Kundecase

It-afdelingens forlængede arm

Efter to succesrige år med drifts- og vedligeholdelsesaftaler ønskede AIM Norway at knytte endnu stærkere bånd til NDS som partner for deres it-afdeling. Det er en stor udfordring for NDS, fordi AIM stiller så store krav til sikkerhed og tilgængelighed.

2011 blev det norske flyvevåbens hovedværksted udskilt som en selvstændig enhed under navnet AIM (Aerospace Industrial Maintenance), som straks indgik de første kontrakter om it-drift, it-vedligeholdelse og visse andre it-løsninger med NDS, som ejes af Dustin. AIM, der har hovedsæde i Kjeller i Skedsmo Kommune lidt nord for Oslo og afdelinger i Rygge, beskæftiger cirka 450 medarbejdere, som udfører vedligeholdelse af det norske forsvars F16-jagerfly, Sea Kinghelikoptere og andre flysystemer. Udskillelsen af AIM som et separat selskab skete for at gøre firmaet mere konkurrencedygtigt inden indførelsen af nye fly-systemer som F-35 og nye redningshelikoptere.

Klient-ekspertise i verdensklasse
Erfaringerne fra drifts- og vedligeholdelsesaftalerne med NDS gjorde, at AIM ønskede at udvide dem med en partnerskabsaftale for at knytte NDS’ kompetencer tættere til AIMs egen it-afdeling.

– Vi har ikke fuld kompetence inden for alle de it-systemer, vi bruger, og det skal vi af strategiske årsager heller ikke have. Derimod skal vores it-afdeling have klient-ekspertise i verdensklasse. Vi har kun en lille it-afdeling og er ved at ansætte en it-chef, siger økonomichef Kim Thorup, itansvarlig hos AIM.

AIM skulle frigøre sig
Et succesrigt projekt i 2011/2012 var en del af årsagen til, at AIM valgte NDS som hovedleverandør. AIM skulle frigøre sig fra flyvevåbnets it-system, og det betød, at firmaet også mistede deres it-kompetence.

– Derfor blev det ekstra vigtigt at vælge en leverandør, der kunne agere som en tryg og fleksibel partner i projektgennemførelsen, siger Kim Thorup.

Hele datacentret skulle klargøres, og udstyret skulle skiftes ud med nyt. Tiden var knap. NDS blev indbudt til at deltage i et udbud, hvor AIM havde akut behov for at opbygge en it-infrastruktur til vigtige arbejdsprocesser efter at være blevet et separat firma.

– NDS blev valgt på grund af deres brede udvalg af produkter og kompetencer. Derudover viste NDS evne til at reagere hurtigt og være fleksible i deres løsningsforslag, fortæller Kim Thorup.

– Vi havde en del problemer med stabilitet og andre detaljer i nogle af it-systemerne. Her kom NDS ind og påtog sig mange af opgaverne, så vi trods alt kunne opretholde en tilfredsstillende drift gennem forløbet, tilføjer han.

Kim Thorup understreger, at NDS ikke var årsagen til driftsforstyrrelserne.

– Deres support strakte sig langt ud over, hvad de havde forpligtet sig til i drifts- og vedligeholdelsesaftalerne, og da tiden var inde til at forny aftalerne, ville vi også gerne supplere med en partnerskabsaftale og have papir på supporten. Samarbejdet betyder, at NDS fungerer som en forlænget arm for AIMs it-afdeling.

Tilgængelighed er utroligt vigtigt
På AIMs bestilling påtager NDS sig ansvaret for andre applikations- og programleverandører. Inden for de sidste to år har AIM blandt andet indkøbt et nyt forretningssystem (fra Infor), men vil udskifte virtualiseringssoftwaren.

– I disse processer er det betryggende at kunne støtte sig til NDS’ kompetencer. Tilgængelighed er utroligt vigtigt for os. NDS supporterer også driften af to redundante og spejlede serverrum i byen Kjeller – primært med udstyr fra HP. Dertil kommer support til computere og andet terminaludstyr til 450 medarbejdere, siger Kim Thorup.

Af sikkerhedsårsager har det ikke været aktuelt at vælge en cloud-løsning. Storage og databehandling skal foregå inden for AIMs egne mure. Overvågning og drift af it-systemerne supporteres dog fra NDS’ datacenter i Moss.


Tekst: Atle Abelsen
Foto: Bård Gudim

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags