Inspiration

Sådan genbruges teknologien

I Sverige skrottes dagligt så mange computere, at hvis de blev stablet ovenpå hinanden, ville de være højere end verdens højeste bygning, Burj Khalifa. Det vil virksomheden Inrego lave om på ved at istandsætte og videresælge det kasserede IT-udstyr.

Alle er klar over, at den teknologiske udvikling går rasende hurtigt. Det som flyttede grænser for 15 år siden, trækker vi nostalgisk på smilebåndet af i dag. Teknologi er i høj grad blevet køb-og-smid-væk-genstande, og kun cirka en tredjedel af al gammel elektronik genbruges. Man mener, der rundt omkring i folks hjem findes over 400 millioner mobiler, som ikke bruges. Mange af dem er fuldt funktionsdygtige.

Den svenske virksomhed Inrego har siden begyndelsen af 1995 købt og istandsat kasseret IT-udstyr og solgt det videre. Erik Pettersson er chef for bæredygtighed og tror på, at genanvendelse af elektronik vil blive større.

– Jo mere omverdenen får øjnene op for, at køb-og-smid-væk mentaliteten er uholdbar, des større bliver opmærksomheden og markedet for at lade IT-produkter leve så længe som muligt, siger han. Det kan betale sig for alle parter og er en udvikling, der vil fortsætte. Vi er kun lige begyndt.

Genbrug i stedet for genanvendelse

Erik Pettersson pointerer, at man kan opnå flere miljøgevinster ved at genbruge i stedet for at genanvende.

– Vi funktionstester, og når der er behov for det, reparerer og opgraderer vi, så de produkter, vi køber, kan få et nyt liv. Livscyklussen bliver længere, og man passer bedre på jordens ressourcer, hvis man lader sin gamle computer genbruge.

Fremstilling af nyt slider på jordens ressourcer

Fremstilling af ny elektronik er ressourcekrævende. Der går 240 kg fossilt brændstof, 22 kg kemikalier og 1.500 liter vand til hver ny computer. Erik Pettersson tror, at øget bevidsthed om disse ting gør, at virksomheder er mere tilbøjelige til at genbruge.

– Vi må handle mere langsigtet ud fra et miljøperspektiv og begynde at genbruge produkter på en helt anden måde, end vi har gjort tidligere. En af vores udfordringer er at få virksomheder til at indse, at det er bedre at genbruge end at genanvende. Processen er lige let, men genbrug kan føre til bedre miljø og lidt ekstra på kistebunden, siger han.

Datasikkerheden er endnu vigtigere

Når Inrego modtager kasseret IT-udstyr, sletter man al information enten ved hjælp af verdens førende data erasure-program Blancco eller ved fysisk destruktion af hukommelsesenheden. Kunden får en rapport med et erasure certifikat på serienummer-niveau sammen med testresultatet, udbetalt kompensation samt hvor mange kilo kuldioxid udslip, man har sparet atmosfæren for ved genbruget.

– Når den nye persondataforordning GDPR træder i kraft til maj, bliver det ekstra vigtigt, at personoplysninger slettes. Vi hjælper virksomheder med at sørge for dette og sikrer, at det er nemt for dem at komme tilbage som kunder på vores kundeportal.

Erik Pettersson understreger vigtigheden af at skille sig af med elektronik, man ikke bruger, så hurtigt som muligt.

– Lad ikke udtjente IT-produkter samle støv på et lager. De taber hurtigt værdi. Kunder får en god pris for de produkter, der kan sælges videre efter istandsættelse, og i øjeblikket kan vi gøre det med 95 procent af de computere, vi får ind. De produkter, der ikke kan genbruges, overlades til en genanvendelsesvirksomhed med miljørigtig håndtering, siger Erik Pettersson.

Inrego

Grundlagt: 1995 i Lund. Ligger nu i Täby.

Aktivitet: Opkøber, sletter data, sætter i stand og videresælger kasserede IT-produkter fra virksomheder og organisationer.

Ansatte: 130.

Eksempler på kunder: Skanska, Telia Finance, Stockholms universitet.

Årlig omsætning: Over 300 millioner svenske kroner.

Læs mere om, hvordan du træffer et bæredygtigt valg »

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags