Inspiration

Udvikl dig eller dø! Sådan skabes innovation

I en digitaliseret verden, hvor udviklingen går hurtigere end nogensinde, er evnen til innovation en afgørende faktor for en virksomheds succes. At kunne lancere nye produkter og ydelser hurtigt, omstille sin forretningsmodel og tilpasse virksomheden til nye betingelser bliver mere og mere vigtigt, hvis man skal overleve.

Det er nemt at tænke, at innovation kun drejer sig om smarte start-up-virksomheder med bordtennisborde og saccotasker, eller store virksomheder med mange penge og kæmpe forskningsafdelinger. Men innovation er faktisk en livsnødvendighed for alle virksomheder.

– Den enkleste definition af ordet innovation er “nye idéer, der skaber værdi”. For en virksomhed er det godt at tænke på, hvad man ønsker at opnå med sin innovation. Det kan være alt lige fra flere kunder og større omsætning til at ville forandre musikbranchen fra bunden, som det var tilfældet på min tidligere arbejdsplads, siger Sofie Lindblom, tidligere Global Innovation Manager hos Spotify.

I dag er hun CEO og grundlægger af virksomheden ideation360, der hjælper virksomheder med at opbygge deres evne til innovation, så de kan nå deres mål.

Nogle tror, at innovative virksomheder er født sådan, eller at det bare er held. Men det er en stor misforståelse. Virksomheder, som er dygtige til innovation, arbejder ekstremt systematisk med innovation, fortsætter hun.

Sofie Lindblom.
Foto: Jonas Åman.

Tag hånd om organisationens idéer

Det handler om at skabe en kultur i virksomheden, hvor man tager hånd om idéer, der kan føre til ny innovation. Disse idéer kan komme fra medarbejderne, men lige såvel fra kunder, partnere eller konkurrenter. Udover at man skal have et system til at indsamle idéerne, skal man også være hurtig til at scanne dem, så de bedste når op til overfladen. Og så gælder det om at kunne teste hvilke idéer, der rent faktisk holder.

– Alle kan få en idé, det vanskelige er at organisere idéerne i grupper, teste dem og finde ud af, hvad der passer til markedet, kunden og verden, som den ser ud lige nu. Mange idéer fejler, fordi de kommer for tidligt. Radikal innovation kan tage mange år, siger Sofie Lindblom.

Mange har sikkert været med til forskellige former for punktindsatser i virksomheder, hvor man for eksempel til en konference skal brainstorme om nye idéer og innovation. Men selvom konferencen opleves som vellykket, sker det nemt, at det alligevel ikke fører til nogen værdifuld forandring. Det er, hvad Sofie Lindblom kalder for “workshopsyndromet”.

– For at det ikke bare skal blive en gang snak, er det vigtigt at fastsætte nogle strategiske rammer. Begynd med at kigge på hvilke tendenser i omverdenen, der kommer til at påvirke os, og hvad vi kan gøre for at komme dem i møde. Siden hen er der brug for en facilitator, der er vant til at sætte gang i den kreative proces. De fleste af os er uvante med at tænke kreativt. Det handler også om at opbygge en dynamik i gruppen, der gør, at man stoler på hinanden og tør prøve nye idéer, siger Sofie Lindblom.

Kortere cyklusser øger behovet for innovation

– Der har altid eksisteret et behov for innovation, men der er kortere cyklusser i dag. Hvis man tager ingeniørbranchen som eksempel, så tog det tidligere måske ti år fra en prototype til det færdige produkt fandtes på markedet. Sådan er det ikke længere, siger Saeid Esmaeilzadeh. Han er serie-entreprenør og en af grundlæggerne bag virksomhedsgruppen Serendipity, der har tæt på 2.000 ansatte og virksomheder i mere end 80 lande.

– Vi er virksomhedsbyggere og inkuberer virksomheder fra et meget tidligt stadie. Vi har erfaret, at hvis man bygger autonome enheder, der driver innovationsprojekter, hvor menneskene bag føler et ejerskab, så har de større incitament og bedre chancer for at lykkes, end hvis de udelukkende drives af ordre ovenfra i organisationen, siger han.

