Inspiration

Der vil altid være jobs til rådighed

Hvordan ser fremtidens job ud? Det spørgsmål får Johannes Koponen fra den finske tænketank Demos Helsinki ofte.

Hvor anderledes vil jobbene være om 20 år sammenlignet med i dag?

– Om 20 år har de teknologiske fremskridt med stor sandsynlighed gjort os bedre til at udføre de ting, vi gør i dag. Det vil føre til, at flere mennesker har samme evner, hvilket igen vil føre til et øget antal lavtlønnede job.

Robotter kan allerede i dag udføre enkle arbejdsopgaver. Vil det være en trussel i fremtiden?

– Der findes to nærliggende scenarier: Enten bliver de lavtlønnede jobs udført af maskiner, og så konkurrerer lønningerne til menneskene med prisen på automatisering. Eller også så udfører menneskerne de job, som maskinerne ikke kan - for eksempel inden for de dele af verden, der bygger på menneskelig kontakt. Meget taler for det første scenarie, eftersom der endnu ikke er nogen regeringer, der sætter pris på de erhverv, der baserer sig på menneskelig kontakt.

Betyder det, at mennesker ikke vil have noget at lave i fremtiden?

– Tværtimod, der vil altid være job at finde. For eksempel skal vi arbejde meget for at bekæmpe klimaforandringerne via en lang række opgaver: Foretage research, plante træer, opsætte solcellepaneler og forstå den ændrede adfærd hos os mennesker.

Hvor stor rolle spiller ny teknologi i udviklingen af fremtidens job?

– Ny teknologi kan forandre alle brancher, men det er for eksempel ikke sandsynligt, at kunstig intelligens helt vil kunne erstatte nogle erhverv eller løse alle vores problemer. Nye teknologier bør i stedet ses som redskaber, der sætter os mennesker i stand til bedre at udføre nye opgaver eller blive bedre til at gøre det, vi allerede gør.

Fysiske arbejdspladser – vil de eksistere i fremtidens digitale samfund?

– Der vil altid være job, som vil blive udført på fysiske arbejdspladser, eftersom mennesker har fysiske kroppe. Idéen om, at alle job tidligere blev udført på fabrikker, er ikke rigtig sand, rørlæggere har altid udført deres arbejde, dér hvor rørene og ledningerne fandtes, ligesom konsulenter altid har arbejdet hos deres kunder.

– En diskussion, der er langt mere interessant, er det øgede tempo i arbejdet takket være de bedre muligheder for multitasking ved hjælp af digitale værktøj. Det virker som om, der er en sammenhæng omkring, at den øgede produktivitet ikke har ført til, at vi mennesker har mere tid til at læse, være nysgerrige og hvile – men i stedet har det faktisk ført til, at vi har mindre tid. Det er en udvikling, der er spændende at følge og finde løsninger på.

Johannes Koponen

Navn: Johannes Koponen
Alder: 34 år
Familie: Sambo Sanna og datter Edith.
Aktuel med:Forskningsprojekt inden for emnerne fremtidens arbejde, helse og teknologi for Demos Helsinki.

Lignende læsning:

Udnyt AI allerede i dag
3 skøre forskningsprojekter der udvider vores horisont

Tekst: Susanna Berling
Foto: Joona Raudaskoski

12 marts 2020

Tags