Kundecase

FOA køber grønnere IT

Klima og bæredygtighed vejer tungt hos de fleste organisationer. Alle vil naturligvis gerne bidrage til et bedre klima og en klode, vi kan være bekendt at efterlade til de kommende generationer. Uanset hvor vi kigger hen, kan man gøre en forskel – måske endda en stor forskel. Det gælder naturligvis også, når der skal indkøbes ny IT.

Hos FOA, som er Danmarks tredje største fagforbund med omkring 169.000 medlemmer fordelt på 32 afdelinger, har man lagt en bæredygtighedsstrategi. En strategi, der har en målsætning om at nedbringe FOAs CO2-aftryk, så organisationen på sigt kan blive en stadig mere bæredygtig organisation.

FOA har for nylig været initiativtager bag en udbudsrunde for at finde en leverandør af omkring 1.300 nye bærbare og mini pc’ere. FOA ønskede naturligvis ikke at belaste sit klimaaftryk med købet af de nye bærbare, derfor lagde man særlig vægt på en række forhold omkring bæredygtighed i forbindelse med valg af produkter og leverandør. Blandt andet ønskede man overblik over, hvor meget produkterne havde forurenet i forbindelse med fremstillingsprocessen. Faktisk ville man allerhelst have, at de valgte computere kunne bidrage positivt til FOAs bæredygtighedsstrategi. Ofte har nye computere nemlig et lavere strømforbrug, eller er fremstillet i mindre klimabelastende materialer end gamle computere – og den slags ting kan have en positiv effekt på FOAs klimaaftryk.

Alle disse ting ville Marianne Kempf Troest, som er IT drift Sektionsleder hos FOA gerne tage med i sine overvejelser, inden hun valgte computere og leverandør. “Det er vigtigt, dels at vi forsøger at nå de mål, vi selv har sat for vores klima-aftryk, og som vi allerede rapportere omkring internt, dels at vi forbereder os på fremtiden, hvor vi skal rapportere ESG-mål hvert år, for hvordan det går med at forbedre vores resultater,” siger Marianne Kempf Troest.

Kun én samlet leverance

FOA opstillede derfor en række krav til de nye potentielle leverandører. “Blandt andet ønskede vi kun én samlet leverance pr. lokation, så transporten kunne reduceres mest muligt. Desuden havde vi naturligvis en række krav til certificeringer, der skulle være på plads fra leverandørens side. Derudover tog vi alt, hvad vi kunne få af klimapositive oplysninger om produkterne med i vores overvejelser. Desværre har vi ikke helt frie hænder til at vælge leverandør alene på baggrund af bæredygtighedskrav. Vi har også kapacitets- og funktionskrav at tage hensyn til, og prisen spiller naturligvis også en vigtig rolle,” siger Marianne Kempf Troest.

FOA endte med at vælge computere af mærket HP, som kunne levere maskine, der var fremstillet i 16,7 procent genanvendt havplast. Valget af leverandør faldt på Dustin, der på flest punkter levede op til FOAs bæredygtighedskrav. “Allerede når vi køber nye computere, er vi nødt til at tænke på, at de på et tidspunkt skal bortskaffes igen, og at det skal foregå så bæredygtigt som muligt. Vores eksisterende computere har vi så vidt muligt solgt videre til genbrug, eller sørget for at de bliver genanvendt bedst muligt. Dustin har en Takeback-ordning, der sikrer genbrug eller genanvendelse af produkter, og den forestiller vi os skal håndtere den slags ting for os fremadrettet,” siger Marianne Kempf Troest.

Et samlet overblik

Det er ikke en let sag at købe bæredygtigt. Det kræver et utroligt stort forarbejde og meget research at træffe de rigtige valg. Marianne Kempf Troest har brugt meget tid på at finde frem til de bedste løsninger, undersøge hvad, der gemmer sig bag diverse certificeringer og foretage afvejninger af hvilke faktorer, der skulle veje tungest på hendes og FOAs vægtskål.

“Vi skal alle have mere fokus på bæredygtighed, og på hvordan vi bevarer vores klode. Under denne udbudsrunde har jeg brugt meget tid på at kontrollere, sammenligne, beregne og undersøge certificeringer, materialer, CO2-udslip mm., inden jeg valgte produkter og leverandør. Blandt andet har jeg brugt oceaner af tid på at sætte mig ind i certificeringer som TCO Certified, og ENERGY STAR®, EPEAT® registered 47 mv. Jeg synes, det ville være rart, hvis man i fremtiden havde adgang til et centralt og uafhængigt register, hvor man hurtigt og nemt kunne få adgang til oplysninger om certificeringer, sammenligninger af materialers, transports og andre faktorers miljøpåvirkning. Det ville lette både mit og andre indkøbsansvarliges hverdag. Leverandørernes oplysninger er uden tvivl korrekte, men de oplyser i sagens natur kun om deres egne produkter og leveringsforhold. Man er stadig nødt til at foretage sammenligningen med konkurrerende leverandører og produkter selv. Det ville være fantastisk med et samlet overblik,” siger Marianne Kempf Troest.

Sidst opdateret: 17 november 2023

Tags