En måde, at teste om en idé holder, er så tidligt som muligt at finde en kunde, der er villig til at betale for den løsning, som den nye innovation fører til. Men selv i de tilfælde handler det om at være åben overfor, at meget kan ske i løbet af rejsen.

– Ofte har vi en idé om, hvad vi vil gøre, når vi møder en kunde og indleder et samarbejde, men i processen mærker vi, at det ikke var, hvad vi havde forestillet os, eller at kundens behov egentlig så anderledes ud, siger Saeid Esmaeilzadeh.

Selvom man har et godt produkt nu, så vil det ikke leve for evigt. Verden udvikles, og de, der ikke følger med udviklingen, vil forsvinde. Man kan ikke leve på gamle bedrifter.

Saeid Esmaeilzadeh.
Grundlægger af virksomheds-gruppen Serendipity.

Hav mod til at tænke i nye baner

En af de sværeste beslutninger at træffe for en virksomhed er at turde kannibalisere på et produkt, som man tjener penge på. For at overleve gælder det hele tiden om at skue fremad og ikke hvile på laurbærerne. Der findes mange eksempler i tidens løb på virksomheder, der har stolet alt for meget på deres bedst sælgende produkt til at indse, hvad der ventede lige rundt om hjørnet. Kodak ville ikke hoppe med på digitalfoto-bølgen, Nokia havde kun foragt tilovers for telefoner med touch screen og svenske Facit, indså for sent, at fremtidens regnemaskiner ikke skulle indeholde gear.

– At skabe en innovationskultur i sin virksomhed er også en måde at tiltrække de rigtige kompetencer. Dygtige mennesker vil arbejde i virksomheder, der er ambitiøse, siger Sofie Lindblom og fortsætter:

– Gennemsnitslevealderen for virksomheder er 10–15 år, forudsat at man overlever sin tre-års dag. Innovation er nøglen til at holde sig relevant. Mange virksomheder tænker først på forandring, når det går dårligt, og ikke når det går godt. Og så kan det allerede være for sent.

5 tips til en innovativ virksomhedskultur

1. Formål

Hav et klart formål med innovationsarbejdet. Vil I have flere kunder, højere omsætning, ændre på jeres interne arbejdsprocesser eller noget helt andet?

2. Løft blikket

Tal om hvor virksomheden, kunderne og markedet befinder sig om 5, 10 eller 15 år. Selvom de fleste af denne slags gætterier slår fejl, er det vigtigt at få gang i en diskussion, der hæver perspektivet fra den trygge nutid.

3. Lyt

Få sat system i indsamling af idéer til ny innovation fra medarbejdere, partnere, kunder og andre interessenter. Skab rutiner for, hvordan man scanner idéerne, så de bedste får lov at komme op til overfladen.

4. Test idéerne!

Afsæt tid, ressourcer og personale til så hurtigt som muligt at afgøre, om idéerne er levedygtige.

5. Beløn

Ledelsen skal være klar til at belønne innovation og kreativ tankegang og til at kunne omsætte idéerne til virkelighed.

Sådan skaber de innovation i virksomheden

Astra Zeneca er et af verdens største medicinalfirmaer med rødder helt tilbage til 1900-tallet. I 2014 startede de BioVentureHub, som er en virksomheds-inkubator for start-up-virksomheder inden for life science-sektoren. BioVentureHub, som har sit fysiske hovedsæde i Mölndal syd for Göteborg, huser i dag omkring 30 virksomheder.

– Ved at kombinere forskellige værdikæder, idéer og perspektiver på samme sted håber vi at kunne skabe et åbent innovationsklima, der hjælper det skandinaviske økosystem inden for life science med at vokse og trives, siger Magnus Björsne, CEO og initiativtager til AstraZeneca BioVentureHub.

Ingeniørvirksomheden ABB er gået samme vej som Astra Zeneca. SynerLeap blev etableret i 2016 som et datterselskab under ABB og er en væksthub for startup-virksomheder med industriel fokus inden for områderne energi, automatisering og robotteknologi. I dag findes der omkring 50 virksomheder i ABB’s lokaler i Västerås, og planen er, at virksomhederne skal have adgang til ABB’s ressourcer, testlaboratorier og ekspertise.

Artiklen er også en del af vores Solutions-katalog. Klik her for at læse hele katalogen.

Så skapas innovation

10 januar 2019

Tags