Kundecase

Sådan lykkedes vores rejse mod det hybride kontor

Læs, hvordan fire virksomheder har valgt at imødekomme behovet for ny teknologi, fået medarbejderne til at synes om den hybride måde at arbejde på og samtidig øget både effektivitet og vækst.

Ernst & Young

https://www.ey.com

Hos Ernst & Young styrer medarbejderne selv, hvor de arbejder bedst – og får hjælp fra tusindvis af sensorer.

Magnus Kuchler

Hos E&Y var strategien for hybrid-arbejde allerede i gang før pandemien, og i løbet af årene med distancearbejde voksede Microsoft Teams sig stærk som den foretrukne platform for møder. Mødelokalerne på kontoret er blevet til Teams-rum, hvor lys, billede og præsentation startes gang med et tryk på en knap. De, der deltager eksternt, kan ses på store skærme, hvilket giver følelsen af, at alle er til stede. Fysiske møder, der kræver, at medarbejderne er fysisk til stede, arrangeres kun, når der er en klar merværdi i at mødes.

Grundigt forarbejde fra begyndelsen

Virksomhedens nuværende arbejdsmodel er kørt som et strategiprojekt, der primært handler om nye måder at arbejde på og et nyt mindset - ikke et bygge- eller kontorprojekt. Modellen betyder, at hver medarbejder selv bestemmer, hvor og hvornår de arbejder bedst. Det er en overordnet strategi for hele virksomheden, også for de 3000 medarbejdere i Sverige.

Da det hybride hovedkontor i Stockholm skulle indrettes, var der meget fokus på at inkludere medarbejderne – deres behov skulle have lov til at styre.

– Vi lavede mange forskellige analyser på forhånd. Vi kiggede ikke alene på en masse data om, hvordan det gamle kontor blev brugt. Vi inkluderede også medarbejderne fra begyndelsen.

Magnus Kuchler, landechef hos Ernst & Young

Foretrækker du mindre mødegrupper? Vil du helst sidde stille og arbejde? Hvad er dit syn på fremtidens arbejde? Gennem workshops, undersøgelser og dybdegående interviews med medarbejderne udkrystalliserede der sig behov og ønsker, som det nye kontor skal kunne understøtte.

Skræddersyet til medarbejderne

For eksempel er der nye typer arbejdspladser, såsom store skriveborde med plads til flere personer og kabiner til uforstyrret arbejde og samtaler. Ifølge Magnus Kuchler, som er Head of Sweden hos Ernst & Young, handler fremtidens kontor om at øge samarbejdet og være på forkant med digitalisering og bæredygtighed.

Medarbejderne har en app, hvor de kan se, hvor de forskellige kontorlokaler er placeret, og hvornår de er ledige. Det fungerer takket være teknologi, der understøtter den nye måde at arbejde på – i form af 1500 sensorer, der blandt andet måler antallet af ledige pladser, stillepladser, mødelokaler, aktive zoner og støjniveauet på kontoret.

Nexer

https://nexergroup.com

Det hybride kontor gør Nexer i stand til at rekruttere korrekt – og øge væksten.

Beatrice Silow

Også hos Nexer, det tidligere Sigma IT, kunne medarbejderne allerede før pandemien vælge mellem fjern- og kontorarbejde i en hybrid model. Nu hvor restriktionerne er blevet ophævet, fortsætter teknologivirksomheden med at gøre fjernarbejde muligt, når det er relevant.

– Vi ser gerne, at man også mødes fysisk på kontoret, men muligheden for at arbejde eksternt er altid til stede. Kontorkonceptet er baseret på idéen om, at "jeg vælger at være på kontoret, fordi jeg vil, ikke fordi jeg skal", siger Beatrice Silow, chef for kommunikation og kultur hos Nexer.

