Fokus

Det seneste udstyr giver bedre bæredygtighed.

Bæredygtighedstips fra Ciscos globale miljøchef.

Kontakt en rådgiver

Det seneste udstyr giver bedre bæredygtighed

Ciscos højeste bæredygtighedschef peger på de store forretningsmæssige fordele, som kan opnås, hvis man gør sin virksomhed mere bæredygtig. For at realisere en del af dem, er det værd at se på den seneste generations energieffektive udstyr.

Darrel Stickler er den højest ansvarlige på globalt niveau inden for miljømæssig bæredygtighed hos Cisco. Hans opgave er at sørge for, at Ciscos virksomhed, forsyningskæde, produkter og løsninger er så bæredygtige som muligt.

– Når man arbejder med disse spørgsmål i en virksomhed, har man brug for forretningsmæssige perspektiver. Det gør arbejdet både udfordrende og meget spændende. Vi er nødt til at forstå forretningen for at kunne påvirke den i den rigtige retning. Der er en masse muligheder, men det kræver hårdt arbejde, fortæller han..

Darrel Stickler mener, at den vigtigste aktuelle globale trend, når det gælder bæredygtighed, er den såkaldte cirkulære økonomi. Med øget ressourceeffektivitet kan materialer genbruges og genvindes, så vi reducerer udvindingen af nye råmaterialer.

- Hvis man tager ressourceeffektivitet med i design og forretning, får det også en positiv effekt, når det gælder energieffektivitet. I bund og grund er de store miljøudfordringer to sider af samme sag.

Spar på rejserne og kontoroverflader

Han fortæller, at der er mange eksempler på løsninger, som er positive for både miljøet og forretningsinteresserne. Han nævner blandt andet videokonferenceløsninger, som Ciscos TelePresence-system, som kan reducere antallet af forretningsrejser.

- Man mødes på en ligeså god måde som i virkeligheden, og virksomheden sparer samtidigt mange penge på rejser, reducerer CO2-udslip og øger produktiviteten. Man får ofte også mere tilfredse medarbejdere, eftersom mange ikke har lyst til at rejse for meget, siger han.

Cisco tilbyder også letinstallerede og sikre Telework-løsninger, så medarbejderne kan arbejde hjemmefra med komplet kryptering.

- Dels reduceres bilrejserne til og fra arbejdet, og det åbner også op for en effektivisering af virksomhedens kontor. Hvis flere arbejder på distance, kan man skære ned på kontoroverfladen og forbruge mindre energi, siger Darrel Stickler.

Nyt er mere bæredygtigt

For den IT-ansvarlige, som er på jagt efter miljøvenlige infrastrukturløsninger, har han flere gode råd.

- Jeg råder alle til at vælge de seneste produkter, som er meget mere energieffektive end ældre løsninger. Med vores switche i Nexus 7000-serien får man så utrolig meget mere, fortæller han.

Hvis man er på jagt efter løsninger til datacentre eller cloud-tjenester, bør man også se på energikilderne. Naturgas er renere end kul. Vand-, sol-, vind- og atomkraft reducerer selvfølgelig udslippene radikalt.

- Man skal også se på selve anlægget. Nye datacentre har meget større energieffektivitet i systemerne fra kontakter til halvlederenheder. I løbet af det seneste årti har Cisco øget energieffektiviteten i deres systemer fra under 60% til 85%, siger han.

  Nyt udstyr hjælper også med at give anlæggene en mere effektiv drift. Nyere datacentre har spændende løsninger, når det f.eks. gælder at fjerne overskudsvarme på en energieffektiv måde.

- Kundskaberne hos anlæggets personale er også en meget væsentlig faktor. Meget energi kan spares, hvis udstyret bruges korrekt. Her har de store cloud-leverandører og globale storvirksomheder ofte en fordel. Deres medarbejdere har mange kundskaber, siger han.

Vil være et forbillede

Som virksomhed har Cisco selv satset meget på at få en mere bæredygtig virksomhed. Man inkorporerede tidligt tankerne om en cirkulær økonomi og bruger mange kræfter på at reducere sine udslip af drivhusgasser. Cisco har reduceret disse udslip med 41% i absolutte tal sammenlignet med 2007. Cisco udnytter sine løsninger inden for videokonferencer, og 25.000 medarbejdere har installeret Telework i sine hjem. Det har bidraget til, at man har kunnet reducere antallet af forretningsrejser og kontorbygninger.

- Vi forsøger at være et forbillede og vil vise forretningsfordelene ved øget bæredygtighed. Vi søger også så meget kontakt som muligt med vores kunder vedrørende disse spørgsmål. På den måde kan vi bedre forstå deres forretninger og se, hvordan vi både kan forstærke dem og samtidigt forbedre bæredygtigheden, siger Darrel Stickler.

Darrel Stickler, Cisco

Se hele udbuddet fra Cisco her »