Inspiration

Sådan vil digitaliseringen påvirke skolen

Når digitaliseringen forandrer samfundet, må skolen forandre sig i samme tempo. Sådan påvirker udviklingen det svenske skolesystem.

Computere, mobiler og tablets er en integreret del af vores hverdag. Vi læser vores nyheder, kommunikerer med vores familie og venner, bliver underholdt og underholder selv digitalt. Så hvad gør skolen for at drage nytte af teknologien, så den styrker indlæringen og gør eleverne klar til at fungere i samfundet?

Skolesystemet har haft til opgave at fremme brugen af IT siden 1992. Meget er sket siden da. Dengang var forudsætningen helt anderledes. Der manglede regler og vejledninger, lærerne havde ikke de nødvendige kompetencer, og computerne var samlet i én sal, hvor man skulle booke tid.

– De seneste år er der sket en kvalitativ forandring, der delvist har at gøre med den teknologiske udvikling. I takt med at produkterne er blevet lettere, og bærbare billigere, er det også blevet nemmere for skolerne at integrere teknologien i undervisningen, siger Peter Karlberg fra uddannelsesrådet hos Skolverket.

Han har siden 2001 arbejdet med projektet IT i skolen. Han mener, det er vigtigt at vide hvornår og til hvad, man skal bruge digitaliseringen. Undervisningen bør foregå, så teknologien bliver et meningsfuldt indslag, siger han.

– Vi ser masser af gode eksempler på, hvordan man kan anvende digitaliseringen, så eleverne bliver mere motiverede og involverede. Et eksempel på det er autentisk skrivning. Det kan for eksempel handle om, at eleven publicerer sin tekst på en blog eller går ind og redigerer en artikel på Wikipedia, hvor andre kan læse og kommentere. Man kan sige, at skoleopgaven på den måde kommer til at virke mere realistisk.

Digitale tests

I den nye læreplan fra 1. juli 2018 er delene om digitale kompetencer blevet skærpet. Man har også udvidet begrebet, så programmering er en naturlig del. Eleverne skal lære, hvordan den digitale teknologi fungerer, forklarer Peter Karlberg.

Regeringen har også besluttet, at de nationale tests skal være digitale. Allerede fra næste skoleår skal de skriftlige prøver i svensk, svensk som andet sprog og engelsk gennemføres på en digital enhed.

– Det her er en vigtig drivkraft for, at skolerne tager initiativ til, at undervisningen og de værktøjer, der anvendes, bliver digitale. Alle skoler vil jo gerne vise gode resultater i de nationale tests.

Teresa Cerratto-Pargman er forsker inden for området menneske-computer-interaktion ved Stockholms Universitet og har i flere år forsket i arbejdet med tablets i grundskolen.

– De skoler, jeg har studeret, gør et fantastisk stykke arbejde med at integrere tablets i undervisningen. Lærerne får eleverne til at producere en hel masse materiale. Eleverne laver interaktive præsentationer og tager i højere grad selvstændigt initiativ, siger hun.

De lærere som Teresa Cerratta-Pargman har mødt i forbindelse med sin forskning, ser teknologien som et hjælpemiddel, der effektiviserer og skaber variation. Teknologien gør det lettere for lærerne at nå at hjælpe flere i klasselokalet. Men det kræver også mere tid for lærerne selv at sætte sig ind i de forskellige værktøjer.

Organisatorisk udfordring

De store udfordringer med den nye teknologi handler ikke om den grundlæggende pædagogik men snarere om organisering og kompetencer. Lærerne skal forstå at organisere deres arbejde på nye måder, og skolens ledelse skal sikre, at lærerne får de rette kompetencer.

– Det er ikke nok bare at give børnene tablets. Man er nødt til at have en infrastruktur omkring brugen af teknologien. Det er noget politikerne ofte glemmer, siger hun.

Hun peger også på, at digital teknologi i skolen ikke i sig selv er et mål. Det skal være en måde at styrke undervisningen på.

– Mange tror måske, at man kan indføre teknologien som et færdigt produkt og få bedre resultater i Pisa-undersøgelserne. Men vi er nødt til at løfte blikket og se på, hvordan vi skal anvende teknologien for at styrke undervisningen.

3 områder hvor teknologien vil forandre skolen

1. Udvidet socialt ansvar på den digitale arena

– Skolen må tage et udvidet ansvar for den socialisering, der foregår på den digitale arena. At lære vores børn at være på internettet, at vide hvad der er i orden at dele, og hvad der ikke er, at lære børnene kildekritik og at kunne forklare, hvordan informationerne, de deler online, måske allerede kan være behandlet i andre programmer. Det er en del af opgaverne for en moderne skole, siger Teresa Cerratto-Pargman, forsker ved Stockholms Universitet.

2. Nye måder at arbejde på

– At indføre teknologi i skolen indebærer en stor forandring. Det er en hel måde at arbejde på, der ændres. Men det giver også skolen store muligheder for at revidere og reflektere over sin pædagogik og arbejdsmetoder.

3. Mere effektiv administration

– Ved at benytte LMS, Learning Management Systems, kan skolen effektivisere de administrative opgaver som for eksempel dokumentation, individuelle bedømmelser, karakterer og kommunikation med elever og forældre.

Læs mere: En digital værktøjskasse til skolen