Kundecase

Fleksibel fjernundervisning med Chromebook

I Sibbo har alle folkeskoleelever en Chromebook i rygsækken. Computeren giver mulighed for fleksible undervisningsmetoder og gemmer filerne – også ved fjernundervisning.

Foråret med corona viste både skoler og arbejdspladser, hvor vigtigt det er med et godt værktøj til fjernarbejde. I Sibbo kommune i Finland betyder det, at alle elever i 1.–9. klasse har adgang til enten en Chromebook eller en Windows-computer med Chrome-operativsystem til personlig brug.

Sibbo kommunes uddannelseschef Riikka Strandström siger, at brugen varierer afhængigt af elevernes alder.

- På gymnasiet er brugen mere omfattende, og computeren anvendes i næsten alle timer. I grundskolen arbejder man med andre former for opgaver, men også der bruger man f.eks. Google Classrom på samme måde, siger Riika Sandström.

Google Classroom er et læringsmiljø, som er udviklet af Google. Her kan læreren blandt andet kan uddele opgaver, oprette undervisningsgrupper og give feedback.

Ingen kø til egen computer

Ud over den relativt lave indkøbspris var det brugervenligheden, der afgjorde, at skolen valgte Chromebook. Riika Sandström påpeger, at computerkompetencerne udvikles bedre med en Chromebook, end når man bruger en tablet.

Hun roser også de alternative muligheder ved digitale undervisningsmidler. Med digitalt udstyr kan lærerne f.eks. anvende spil eller fotografering i undervisningen.

- Men det vigtigste er naturligvis de pædagogiske valg. Det vil sige, at læreren kan vælge den rigtige metode i forhold til formålet og elevernes forskellige behov, understreger Riika Strandström.

Især inden for fjernundervisningen fik computeren en ny betydning i løbet af coronaforåret. Ved hjælp af forskellige Google-tjenester kunne lærerne holde kontakt med eleverne både i grupper og individuelt og levere præsentationer på afstand. Ingen lærebøger eller hjemmeopgaver forsvandt, fordi filerne blev lagret i skyen.

Computere, der stilles til rådighed af skolen, støtter også ligheden mellem eleverne. Det er ikke alle, der har mulighed for at have sin egen computer.

- Der kan godt være computere i familien, men ikke nødvendigvis én til hver bruger. Computeren skal måske også bruges til forældrenes fjernarbejde og søskendes skolegang.

Samtidig kan læreren bedre følge op på, hvordan det går for hver elev i skolen, og tage fat på eventuelle problemer i tide.

Dustin leverede hundredvis af computere

Dustin leverede i alt 700 Chromebooks til Sibbo i løbet af året. Dustins salgsrepræsentant Dennis Bärlund fortæller, at leveringen af den store mængde udstyr gik hurtigt og nemt.

Bärlund tror, at kommunerne i stigende grad vil investere i udstyret, fordi det giver fleksibilitet i undervisningen. Som en særlig fordel ved Chromebook nævner han cloudtjenesten: Intet gemmes i selve computeren, og derfor er det uden betydning, hvem der anvender hvilken computer. Det er især vigtigt, når mere end en elev bruger computeren.

Chromebook vist sig at være særligt nyttig i fjernundervisningen. I løbet af foråret lærte både skoler og arbejdspladser, hvor vigtigt det er med et godt værktøj til fjernarbejde.

- Takket være Chromebook har eleverne adgang til alt materiale og alle filer, selvom de er hjemme, og behøver ikke at bære rundt på bundter af papir, siger Bärlund.

Students

På gymnasiet er brugen mere omfattende, og computeren anvendes i næsten alle timer.

Riikka Strandström.
Students with Chromebooks

Tekst: Anne Salomäki
Foto: Benjamin Suomela

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags