Inspiration

Strategier og hjælpemidler til elever med indlæringsvanskeligheder

Autisme kan være en superkraft, men har også sine bagsider. Viden og digitale hjælpemidler kan gøre det muligt at tilpasse og lette skolegangen. Få mere at vide om tilgange og hjælpemidler, der fungerer godt for elever med funktionsnedsættelser.

Hvad havde Leonardo da Vinci, Marie Curie og Albert Einstein til fælles? Det siges, at de alle havde en form for autisme. Ligesom Greta Thunberg, en af verdens mest ihærdige klimaaktivister. Autisme kan uden tvivl være en superkraft. Når motivationen er der, er det let at opnå hyperfokus, gå i dybden og udvikle særlige interesser.

Selvom autisme kan gøre, at man bliver meget dygtig til nogle ting, kan den også have sine bagsider. Funktionsnedsættelserne viser sig forskelligt fra person til person. Takket være digitaliseringen og en stigende opmærksomhed omkring de forskellige diagnoser er skolegangen gennem de senere år blevet tilpasset og gjort lettere for de elever, der har brug for støtte.

En klar grundlæggende struktur og god kommunikation kan gøre, at elever med funktionsnedsættelser som f.eks. ADHD klarer sig mindst lige så godt som alle andre, siger Lina Wester Gottlieb. Lina er autoriseret psykolog hos FUNKA Psykologi, en psykologisk modtagelsestjeneste, der tilbyder neuropsykiatriske undersøgelser til børn, unge og voksne.

Forskellige funktionsnedsættelser

Hvis man er diagnosticeret med autisme, har man ofte en eller flere neuropsykiatriske funktionsnedsættelser. De adskiller sig fra person til person. Ofte ser man nogle af følgende vanskeligheder:

  • Social interaktion
  • Verbal og ikke-verbal kommunikation
  • Begrænset forestillingsevne og adfærdsrepertoire

Autisme påvirker først og fremmest ens evne til at være social og kommunikere med andre. At få venner og forstå, hvad andre mener, tænker og føler.

Inden for læring giver sådanne funktionsnedsættelser vanskeligheder med at opfatte sammenhænge og helheder. At planlægge, organisere, følge en plan og være fleksibel. De forskellige diagnoser inden for autisme er neuropsykiatriske tilstande (medfødte tilstande i hjernen, som beholdes gennem livet), og derfor er det vanskeligt selv at regulere sin adfærd. Derfor har man brug for hjælp og støtte, forklarer Lina.

Diagnoserne ADHD og ADD er også neuropsykiatriske tilstande, og de nævnes ofte i samme åndedrag som autisme. Det skyldes, at de forskellige diagnoser sjældent forekommer alene. ADHD, ADD, ordblindhed og forskellige former for sprogforstyrrelser er vanskeligheder, der ofte overlapper hinanden, fortæller Lina.

ADD er i øvrigt en form for ADHD, som indebærer, at man har opmærksomhedsproblemer, hvilket også er almindeligt, når man har diagnosen ADHD. Den store forskel er, at en person med ADD ikke er hyperaktiv, som ellers er et klart symptom ved ADHD, forklarer Lina.

På det seneste er skolegangen blevet tilpasset og gjort lettere

Støjfyldte lokaler, sociale situationer og mange informationspåvirkninger gør det særligt svært at koncentrere sig for elever med kognitive vanskeligheder. Energi går unødvendigt tabt. I takt med de øgede krav i skolesystemet forventes det også, at eleverne planlægger deres arbejde og skifter mellem at arbejde selvstændigt og i projekter. Jo mere man som underviser ved om AST, ADHD og ADD, desto bedre er man rustet til at støtte børnenes udvikling, så de på sigt kan opfylde de opstillede vidensmål.

En stigende opmærksomhed omkring de forskellige diagnoser og et væld af digitale hjælpemidler har gennem de senere år gjort det muligt at tilpasse skolegangen og gøre den lettere for de elever, der har brug for støtte. Ifølge skolelovgivningen har alle børn, der har behov for særlig støtte, også ret til den. En diagnose tydeliggør elevens svagheder og styrker. Derefter afdækker skolens pædagogiske udredning behovene for støtte, afslutter Lina.

Tips og råd om, hvad du kan tænke på som underviser

Pædagogik, holdninger og strategier, som fungerer godt for elever med funktionsnedsættelser, fungerer lige så godt for andre elever. Derfor er Linas tips og råd generelle. Hvert barn er unikt, og derfor må man prøve sig frem for at finde løsninger, der er tilpasset til den enkelte.

