Inspiration

Når robotternerne overtager vores jobs

Arbejdets fremtid er fuld af innovation og udfordringer. Digitalisering og robotisering giver større effektivitet. Men det stiller også nye spørgsmål om arbejdets betydning for vores liv.

Automatiseringen var et hot emne allerede i 1940’erne, da bilindustrien begyndte at benytte maskiner. Og den dag i dag er det stadig et af de varmeste emner i diskussionen om fremtidens arbejdsliv. Hvis noget er sikkert på arbejdsmarkedet, så er det det faktum, at det konstant er i forandring.

– For nogle år siden talte man om, at halvdelen af alle job ville forsvinde på grund af automatisering. Men i dag taler man om seks til tolv procent og endnu mindre i lande som Danmark og Sverige. Derimod vil arbejdsopgaverne ændres, og der vil blive stillet større krav til omstillingsparathed, siger Kenneth Abrahamsson som er docent i pædagogik ved Stockholms universitet og adjungeret professor i erhvervsvidenskab ved Luleå Universitet.

Automatiseringen har præget debatten, lige siden man i landbruget begyndte at erstatte mennesker og dyr med maskiner. Men de job, som maskiner kan overtage, bliver mere og mere avancerede. Siden 1940’erne er hverdagen ændret markant for mange, ikke alene inden for landbruget men også på kontorer. Få kunne i 1940’erne forudse, at programmører skulle blive de mest efterspurgte medarbejdere 60 år senere, eller at så mange af os ville sidde foran en computer otte timer om dagen.

Men trods automatisering, digitalisering og internet er jobbene ikke forsvundet. Da konsulent- og researchfirmaet McKinsey analyserede internettets betydning for det franske arbejdsmarked i 2011, kunne de konstatere, at internettet havde kostet en halv million franske job i løbet af den forudgående femårige periode. Samtidig havde internettet skabt 1,2 millioner nye job. Så nettoeffekten var med andre ord, at internettet havde fået 700.000 flere mennesker i arbejde.

– Digitaliseringen har stået på længe, og den har ikke bare ændret den måde, vi arbejder på men hele strukturen i vores samfund, siger Kenneth Abrahamsson.

Digitale omvæltninger forandrer vores arbejde, og i højtlønslande som Danmark, bevæger vi os mod mere kundskabsbaseret arbejde. Samtidigt med at der er brug for enklere job som en gateway ind på arbejdsmarkedet. I en rapport fra sidste år fastslår Kairos Future, at det, vi har brug for i en fremtid med automatisering og digitalisering, er ”kreffektivitet”. Når vores roller i højere grad bliver at tænke, mens maskiner udfører det grove arbejde, kræves der attraktive arbejdspladser, hvor mennesker trives, med fleksible og kreative miljøer og adgang til de nyeste tekniske hjælpemidler.

Tre trends for fremtidens arbejde

1. Digitaliseret

Film, musik og aviser er eksempler på produkter, der digitaliseres, og med Internet of Things og arbejdspladser, der er proppet med sensorer, bliver workflow og kontrol i stigende grad digitaliseret.

2. Robotiseret

I industrien har automatisering længe været virkelighed. Smarte robotter og algoritmer overtager flere regelbundne og rutineprægede opgaver, så vi kan fokusere på noget andet.

3. Kreffektivt

En kreffektiv arbejdsplads er kreativ, effektiv og engagerende. Den tilbyder en række forskellige miljøer, avancerede digitale værktøjer, frihed og deltagelse.

Vil du læse mere om fremtidens trends? Læs 5 tech-trends der former fremtidens arbejdsplads og Ansigtsgenkendelse – ikke kun til at låse mobilen op.

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags