sikkerhedsspørgsmål i den offentlige sektor gennemgået en positiv udvikling. Sikkerhedsperspektivet får større plads i forbindelse med strategiske IT-projekter og implementering af ny teknologi. Samtidig har man øget støtten til samfundet og erhvervslivet, og kommunikationen er blevet tydeligere.