En intelligent IT-infrastruktur

Hvis din storageløsning havde evnen til at forstå fortiden og forudsige fremtiden, hvad ville den så fortælle dig? Hvad ville den sige til andre storageløsninger rundt om i verden, hvis den kunne dele sine erfaringer med dem?

Selv den dyreste og mest velkørende hardware med tilhørende support- og servicekontrakt kan ikke give dig svar på ovenstående. I årevis har mere kapacitet og hurtigere diske været det bedste svar på, hvordan virksomheder kan opnå højest mulig oppetid og færrest mulige flaskehalse i it-infrastrukturen.

Udfordringen er dog, at uanset hvor mange racks og hvor meget flash, der hældes ind i systemet, vil datamængderne fortsat vokse uhæmmet. Og uden intelligens i systemet bliver it-afdelingen ikke klogere på, hvad der reelt sker i maven på storagesystemet.

Bliver klogere hver dag

Kunstig intelligens ændrer vores opfattelse af, hvad storage kan. Denne nye teknologi har gennem de senere år taget raketfart, fordi den kan gennemtygge data, forstå data og lære af egne og andre data langt hurtigere og mere kvalificeret end programmerede computersystemer.

Kunstig intelligens giver it-infrastrukturen en stemme. Derfor er det slut med at gætte, slut med flaskehalse, slut med at overinvestere i hardware – og 99,9999% slut med nedetid. Med kunstig intelligens i storagesystemet er it-afdelingen altid underrettede og på forkant.

HPE Nimble Storage bygger som den eneste på kunstig intelligens og sætter derfor nye standarder for storagemarkedet. HPE Nimble Storage leverer en robust arkitektur og lynhurtige hastigheder, og cloudportalen HPE InfoSight overvåger infrastrukturen og forudsiger og forhindrer problemer, før de rammer infrastrukturen. 86% af alle flaskehalse løses inden de skaber problemer for applikationerne, oppetiden er 99,9999%, og Net Promoter Score for denne løsning er branchens absolut højeste med hele 85 (scoren går fra - 100 til +100).

Transformation af storage

Det mest transformative ved HPE Nimble Storage og HPE InfoSight sammenlignet med traditionelle storagesystemer er, at denne storageløsning lærer hver dag, deler sin viden med it-afdelingen og korrelerer metadata fra storagesystemer over hele verden.

Det betyder, at viden om fx fejlkonfigurationer og opgraderingsudfordringer i storagesystemer opsamles og deles. En virksomhed i Næstved, der skal konfigurere eller opgradere samme løsning som en virksomhed i New York, informeres automatisk om mulige problemstillinger.

Alle metadata fra it-infrastrukturen - hele vejen fra storage op gennem software stacken op til applikationerne – bliver opsamlet via sensorer, analyseret og sendt tilbage til it-afdelingen på en overskuelig måde. Man får således overblik over dataflowet og overskuelige anbefalinger til, hvad man kan gøre for at undgå mulige flaskehalse. Hvert system sender ca. 70 mio. datapunkter ind hver dag, som bidrager til at gøre hver enkelte storageløsning klogere og i stand til at forudsige hændelser.

99,9999% oppetid

Det mest iøjnefaldende ved HPE Nimble Storage og HPE InfoSight sammenlignet med traditionelle storagesystemer er oppetiden på de seks nitaller - baseret på reelt opnåede værdier og ikke blot teoretiske projektioner.

Den høje oppetid og tilgængelighed til applikationerne sikrer produktiviteten i forretningen. For hver dag bliver storagesystemet klogere, og derfor forbedres oppetiden løbende. Det handler grundlæggende om at fejlfinde og være på forkant.

Kontante fordele

De mest kontante fordele ved HPE Nimble Storage og HPE InfoSight sammenlignet med traditionelle storagesystemer er, at systemet selv fortæller, hvornår det er tid til at skalere. Systemet kender behovet før nogen anden, og overinvestering er en saga blot. Man køber derfor udelukkende efter behov.

Samtidig er prisen for HPE Nimble Storage og HPE InfoSight fuldt ud konkurrencedygtig med prisen på traditionelle storagesystemer, selvom den samlede forretningsværdi er usammenligneligt større med HPE Nimble Storage og HPE InfoSight. Intelligensen er den samme, uanset hvor stort et storagesystem man anskaffer, hvilket øger værdien af selv små storageløsninger.

Endelig giver denne storageløsning også kontante fordele ved, at pladsen reduceres betragteligt, elregningen formindskes, og konsulenttimer er skåret væk, da løsningen er plug & play.

Garanteret oppetid på 99,9999%

HPE giver en performancegaranti på seks nitaller. Er oppetiden lavere end 99,9999%, løser vi udfordringen og supporterer uden omkostninger for kunden. Denne garanti gælder alle modeller og konfigurationer og så længe produktet understøttes.

De evige flaskehalse er fortid

Hvad forhindrer data i at nå ud til applikationerne - hurtigt og effektivt? På baggrund af en analyse gennemført af Nimble Software i 2017 blandt 12.000 anonyme virksomheder kan under halvdelen af problemerne relateres direkte til storage.

  • 54% af problemerne konfiguration, interoperabilitet og manglende brug af best practices.
  • 46% af problemerne storagerelaterede udfordringer, inklusiv hardware og software, assistance til softwareopdateringer, samt performanceudfordringer

Med en intelligent løsning identificeres samtlige flaskehalse i it-infrastrukturen - hele vejen fra storage op gennem software stacken op til applikationerne - inden de skaber udfordringer og forårsager nedetid.

Lytter, lærer og forstår

HPE Nimble Storage og HPE InfoSight:

  • Korrelerer metadata fra storagesystemer over hele verden og deler viden mellem virksomheder, så udfordringer ét sted forhindres andre steder.
  • Fejlfinder og opdager lav performance tidligt og forbedrer løbende performance og tilgængelighed. Derfor garanteres en oppetid på seks nitaller.
  • Identificerer selv, hvornår det er tid til at skalere løsningen. Investeringer styres derfor stramt og udelukkende efter behov.