1. En klar grundstruktur er til gavn for alle

En tilbagevendende grundstruktur i kombination med individuel tilpasning gør, at elever med kognitive vanskeligheder også kan følge med. Skriv dagens skema i punktform på tavlen. Billeder hjælper med at visualisere. Gør det gerne til en rutine.

"Lommeregneren må betyde, at der er matematik i næste time?!"

2. Vær klar i din kommunikation, og arbejd med din evne til at vække interesse

Autisme indebærer som regel, at man fortolker ting bogstaveligt. Derfor er det vigtigt at have et konkret sprog for at undgå misforståelser. Det er mindst lige så vigtigt at sikre sig, at alle virkelig har forstået det, man siger. Det er ikke nok bare at sætte eleverne i gang, når koncentrationen snart slipper op. Det er vigtigt at gentage information og hele tiden følge op.

Prøv at variere din kommunikation. Skab opmærksomhed ved at fortælle på en fængslende og entusiastisk måde. Brug dit kropssprog, varier tonefaldet. Vær opmærksom på, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Involver eleverne og stil spørgsmål, gerne på en uventet måde. Billeder og illustrationer hjælper.

"Om jeg kan slå op på side 27? Selvfølgelig kan jeg det! "

3. Hjælp eleverne med at forudse, hvordan det bliver

Alt, der bryder rutinerne, kan skabe uro eller nervøsitet. Det kan nye situationer også. Hvis man er diagnosticeret med autisme, bliver man lettere nervøs eller angst – en følelse, som det kan være svært at sætte ord på. Man har brug for at vide, hvordan tingene skal foregå. Hvad forventes af én. En helt almindelig skoleudflugt skal forberedes, visualiseres og gennemgås. Ellers er der risiko for, at eleven for enhver pris forsøger at undgå udflugten og bliver hjemme.

"Hvad skal vi egentlig lave i skoven?"

4. Begræns indtrykkene med skærme og hovedtelefoner

Hvem har ikke siddet i et fyldt klasseværelse og haft problemer med at koncentrere sig og finde fokus midt i al støjen? Især elever med ADHD og ADD kan have brug for skærme og høretelefoner for overhovedet at kunne fungere. Det kan også være en god idé at sidde tæt på læreren.

"Hvad var det, du sagde?"

5. Frikvarteret kan opleves meget forskelligt

Det er let at se frikvarteret som en fri aktivitet, som alle ser frem til, men det kan også være en stressfaktor, der kan gøre én helt udmattet. For elever med autisme fører vanskelighederne ved at forstå det sociale samspil til frustration og træthed, som man tager med ind til den næste time.

Man har brug for hjælp til at forstå frikvarterets forskellige aktiviteter og spilleregler. Hvordan kommer man med i forskellige lege? Hvilke regler er der? Ligesom det kan være nyttigt at lære, hvordan man bliver en del af fællesskabet, kan det være godt at koble fra og få lidt hvile. Frikvarter skal med andre ord tilpasses efter personen.

"Hoppe i hinkerude? Kaste med hønseringe? "

Tekniske hjælpemidler

Time Timer

Aldrig har begrebet tid været mindre diffust. Og det er nok meget godt, for det kan være svært at holde styr på tiden. Ekstra svært, hvis man har funktionsnedsættelser. Et ur, der viser en rød cirkel, der forsvinder, mens tiden går, gør det klarere, hvor lang eller kort tid 5 minutter faktisk er. Når tiden gøres mere håndgribelig, bliver der mindre stress, og der skabes lidt ro og fred i hverdagen.

Digitale tavler

Skriv og tegn akkurat som på en almindelig tavle, mens du udnytter fordelene ved de uendelige ressourcer fra internettet. Den fælles flade på tavlen giver mulighed for interaktive øvelser, digitale lektioner og præsentationer. Det har vist sig, at børn, der bruger interaktive tavler, udvikler deres sprog hurtigere og øger deres.

Apps som støtte

Der findes naturligvis apps til personer med funktionsnedsættelser. Apps, der i sidste ende er nyttige for de fleste elever. Kommuniker med billeder. Test hukommelsen, forstå uret bedre, og lær at planlægge. Søg efter "apps som støtte". Så er det blot at vælge.

superkraft

Læs også:De vil sprede netkærlighed i skolerne

1 oktober 2019

Tags