“En styrke at kunne arbejde remote”

Kontorerne er udstyret med den teknologi, der skal til for, at det hybride arbejdsmiljø kan fungere, såsom mødelokaler med skærme, højttalere og kameraer, så man kan deltage via Teams. Der er også flere små rum og telefonbokse. De, der arbejder hjemmefra, kan låne det udstyr med hjem, der kræves for at få et godt ergonomisk arbejdsmiljø.

– Ikke at være geografisk bundet er en styrke i vores branche, hvor vi skriger på kompetencer. Nogle af de færdigheder, vi leder efter, er placeret andre steder eller i et andet land. Evnen til at arbejde eksternt er en medvirkende årsag til, at vi i år kan have en vækst på over 30 procent.

Beatrice Silow, chef for kommunikation Nexer.

Visma

https://vismaspcs.se

Visma Spcs: “Fleksibelt, populært og mere effektivt”.

Charlotte von Sydow

Hos IT-virksomheden Visma Spcs i Växjö har meget ændret sig de seneste år. Hovedkontoret, der åbnede i juni, er blevet totalrenoveret og er blevet 20 procent mindre. Det nye aktivitetsbaserede kontor har ikke brug for så mange konventionelle arbejdspladser. Til gengæld er der flere mødelokaler, mindre arbejdslokaler og et stort caféområde, så man kan imødekomme de behov, team’ene har, når de mødes.

Arbejde på kontoret er valgfrit

De 500 medarbejdere vælger selv, om de vil arbejde på kontoret eller hjemmefra. Under pandemien viste det sig, at det passede medarbejderne godt, og der var også en højere effektivitet.

– Nogle vil gerne være på kontoret, andre får bedre balancen mellem arbejdsliv og privatliv ved at arbejde hjemmefra. Du kan planlægge, hvad der passer dig personligt og dermed blive mere effektiv i dit arbejdsliv.

Charlotte von Sydow, administrerende direktør i Visma Spcs.

Højere krav til teknologien

Hvert team kan sætte arbejdet op på den måde, der passer dem bedst, som for eksempel en afvejning mellem fysiske og digitale møder. Mødelokalerne er udstyret med kamera, mikrofon, højtalere, storskærm og touchskærm koblet op på virksomhedens kalendersystem.

– Den hybride måde at arbejde på stiller store krav til teknologien, og den udfordring har vi taget op, siger Charlotte von Sydow, administrerende direktør i Visma Spcs.

Sweco

https://www.sweco.dk/

Den hybride arbejdsmodel hos Sweco har ført til en ny form for ledelse

Ann-Louise Lökholm

Med omkring 50 kontorer rundt om i landet er det hybride arbejdsliv en stor udfordring for teknologikonsulentvirksomheden Sweco. En ny vision for arbejdspladsen blev udviklet allerede i 2018 og implementeret tidligere end planlagt som følge af pandemien. Nøgleordene for den nye måde at arbejde på var "arbejd hvor du vil, så længe det er til Swecos bedste og fungerer for både opgaven og din leder". Nogle fokusområder i designet af det hybride kontor var, at det skulle muliggøre møder på en effektiv måde, at kontorlokalerne skulle være intelligent designet og vi skulle have en moderne ledelse.

“Det hierarkiske plejede at virke”

Kontorerne er gradvist blevet tilpasset, for eksempel er der afsat et større areal kun til møder for at skabe mere fleksible løsninger for resten af kontoret. Et must for, at det hybride kontor skal kunne fungere, er en ny type ledelse.

Det hierarkiske plejede at virke. Nu har vi brug for en ledelse, der kan håndtere forandringshastigheden. En ledelse baseret på tillid og respekt for hinandens kompetencer. Og på selvledelse".

Ann-Louise Lökholm, Swecos chef i Sverige
The cover of Dustin Solutions Magazine

Kan du lide denne artikel?

Artiklen kommer fra vores magasin Solutions. Her kan du læse hele magasinet i browseren.

Læs Solutions Magazine

Teknologien der vil løfte dit hybridkontor

Se alle produkter