Inspiration

5 tech-trends der former fremtidens arbejdsplads

Slack, Skype og smartphones. Teknologien forandrer hele tiden vores måde at arbejde på og vores arbejdspladser. Disse fem teknologier vil revolutionere vores arbejdsdag inden for de næste ti år.

Farvel password

Biometri
Password, pinkoder og adgangskort vil snart være fortid. Avanceret optik kombineret med smarte algoritmer og neurale processer vil gøre biometrisk identificering mere almindelig – og mere sikker. Mobiltelefoner bliver allerede nu låst op med fingeraftryk, øjenscanning og ansigtsgenkendelse. Snart vil døre og computere automatisk blive låst op, når de genkender din gang, dit ansigt, din kropsform og din temperatur.

Sensorer som signalerer

Internet of everything
På den fuldt opkoblede arbejdsplads holder sensorer styr på alt lige fra medarbejderne til toiletterne. Kaffemaskinen brygger ny kaffe, når tastaturerne registrerer, at tastefrekvensen mindskes, og der stilles frugt frem, når blodsukkeret falder. Inventaret fortæller hele tiden, hvor det befinder sig, og i hvilken stand det er. Målet er, at når kunstig intelligens kan bearbejde alle de data, der genereres, så vil den kunne optimere alt fra kontorbygninger, parkeringspladser, rengøring og ventilation til arbejdstider og arbejdsmetoder.

Koncentrationsboblen

Virtual Reality
VR er ikke bare til for at skabe simulering, hvor man kan træne medarbejdere og eksperimentere med nye arbejdsprocesser. VR er også egnet til at skabe en lukket boble med fuldstændig arbejdskoncentration. En af de første medarbejdergrupper, der har fået øjnene op for VR, er programmørerne. Tag et VR-headset på, og straks er du omgivet af alle de skærme, du har brug for i dit udviklingsmiljø – og du er fri for distraherende mobiltelefoner og kolleger.

Nærhed på afstand

Telepresence
Samarbejde i teams, der sidder spredt over hele verden, er stadig en udfordring i mange organisationer – på trods af Slack, skærmdeling og Skype. Skræddersyede møderum i et VR-miljø giver nærhed trods afstand, uden at rejsebudgettet løber løbsk. Og til den der gerne vil være fysisk tilstede ved et møde eller ved en produktionslinje et eller andet sted langt væk, findes der allerede fjernstyrede robotter, der fungerer som en midlertidig, mekanisk krop med øjne (kamera), ører (mikrofoner), stemme (højtalere) og mimik (ansigtet kan ses på en skærm). Uanset hvilken kommunikationsform, der vælges, tilbydes der naturligvis digital simultantolkning.

Vores nye arbejdskolleger

Automatisering
Nej, artificiel intelligens vil ikke gøre mennesker overflødige på arbejdspladserne. Den vil derimod ændre de fleste opgaver. Snart vil vi se på AI – og de robotter algoritmerne giver liv – som vores nye arbejdskolleger. Ved at overlade rutine opgaver som for eksempel at samle produkter, referere fra møder, sortere mails (og endda besvare dem) frigives tid til kreativitet og strategisk planlægning. Du kan roligt gå ud fra, at de mest kedsommelige opgaver, som får dig til at føle dig som en robot, er de opgaver, der bliver automatiseret først.

Vil du læse mere om fremtidens trends? Læs Når robotternerne overtager vores jobs og Ansigtsgenkendelse – ikke kun til at låse mobilen op.

28 november 2017

Tags