Inspiration

Rapport: Sådan skal CIO’en tage styringen i 2018

Hvis virksomheder og organisationer skal få succes med digitalisering, skal deres CIO indtage en central rolle. Her er de tendenser og områder, hvor du som CIO kan gøre den største forskel i 2018.

Digitalisering og innovation er i særdeleshed de stærkeste tendenser for CIOs lige nu. Det mener Johan Magnusson, som er forsker inden for anvendt IT ved Göteborgs Universitet og aktiv i CIO-kredse relateret til IT-ledelse og SCDI.

– Digitaliseringen udfordrer den tidligere forretningslogik og er et teknologisk skifte, der medfører helt nye spilleregler. Derfor skal nutidens CIOs lægge klare strategier for at følge med udviklingen – uanset hvilke brancher de arbejder i, siger han.

Og analyser understøtter hans ord. I rapporten ”State of the CIO 2018” angiver 88 procent af de adspurgte CIOs, at de har mere fokus på digitalisering og innovation end tidligere. Men i virksomhederne udspiller der sig en magtkamp om, hvem der skal stå ved roret, når det handler om digitalisering:

– En CIO burde drive digitaliseringen, men ofte ligger det hos CEO’en. Det skyldes, at CIO’en i mange år har haft for meget fokus på omkostningsbesparelser og effektiviseringer i stedet for at sørge for, at IT genererer indtægter, siger Johan Magnusson.

Tre vigtige områder

CIOs skal tage styringen, hvis de skal lykkes med digitaliseringen, mener Johan Magnusson. De har den største indsigt i virksomheden, infrastrukturen og processerne. Digitalisering handler ikke om at forbedre de eksisterende forretningsprocesser, men snarere om at være innovativ med henblik på at skabe digitale tjenester, der på sigt vil generere indtægter.

Han peger på tre nøgleområder, som CIO’en skal håndtere aktivt og med succes i 2018 og 2019: lavkonjunktur, nye konkurrenter og manglende IT-kompetencer.

1. Forberedt på lavkonjunktur

– I flere år har ordrebøgerne hos virksomhederne været bugnende fulde. Derfor har mange virksomheder ikke haft tid til digitalisering – eller de har nedprioriteret den. Men den strategi kommer til at svide til dem, når lavkonjunkturerne rammer os omkring årsskiftet, siger Johan Magnusson.

– De virksomheder, der ikke satser på innovation, som munder ud i digitale tjenester, vil få det meget hårdt. På sigt er digitale satsninger helt nødvendige hos de fleste virksomheder, for at de overhovedet skal overleve. At tjene penge på at sælge produkter bliver hele tiden sværere. Derfor er det alfa og omega, at de digitale tjenester omkring produkterne giver penge i kassen.

Fordelen ved at udvikle digitale tjenester er, at de har en meget lille marginalomkostning. Det spiller ingen rolle, om der er en eller 10.000 brugere, der anvender en digital tjeneste. Det er næsten den samme marginalomkostning. Tjenesterne kan også være interne, som f.eks. ”line of business applications”. Det handler om at udvikle eller investere i effektive niche-programmer, der er vigtige for virksomheden.

For at overleve konjunktursvingningerne handler det også om at afvikle gamle omkostningstunge IT-systemer og i stedet satse på skalérbare IT-miljøer og IT-styring, der netop muliggør innovation. I de seneste år er det blevet standard at flytte ting i skyen. Nu handler det om at effektivisere op på sine cloud-løsninger. Blandt andet skal dele af de private cloud-løsninger migreres med offentlige cloud-løsninger.

2. Mød den nye konkurrence

På samme måde vil hårdere konkurrence komme ind fra siden og ændre markedet. Alt fra Uber til Spotify. Et aktuelt eksempel er Amazon, der forventes at erobre køleskabsmarkedet, efter at de har overtaget Whole Foods.

– Amazon forventer ikke at tjene penge på at sælge køleskabe, men de vil generere indtægter takket være de digitale tillægstjenester, der skabes på baggrund af deres innovative løsninger. Måske vil Amazon ligefrem forære køleskabene væk, mod at kunderne tegner et abonnement på fødevarer, siger Johan Magnusson.

