Arbejdsplads

Bæredygtig skærmtid – for miljøet og for individet

Bæredygtig brug af en skærm omfatter hele skærmens livscyklus, men også at den, der benytter skærmen, trives med det i dens levetid. Her er nogle vigtige ting, man bør tænke på, som gavner både medarbejderne og miljøet.

Der er flere ting, som du, der skal købe skærm, kan gøre for at mindske miljøbelastningen. Det mest konkrete er at kigge på, hvilken energieffektivitet skærmen har ifølge den europæiske energimærkningsskala. Den spænder fra A-E, hvor A er bedst og E er værst. En større skærm bruger efter al sandsynlighed mere energi end en mindre, men kan alligevel have en bedre mærkning ifølge skalaen, hvis den er mere energieffektiv.

To andre mærkninger, du skal holde øje med, hvis du vil have den miljømæssigt bedst mulige skærm, er TCO og Energy Star. TCO er en bæredygtighedscertificering med sociale og miljømæssige krav, men sundhed og sikkerhed er også vigtige aspekter. Kravene baseres på hele produktets livscyklus og verificeres af uvildige parter før og efter certificeringen. Energy Star-mærket er baseret på, at produktet skal bidrage til en væsentlig energibesparelse, og energiforbruget skal være målbart og være testet i et EPA-godkendt laboratorium.

Den rigtige skærm til den rigtige opgave

Hvilken eller hvilke skærme, en medarbejder har brug for, kan variere fra tilfælde til tilfælde. Nogle kan lide at have én stor skærm, andre har brug for tre skærme samtidig, og andre foretrækker at arbejde med bare en laptop-skærm. Det er vigtigt, at det er behovet, der styrer, så medarbejderen ikke har for stor en skærm eller unødigt mange skærme.

En større skærm er ensbetydende med et højere energiforbrug, men også en potentielt større risiko for problemer med nakken. Jo større skærm du har, desto længere bør du sidde fra den. På den måde slipper du for at bevæge hovedet for meget, når du kigger på skærmen. Hvis du har mere end en skærm foran dig, vil der opstå et andet problem. Øjet er følsomt overfor kontraster, og når blikket vandrer fra skærmens lyse overflade hen over den mørke ramme (som de fleste skærme har) og hen på den næste lyse overflade, indebærer dette en stresspåvirkning af øjet. For dig, der har brug for flere skærme, kan det lette stresspåvirkningen, hvis du finder en skærm med en lys (eller ingen) ramme i stedet for en mørk.

Standby-tilstand er nok

At slukke for computer og skærm om natten har længe været en kæphest i miljøsammenhæng. Men faktum er, at så længe skærmen er på standby-tilstand, er energiforbruget ubetydeligt; på en moderne skærm ligger det ofte under 0,5 watt. Hvis skærmen er på standby al den tid, du ikke arbejder, løber forbruget op i tre kilowatt-timer på et år, hvilket svarer til knap 50 gram kuldioxid-ækvivalent til svenskproduceret el. En tændt skærm trækker mellem 20–30 watt, så derfor bør du sørge for, at skærmens energisparetilstand aktiveres, så snart du ikke bruger computeren. Og når du nu er inde i indstillingerne, kan du samtidig skrue ned for lysstyrken. De fleste skærme leveres nemlig med lysstyrken indstillet til 100 procent, hvilket hverken er godt for øjnene eller for miljøet. Hvilket niveau, der er det rigtige, afhænger af skærmen, det omgivende lys og personlig smag og behag. Men det plejer at ligge mellem 40-75 procent.

Genbrug sparer mest

Det, der kræver mest energi i hele skærmens livscyklus, er selve fremstillingen. Derfor giver det en stor gevinst for miljøet – og tegnebogen – når virksomheder, der skal udskifte deres skærme, afleverer de gamle til genbrug i stedet for genanvendelse. I 2018 kunne 90 procent af de 83.000 produkter, der kom ind via Dustins program for returnering, genbruges.

Læs også:Guide: På jagt efter den perfekte skærm?

Sådan arbejder du ergonomisk foran skærmen

  • Du skal sidde på en måde, så du kan have fødderne på gulvet og helst have over en 90 graders vinkel i hoften.
  • Underarmene skal kunne hvile mod skrivebordet med albuerne i en 90 graders vinkel, og når du skriver, skal du helst have albuerne så tæt på kroppen som muligt.
  • Skærmens øverste kant skal være i samme højde som dine øjne, og skærmen skal være 90-100 centimeter afstand fra dine øjne (med udgangspunkt i en 24’’-skærm).
  • 20-20-20-reglen: For at motionere øjenmuskulaturen bør du hvert 20. minut fokusere blikket på noget, der er på 20 fods (omkring syv meter) afstand (eller længere væk) i 20 sekunder.

Kilde: Karin Rahmner, ergonom og fysioterapeut hos Previa