Kundecase

Nyt netværk har givet MM Composite en mere effektiv hverdag

Den rigtige netværksløsning kan spare dig for en masse besvær i hverdagen. Det er erfaringen hos den fynske virksomhed MM Composite A/S, som i fjor fik installeret nyt netværk fra Cisco Meraki med Dustin som leverandør. Alle i MM Composite deler nu samme netværk og har fået øget sikkerheden - også afdelingen i USA styres nu fra Fyn.

- Vi har allerede oplevet masser af fordele, og jeg føler allerede, at vi får tilbagebetaling, selvom vi slet ikke udnytter mulighederne fuldt ud endnu. Værdien af netværket vil stige endnu mere, jo bedre vi lærer at bruge det, siger Martin Olesen, der udover sin rolle som salgsdirektør er overordnet ansvarlig for firmaets it-løsninger.

Da MM Composite kun har en enkelt fuldtids it-medarbejder, var det vigtigt at vælge et system med høj brugervenlighed.

- Vi ønskede et netværk, hvor vi kunne få en bedre kvalitet og samtidig skulle bruge færre ressourcer i hverdagen – og gerne med et højere sikkerhedsniveau. Da vi kontaktede Dustin, kom Meraki-løsningen hurtigt på tale. Efter at Dustin havde set virksomheden, kunne de præcist fortælle os hvilke Meraki-produkter, vi med fordel kunne bruge forskellige steder. Funktionaliteten i access points og switches skal f.eks. ikke være den samme i produktionen som i administrationen, siger Martin Olesen.

Han og it-assistent Jacob Bøllingtoft Madsen stod selv for implementeringen af netværket.

Vi får en præcis melding om nøjagtigt hvilket kabel, der f.eks. har en løs forbindelse.

- Det klarede vi på en weekend; dels fordi det er et særdeles brugervenligt system, dels fordi Dustin sad klar til at yde ”fjernhjælp” over telefonen, siger Martin Olesen.

MM Composite er fordelt på flere adresser. Foreløbig er det nye netværk i drift på to af dem – den ene er i Iowa, USA.

- Det netværk kan vi styre her fra Fyn, uden at have brug for en it-kyndig derovre. Det er meget effektivt, siger Martin Olesen, der også roser Meraki-netværket for den indbyggede opdatering af software, som automatisk kommer ud til hver enkelt enhed.

I det nye netværk er det også let at finde og løse fejl, når de opstår.

- Vi får en præcis melding om nøjagtigt hvilket kabel, der f.eks. har en løs forbindelse. Tidligere skulle vi arbejde os igennem hele systemet manuelt, og det krævede en masse tid. Den tid sparer vi nu, siger Martin Olesen.

Udfordring:

MM Composite skulle udvide med ny fabrik i Ejby på Fyn og ønskede i den forbindelse at opgradere fra deres ældre og ufleksible netværksløsning, der kunne være meget tidskrævende f.eks. ved fejl. Virksomheden ønskede højere kvalitet og større sikkerhed – og samtidig at bruge færre ressourcer.

Løsning:

Dustin anbefalede Cisco Meraki, som bl.a. har en høj brugervenlighed, er let at sætte i drift, kan styre flere lokationer centralt, har mange og avancerede sikkerhedsfeatures samt gode værktøjer til fejlsøgning.

Effekt:

MM Composite bruger i dag langt færre ressourcer på at styre netværket. Sikkerheden og fleksibiliteten er øget, og eksterne partnere kan få adgang til nøje udvalgte dele af netværket, uden at kompromittere sikkerheden.

Tekst: Per Gregersen
Video: Thomas Sinkbæk