En succesfuld strategi for at få gang i innovationen er at satse på serviceplatforme, hvor kunderne eller tredjepartsleverandører kan være med og udvikle tjenester og produkter for virksomheden. Et eksempel er den kinesiske hvidevareproducent Haier, der ved siden af produktionen har en digital platform, hvor hvem som helst i princippet kan være med og udvikle.

3. Find de manglende kompetencer

Det tredje område er manglen på kompetencer inden for IT-området. Det er noget, der forventes at ramme de nordiske lande hårdt i de kommende år. I Sverige regner organisationen Almega for eksempel med, at man kommer til at mangle helt op mod 70.000 personer med IT- eller digitalt relaterede kompetencer i år 2022.

– Hvis vi skal have en chance for at lokke de professionelle til, er det vigtigt, at vores virksomhed ligger i toppen, hvad angår innovation og digitalisering. I modsat fald bliver det utroligt svært at rekruttere kandidater – især de unge, siger Johan Magnusson.

Brug IoT til nye tjenester

Andre tendenser, som CIOs skal være opmærksomme på i øjeblikket, er Internet of Things og kunstig intelligens. Med IoT i kombination med big data og analyse kan virksomheder optimere deres forretning og få en indsigt, der giver dem forretningsfordele. IoT kan også forbedre beslutningsgrundlaget og benyttes til at bygge ind i apps og tjenester. Et eksempel er industrivirksomheden SKF, der er i gang med en konkret IoT-satsning:

– Takket være IoT kan SKF få præcision i sine produktionsplanlægning SKF producerer direkte på bestilling og har i princippet ikke brug for lager. Derfor kan de frigøre kapital i virksomheden. Samtidig opnår de en viden, der kan danne grundlag for en helt ny form for tjenester til gavn for kunderne, siger Johan Magnusson.

Udforsk AI

Hvad angår AI, der stadig er på et meget tidligt stadie, er rådet til CIO’en, at begynde at udforske, hvad teknologien kan betyde for forretningen på sigt. Og nogle CIOs er allerede begyndt at satse på AI. Tendensen går i retning af, at smarte AI-applikationer vil komme til at udgøre et lag mellem brugerne og de mere klassiske applikationer.

Et eksempel er det svenske Lantmäteriet, der i løbet af foråret har testet, om en AI-løsning baseret på IBMs Watson vil kunne erstatte menneskelige ressourcer og give lige så gode svar på de spørgsmål, der bliver stillet på hjemmesiden. Den kunstige intelligens skulle selv vælge de mest relevante svar på spørgsmålene.

– AI’en har tilegnet sig mere og mere viden, og vi vurderer nu, hvordan vi kan gå videre. For at der skal blive udviklet nye løsninger, skal nogen jo gå forrest og teste, siger Anna Eriksson, som er CIO og udviklingsdirektør på Svenska Lantmäteriet.

– Endnu en tendens er, at platformsleverandørerne integrerer AI i deres udviklingsplatforme. Det betyder, at udviklerne ikke behøver have nogen AI-kompetencer for at kunne udvikle mange af de AI-baserede tjenester og produkter, siger Johan Magnusson.

Se interview med Anna Eriksson fra Lantmäteriet »

Lad ikke sikkerheden stå i vejen for innovation

I takt med at kritiske systemer og forretningsprocesser digitaliseres, bliver sikkerheden stadig mere vigtig. Ifølge ”State of the CIO 2018” rangerer beskyttelse mod cyber-angreb som det højest prioriterede område. Og rapporten viser, at CIOs bruger 54 procent af deres arbejdstid på sikkerhedsrelaterede spørgsmål.

– Sikkerhed er naturligvis vigtig. Men CIOs skal ikke bruge potentielle sikkerhedstrusler som en undskyldning for ikke at satse på nye digitale tjenester. Hvis CIO’en ikke tør tage en chance, når vi ingen resultater, siger han.

CIO’en skal frem for alt have styr på det svageste led, det vil sige brugerne. Derfor skal sikkerhedsforanstaltninger knyttes tættere til IT-brugerne og deres identiteter.

Læs også:
IT-chefens største udfordringer 2018 – og hvordan du imødekommer dem
Sådan tester Lantmäteriet blockchain og AI

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags